«ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»


Методичні матеріали з курсу
«Законодавство в сфері соціального захисту»
для спеціальності «Соціальна робота»
ЗАКРЕСЛЕНІ ПИТАННЯ Мої ІНД.РОБ.
Теми рефератів:
Поняття і предмет права соціального захисту.
Система права соціального захисту.
Функції права соціального захисту.
Право соціального захисту і трудове право.
Право соціального захисту і медичне право.
Поняття та особливості джерел права соціального захисту.
Загальна характеристика джерел права соціального захисту.
Конституція України як джерело права соціального захисту.
Міжнародні правові акти як джерела права соціального захисту.
Закони України як джерела права соціального захисту.
Теми рефератів:
Поняття і класифікація принципів права соціального захисту.
Рівність прав і заборона дискримінації як принцип права соціального захисту.
Всебічність (універсальність) як принцип права соціального захисту.
Принцип незменшуваності змісту та обсягу прав у сфері соціального захисту.
Принципи права соціального захисту в міжнародно-правових актах.
Теми рефератів:
Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.
Соціальний захист ветеранів праці та осіб похилого віку: національна та зарубіжна юридична практика.
Ритуальні послуги за законодавством України.
Теми рефератів:
Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.
Соціальний захист інвалідів за законодавством України.
Теми рефератів:
Соціальні пільги за законодавством України: поняття, види та загальна характеристика.
Соціальний захист інвалідів за законодавством України.
Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Теми рефератів:
Соціальні пільги за законодавством України: поняття, види та загальна характеристика.
Соціальний захист ветеранів війни та осіб, які постраждали від нацистських переслідувань.
Теми рефератів:
Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Державна політика щодо соціального захисту дітей в Україні.
Допомоги сім'ям з дітьми за законодавством України.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за законодавством України.
Державна допомога сім'ям з дітьми за законодавством Російської Федерації.
Право сім'ї з дітьми на соціальний захист: міжнародні стандарти.
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ.
Поняття і предмет права соціального захисту.
Метод права соціального захисту.
Система права соціального захисту.
Джерела права соціального захисту.
Поняття і класифікація принципів права.
Загальні (галузеві) принципи права соціального захисту.
Внутрішньогалузеві принципи права соціального захисту.
Загальні принципи права соціального захисту в міжнародно-правових актах.
Базові засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні.
Статус ветеранів праці та пільги для них.
Статус громадян похилого віку та гарантії їх соціального захисту.
Обов’язки щодо громадян похилого віку, захист їх прав та свобод.
Загальні основи соціального захисту інвалідів в Україні.
Державні органи України, які здійснюють державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів.
Громадські організації інвалідів.
Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів.
Створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.
Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів.
Загальні основи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.
Статус осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
Єдина система реєстрації та медичного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Загальні компенсації та пільги
Захист дітей, потерпілих від чорнобильської катастрофи
Захист населення, яке потерпіло від чорнобильської катастрофи
Особливості регулювання праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення
Пенсії і компенсації особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4
Гарантії захисту
Поняття і зміст статусу ветеранів війни.
Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту.
Гарантії захисту ветеранів війни.
Загальні засади соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Державні гарантії соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Державні органи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Документально-інформаційне забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Соціальний супровід та психологічна адаптація. Заклади соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Гарантій забезпечення прав захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ»
Основним нормативно-правовим актом, що закладає основи соціальної захищеності в Україні є:
Конституція України;
Декларація з прав людини ООН;
ЗУ «Про основи соціальної захищеності в Україні».
В якій статті Конституції України закладено основи права соціального захисту в Україні:
38;
46;
56;
48.
Визначте коло суспільних відносин, які утворюють предмет права соціального захисту:
суспільні відносини щодо соціального захисту громадян;
суспільні відносини щодо соціального захисту певного кола осіб;
суспільні відносини щодо соціального захисту суспільства в цілому;
суспільні відносини щодо соціального захисту громадян, їх груп та суспільства в цілому.
Сформулюйте поняття права соціального захисту як галузі права:
це система норм, які регулюють суспільні відносини щодо реалізації, охорони і захисту соціальних прав людини і громадянина з метою збереження, відтворення та розвитку людського суспільства.;
встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення тощо;
встановлені законами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;
система державних гарантій для реалізації прав громадян соціальний захист.
Що відноситься до джерел права соціального захисту:
кошти ЗДСС;
нормативно правові акти;
соціальні служби;
все перелічене.
Що таке принципи права:
базові категорії права;
основні ідеї та засади, що визначають зміст права;
моральний кодекс правника.
Як впливають принципи права на правове регулювання суспільних відносин:
регулюють суспільні відносини;
у стислому вигляді відображають комплекс правових норм, що складають зміст суспільних відносин;
регламентують суспільні відносини.
З перелічених знайдіть загальний принцип права соціального захисту:
гуманності;
юридичної ясності;
солідарності;
залежності розміру соціальної допомоги від рівня нужденності особи.
Поясність принцип всезагальності соціального захисту:
право на соціальний захист мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства;
надання такого забезпечення у всіх випадках настання соціальних ризиків;
встановлення особливих умов та рівня соціального захисту для окремих категорій населення;
при прийнятті законів не допускається звуження змісту та обсягу соціальних гарантій.
Поясність принцип диференціації умов та рівня соціального захисту:
право на соціальний захист мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства;
надання такого забезпечення у всіх випадках настання соціальних ризиків;
встановлення особливих умов та рівня соціального захисту для окремих категорій населення;
при прийнятті законів не допускається звуження змісту та обсягу соціальних гарантій.
Поясність принцип всебічності соціального захисту:
право на соціальний захист мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства;
надання такого забезпечення у всіх випадках настання соціальних ризиків;
встановлення особливих умов та рівня соціального захисту для окремих категорій населення;
при прийнятті законів не допускається звуження змісту та обсягу соціальних гарантій.
Поясність принцип незменшуваності змісту та обсягу прав у сфері соціального захисту при прийнятті нових законів:
право на соціальний захист мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства;
надання такого забезпечення у всіх випадках настання соціальних ризиків;
встановлення особливих умов та рівня соціального захисту для окремих категорій населення;
при прийнятті законів не допускається звуження змісту та обсягу соціальних гарантій.
Серед перелічених знайдіть принцип надання державної соціальної допомоги:
гуманності;
залежності її розміру від рівня нужденності особи;
солідарності;
відповідальності.
Які особи мають статус осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною:
Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;
громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об’єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років — жінки і 40 років — чоловіки) і вийшли на пенсію;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші.
Які особи мають статус ветеранів праці:
Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;
громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об’єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років — жінки і 40 років — чоловіки) і вийшли на пенсію;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші.
Які особи мають статус осіб похилого віку:
Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;
громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об’єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років — жінки і 40 років — чоловіки) і вийшли на пенсію;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року;
чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші.
Які особи визнаються ветеранами війни:
Герої Радянського Союзу;
особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини;
особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників;
учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
Скільки категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС існує:
1;
2;
3;
4.
Назвіть основний законодавчий акт у сфері державної політики щодо державної допомоги сім'ям з дітьми:
Про державну допомогу сім’ям з дітьми;
Про охорону дитинства;
Конституція України;
Про державну соціальну допомогу.
На які категорії осіб поширюється Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми":
на всіх;
лище на застрахованих в системі ЗДСС;
на незастрахованих в системі ЗДСС.
В якому розмірі визначено одноразову допомогу при народженні дитини:
22,4 прожиткового мінімуму;
12,4 прожиткового мінімуму;
2,4 прожиткового мінімуму;
34,4 прожиткового мінімуму.
Які суб'єкти мають право на призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:
фактичні батьки;
фактичні і прийомні батьки;
родичі батьків;
ті, що здійснюють фактичний догляд.
Право на одержання допомоги по догляду за дитиною мають:
батько і мати;
один з батьків;
особа, що фактично здійснює догляд за дитиною.
Яким чином здійснюється наповнення страхових соціальних фондів:
за рахунок внесків застрахованих осіб;
за рахунок Бюджетних коштів;
за рахунок внесків роботодавців;
з усіх названих джерел.
Визначте поняття безробітного:
працездатні громадяни працездатного віку, що через відсутність роботи не мають заробітку і зареєстровані в державній службі, як такі, що готові приступити до роботи;
працездатні громадяни працездатного віку, що через відсутність роботи не мають заробітку;
особи, що шукають нову роботу;
особи, що не мають роботи.
Які особи можуть бути визнані безробітними:
які відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи;
особи у віці до 16 років, які працювали і були звільнені;
які мають право на пенсію;
які вперше шукають роботу і не мають професії.
Що таке часткове безробіття:
робота на пів ставки;
тимчасове звільнення;
вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу;
припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.
Чи передбачено законодавством виплату соціальної допомоги при частковому безробітті:
так;
ні.
З яких причин може виникати тимчасова непрацездатність:
захворювання та травма на виробництві;
народження дитини;
догляд за дитиною;
з усіх названих причин.
Хто визначає розмір допомоги при народженні дитини:
у розмірі встановленому правлінням Фонду, але не меншому 22,6 прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
КМУ;
ВР;
Президентом України.
В якому нормативно-правовому акті встановлено перелік професійних захворювань:
Постанова КМУ від 8 листопада 2000 р. № 1662;
ЗУ «Про перелік професійних захворювань»;
ЗУ «Про ЗДСС від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
Яким суб’єктам надано право встановлювати втрату працездатності:
судово-медичні експертні комісії;
МСЕК;
всім названим суб’єктам.
Від чого залежить визначення групи інвалідності:
характер захворювання;
ступінь вираженості порушених функцій організму;
вік;
від усіх зазначених обставин.
Які суб’єкти наділені правом встановлювати інвалідність:
закладам охорони здоров’я;
МСЕК;
медпунктами на виробництві;
всім названим суб’єктам.
Які повноваження МСЕК:
встановлення рівня обмеження життєдіяльності потерпілого;
встановлення ступеня втрати професійної працездатності;
встановлення причинного зв’язку смерті інвалідів з наслідками раніше отриманого каліцтва;
всі названі повноваження.
В Україні законодавчо закріплено пріоритет:
сімейних форм виховання;
виховання в іноземних сім’ях;
виховання в дитячих будинках.
З метою недопущення дискримінації дітей сиріт за соціальним походженням законом забороняється:
вказувати соціальне походження таких дітей у супровідних документах;
в назві закладу, в якому утримуються діти-сироти вказувати їх соціальний статус;
розголошувати таємницю усиновлення.
Високим ступенем закріпленості юридичного та фактичного статусу дитини характеризуються:
суспільства, що розвиваються;
суспільства перехідного періоду;
розвинуті суспільства;
країни постсоціалістичного табору.
Різниця між усиновленим та усиновлювачем за ЗУ повинна становити:
10 р.;
5 р.;
15 р.;
20 р.
Усиновити дитину можуть лише пари, які знаходяться:
в громадянському шлюбі;
в юридично закріпленому шлюбі;
в обох випадках.
Соціальний супровід не встановлюється у випадку усиновлення дитини:
українськими сім’ями;
українськими сім’ями на вимогу прийомних батьків;
іноземними сім’ями.
Банк даних про дітей-сиріт створюється з метою:
удосконалення обліку;
для інформування дітей;
для інформування батьків;
для удосконалення соціального захисту таких дітей і реалізації їх права на сімейний розвиток.
Банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, створюється:
дитячими будинками;
місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
службами у справах сім’ї та молоді.
Обліково-статистична картка для сиріт та дитини позбавленої батьківського піклування може бути передана:
дитині сироті після досягнення повноліття;
всиновлювачам після відповідного рішення суду;
всі зазначені випадки є правильними.
Основним нормативно-правовим актом, що визначає правове становище дитини в Україні є:
Конституція України;
Декларація з прав людини ООН;
ЗУ «Про охорону дитинства».
Розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи:
100 % прожиткового мінімуму;
70 % прожиткового мінімуму;
50 % прожиткового мінімуму;
30 % прожиткового мінімуму.
Органи МСЕК зобов’язані надіслати копії акта огляду дитини-інваліда:
у 3 денний строк;
у 10 денний термін;
протягом 1 місяця.
Розлучення дитини з сім’єю:
не допускається;
допускається лише за рішенням суду;
допускається рішенням органу у справах сім’ї та молоді.
Право займатися підприємницькою діяльністю мають діти:
з 14 років;
з 16 років;
з 18 років;
з 21 року.
Територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами називаэться:
зона посиленого радіоекологічного контролю;
зона гарантованого добровільного відселення;
зона безумовного (обов’язкового) відселення;
зона відчуження.

Приложенные файлы

  • docx 14832461
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий