Ветеринарне законодавство магістри

ПИТАННЯ І ТЕСТИ ДЛЯ МАГІСТРІВ: ВЗіМВП
1.Яку кількість розділів і статей містить нині діючий Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
-10 розділів і 59 статей
+-11 розділів та 59 статей
-11 розділів і 57 статей
2.В якому році був прийнятий Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і коли були внесені останні
доповнення:
-Прийнятий у 1999, а останні зміни у лютому 2012
+-Прийнятий у 1998, а останні зміни у жовтні 2012
-Прийнятий у 1998, а останні зміни у лютому 2012
3.Ваше розуміння поняття – арбітражне дослідження:
+-Це лабораторне дослідження, що проводять на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослідження
-Це комісійне дослідження, що проводять на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослідження
-Це самостійне дослідження, що проводить особа, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослідження
4.Ваше розуміння поняття – ароматичний препарат:
-Це продукт, який є ароматичною речовиною і має ароматичні властивості та отриманий з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною
-Це певна хімічна речовина, що надає аромат, який отриманий шляхом хімічного синтезу або виділення хімічними способами, причому цей ароматизатор за хімічними властивостями може бути ідентичним, а може і не бути ідентичним природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи тваринного походження
+-Це продукт, який не є ароматичною речовиною, але має ароматичні властивості та отриманий з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною
5.Ваше розуміння поняття – ароматична речовина:
+-Це певна хімічна речовина, що надає аромат, який отриманий шляхом хімічного синтезу або виділення хімічними способами, причому цей ароматизатор за хімічними властивостями може бути ідентичним, а може і не бути ідентичним природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи тваринного походження
-Це продукт, який є ароматичною речовиною і має ароматичні властивості та отриманий з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною
-Це продукт, який не є ароматичною речовиною, але має ароматичні властивості та отриманий з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання людиною
6.Ваше розуміння поняття – звід правил:
-Це комплексна підбірка усіх прийнятих законів у сфері безпечності та якості харчових продуктів
+-Це збірник підзаконних актів у сфері безпечності та якості харчових продуктів
-Це збірник всіх законів, що були прийняті для забезпечення безпечності та якості харчових продуктів
7.Назвіть об'єкти санітарних заходів:
-Харчові продукти та функціональні харчові продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки, допоміжні засоби та матеріали для виробництва або обігу
+-Харчові продукти, включаючи харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, а також харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки, допоміжні засоби та матеріали для виробництва або обігу
-Харчові продукти, включаючи харчові продукти для спеціального дієтичного споживання і функціональні харчові продукти
8.Яку назву має ІІ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Участь держави у забезпеченні безпечності та якості харчових продуктів (ст. 3–18)
-Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (ст. 3–18)
-Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (ст. 3–17)
9.Яку назву має ІІІ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Права та обов’язки виробників і продавців (постачальників) (ст.19–21)
-Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (ст. 19–22)
-Права та обов’язки виробників і постачальників (ст.19–22)
10.Яку назву має ІV розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Державне регулювання безпечності та якості харчових продуктів (ст. 22–26)
-Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (ст. 21–26)
-Державне регулювання безпечності та якості харчових продуктів (ст. 21–26)
11.Яку назву має V розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Виробництво харчових продуктів (ст. 27–35)
-Виробництво харчових продуктів (ст. 27–36)
-Вимоги до виробництва харчових продуктів (ст. 26–35)
12.Яку назву має VІ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Обіг харчових продуктів (ст. 36–39)
-Обіг харчових продуктів (ст. 35–39)
-Обіг нових харчових продуктів (ст. 35–39)
13.Яку назву має VІІ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Міжнародна торгівля (ст.40–54)
-Міжнародне співробітництво (ст. 40–54)
-Міжнародні угоди (ст. 40–54)
14.Які харчові продукти, як передбачено Законом України “Про безпечність та якість харчових продуктів” заборонені до імпорту:
+-Забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним заходам
-Забороняється імпорт харчових продуктів, які є непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам
-Забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають санітарним заходам
15.Вимоги до ввезення харчових продуктів в Україну для власного споживання, що передбачені Законом України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
+-Усі особи, які в'їжджають на територію України, повинні декларувати відповідному прикордонному інспектору види та обсяги всіх харчових продуктів тваринного походження та свіжих (сирих) рослинних продуктів, які вони ввозять для власного споживання. Забороняється ввезення зазначених продуктів, якщо вони представляють високий ризик для здоров'я людини, високий ризик занесення або передачі хвороби тварин або високий ризик занесення шкідливих організмів в Україну
-Особа, яка в'їжджає на територію України, повинна декларувати відповідному прикордонному інспектору види та обсяги всіх харчових продуктів тваринного походження та свіжих (сирих) рослинних продуктів, які вони вивозять для власного споживання.
-Особа, яка виїздить з території України, повинна декларувати види та обсяги всіх харчових продуктів тваринного походження та свіжих (сирих) рослинних продуктів, які вони ввозять для власного споживання. Забороняється ввезення зазначених продуктів, якщо вони представляють високий ризик для здоров'я людини, високий ризик занесення або передачі хвороби тварин або високий ризик занесення шкідливих організмів в Україну
16.Які вантажі, відповідно до Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” обов’язково піддають розширеному ветеринарному або санітарному контролю:
+-Розширений ветеринарний або санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються, здійснюється на митницях за місцем призначення вантажу та є обов'язковим, якщо: 1) вантаж призначається для такого контролю згідно з програмою; 2) харчовий продукт був визнаний небезпечним, непридатним до споживання, неправильно маркованим або іншим чином не відповідає технічним регламентам та санітарним заходам; 3) візуальне інспектування під час ветеринарного або стандартного санітарного прикордонного контролю виявило очевидне порушення відповідних санітарних заходів; 4) харчовий продукт ввозиться на митну територію України виробником чи постачальником вперше
-Розширений ветеринарний або санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються, здійснюється на митницях за місцем призначення вантажу та є обов'язковим, якщо: 1) вантаж призначається для такого контролю згідно з програмою; 2) харчовий продукт був визнаний безпечним, придатним до споживання, неправильно маркованим або іншим чином не відповідає технічним регламентам та санітарним заходам; 3) візуальне інспектування під час ветеринарного або стандартного санітарного
прикордонного контролю виявило очевидне порушення відповідних санітарних заходів; 4) харчовий продукт ввозиться на митну територію України виробником чи постачальником вперше
17.Ваше розуміння поняття розширений контроль:
+-Це процес перевірки безпечності та мінімальних показників якості об'єкта санітарних заходів на підставі його лабораторного дослідження, що проводиться ветеринарною або санітарною службами згідно з їх компетенцією
-Це процес перевірки безпечності та мінімальних показників якості об'єкта санітарних заходів на підставі його лабораторного дослідження, що проводиться державною службою ветеринарної медицини
-Це процес перевірки безпечності та мінімальних показників якості об'єкта санітарних заходів на підставі його лабораторного дослідження, що проводиться санітарною службою
18.Ваше розуміння поняття стандартний контроль:
-Це процес перевірки прикордонними державними інспекторами ветеринарної медицини безпечності підконтрольних об’єктів, за результатами вивчення супровідних документів, та огляду вантажу, за його імпорту, експорту або транзиту
+-Це процес перевірки прикордонними державними ветеринарними або санітарними інспекторами безпечності підконтрольних об’єктів, за результатами вивчення супровідних документів, та огляду вантажу, за його імпорту, експорту або транзиту
-Це процес перевірки прикордонними державними санітарними інспекторами безпечності підконтрольних об’єктів, за результатами вивчення супровідних документів, та огляду вантажу, за його імпорту, експорту або транзиту
19.Яка стаття Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” передбачає вимоги до нового харчового продукту:
+-37
-38
-39
20.Яка служба проводить експертизу нового харчового продукту:
-Служба ветеринарної медицини
+-Санітарна служба
-Санітарна і служба ветеринарної медицини
?
21.Яка стаття Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” передбачає вимоги до етикетування харчового продукту:
+-38
-39
-37
22.Які вимоги до виробництва харчових продуктів, що передбачає Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
+-Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам
-Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути небезпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам
-Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до споживання, маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам
23.Яка процедура реєстрації харчових добавок для харчових продуктів в Україні:
+-Харчові добавки заносяться до відповідного реєстру за зверненням виробника або продавця (постачальника) або за рекомендацією Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус на підставі затверджених Головним державним санітарним лікарем України санітарно-епідеміологічних нормативів стосовно рівня включень таких харчових добавок у певних видах харчових продуктів та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
-Харчові добавки заносяться до відповідного реєстру за зверненням виробника або продавця (постачальника) або за рекомендацією Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус на підставі затверджених Головним державним ветеринарним лікарем України санітарно-епідеміологічних нормативів стосовно рівня включень таких харчових добавок у певних видах харчових продуктів та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
24.Які вимоги до ароматизаторів в Україні, що використовують у виробництві харчових продуктів:
+-Ароматизатори не повинні містити будь-які шкідливі фактори у кількостях, що перевищують максимальні рівні, та спричиняти присутність небажаних речовин у харчових продуктах у кількостях, що перевищують рівні, визначені обов'язковими показниками безпечності
-Ароматизатори не повинні бути шкідливими речовинами та спричиняти присутність небажаних речовин у харчових продуктах у кількостях, що перевищують рівні, визначені обов'язковими показниками безпечності
-Ароматизатори не повинні містити будь-які шкідливі фактори у кількостях, що перевищують максимальні рівні, та спричиняти присутність небажаних речовин у харчових продуктах
25.В якому випадку державний ветеринарно-санітарний контроль є обов’язковим:
+-Обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю піддають усіх тварин перед і після їх забою, включаючи тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин
-Обов'язковому державному санітарному контролю піддають усіх тварин перед їх забоєм, включаючи тварин вимушеного забою диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин
-Обов'язковому державному ветеринарному контролю піддають усіх тварин лише після їх забою, включаючи вимушено-забитих та диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин
26.Хто визначає перелік харчових продуктів рослинного і тваринного походження, які можуть продаватися на агропродовольчих ринках:
+-Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та Головний державний санітарний лікар України визначають перелік харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які можуть продаватися на агропродовольчих ринках
-Головний державний інспектор ветеринарної медицини та Головний державний санітарний лікар визначають перелік харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які можуть продаватися на агропродовольчих ринках, у зоні обслуговування
-Головний державний інспектор ветеринарної медицини України визначає перелік усіх харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які можуть продаватися на агропродовольчих ринках
27.Яка стаття Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” передбачає вимоги щодо отримання експлуатаційного дозволу для об'єктів з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів:
-24
+-22
-23
28.В яких статтях Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” передбачені права та обов’язки для виробників і постачальників харчових продуктів:
+-19, 20
-20, 21
-18, 19
29.Принципи та порядок здійснення державного контролю, що передбачені Законом України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
+-Державний контроль здійснюють постійно та вибірково і може бути він розширеним або стандартним. Методи, які використовуються при здійсненні державного контролю та нагляду за харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних заходів, повинні відповідати поставленим цілям
-Державний контроль і нагляд здійснюють постійно, може бути він розширеним або стандартним. Методи, які використовуються приздійсненні державного контролю та нагляду за харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних заходів, повинні відповідати поставленим цілям
-Державний нагляд здійснюють постійно та вибірково і може бути він розширеним або стандартним. Методи, які використовують при здійсненні державного контролю та нагляду за харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних заходів повинні відповідати поставленим цілям
30.Принципи та порядок здійснення державного нагляду, що передбачені Законом України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
+-Державний нагляд, за об'єктами санітарних заходів, здійснюється без попереднього повідомлення, регулярно, згідно із складеними програмами інспектування, що визначають періодичність проведення інспекцій та порядок здійснення державного нагляду за відповідністю об'єктів санітарних заходів
-Державний контроль, за об'єктами санітарних заходів, здійснюється без попереднього повідомлення, регулярно, згідно із складеними програмами інспектування, що визначають періодичність проведення інспекцій та порядок здійснення державного нагляду за відповідністю об'єктів санітарних заходів
-Державний контроль, за об'єктами санітарних заходів, здійснюється регулярно, згідно із складеними програмами інспектування, що визначають періодичність проведення інспекцій та порядок здійснення державного нагляду за відповідністю об'єктів санітарних заходів
31.Які повноваження надав Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” головним і державним інспекторам ветеринарної медицини:
+-Вони мають право: безперешкодного доступу без попередження до потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, у будь-який час протягом звичайного часу роботи; наносити позначку придатності для споживання людиною на туші тварин або їх частини, одиницю упаковки або контейнер з необробленими харчовими продуктами тваринного походження
-Вони мають право: інспектувати додержання гігієнічних вимог, встановлених термінів проходження медичного огляду персоналом, що опосередковано або безпосередньо контактує з харчовими продуктами, та в разі порушення цих вимог і термінів видавати припис про відсторонення їх від роботи до усунення порушення
32.Які повноваження надав Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” головним санітарним лікарям:
+-Видавати постанову: про виправлення етикетування або іншого виправлення неправильного маркування будь-яких харчових продуктів або інших об'єктів санітарних заходів; щодо обробки, переробки (зміни стану) або утилізації (зміни призначеного використання) харчового продукту; щодо знищення об'єкта санітарних заходів його власником під наглядом санітарного інспектора; звертатися до суду із заявою про прийняття рішення про конфіскацію та знищення об'єкта санітарних заходів у разі порушення цього Закону; про призупинення виробництва; видавати, призупиняти дію та скасовувати експлуатаційні дозволи на потужності (об'єкти) з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі
-Видавати постанову: про виправлення етикетування або іншого виправлення неправильного маркування будь-яких харчових продуктів або інших об'єктів санітарних заходів; щодо обробки, переробки (зміни стану) або утилізації (зміни призначеного використання) харчового продукту; щодо знищення об'єкта санітарних заходів його власником під наглядом санітарного інспектора; звертатися до суду із заявою про прийняття рішення про конфіскацію та знищення об'єкта санітарних заходів у разі порушення цього Закону; про призупинення виробництва
33.Які харчові продукти є підконтрольними санітарній службі України:
+-Санітарна служба здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль і нагляд, у визначених санітарним законодавством випадках, за всіма об'єктами санітарних заходів які виробляють або проводять обіг: нових харчових продуктів, усіх харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання; усіх функціональних харчових продуктів; крім харчових продуктів визначених для контролю служби ветеринарної медицини
-Санітарна служба здійснює державний контроль у визначених санітарним законодавством випадках: за усіма харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання; за усіма функціональними та новими харчовими продуктами
-Санітарна служба здійснює державний контроль у визначених санітарним законодавством випадках: за усіма харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання; за усіма фундаментальними та новими харчовими продуктами
34.Які харчові продукти підконтрольні службі ветеринарної медицини:
+-Ветеринарна служба здійснює державний ветсанконтроль та нагляд за: необробленими харчовими продуктами тваринного походження на об'єктах з їх виробництва; рослинними продуктами, сільськогосподарською продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках
-Ветеринарна служба здійснює державний ветсанконтроль та нагляд за: необробленими харчовими продуктами тваринного походження на об'єктах з їх виробництва; рослинними продуктами, сільськогосподарською продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання
-Ветеринарна служба здійснює державний ветсанконтроль за: харчовими продуктами тваринного походження на об'єктах з їх виробництва; рослинними продуктами, сільськогосподарською продукцією та необробленими харчовими продуктами тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках
35.Які державні органи забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових продуктів в Україні:
+-Кабінет Міністрів України; Міністерство охорони здоров'я; Державна санітарно-епідеміологічна служба України; Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики
-Кабінет Міністрів України і різні міністерства, що є у його підпорядкуванні
-Кабінет Міністрів України; Міністерство охорони здоров'я; Державна санітарно-епідеміологічна служба України; Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
36.В якій статті Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” передбачені повноваження для санітарної служби:
+-6
-4
-7
37.Як поводяться з небезпечними вантажами, яким відмовлено у ввезенні:
-Ці вантажі зразу знищують (у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України)
-Ці вантажі: можуть бути знищені (у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України), або повернені країні-власнику (за згодою сторін)
+-Ці вантажі: можуть бути знищені (у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України), або підлягають поверненню країні-власнику(за згодою сторін), або обробляють і маркують “Не для споживання людиною”
38.Яка посадова особа видає ветеринарний сертифікат на вантажі з харчовими продуктами, що експортуються:
+-Всі спеціалісти державної ветеринарної медицини, що мають статус державного інспектора ветмедицини
-Всі уповноважені лікарі ветеринарної медицини, що працюють на приватних переробних підприємствах України
-Будь-який спеціаліст державної ветеринарної медицини
39.Яку назву має VІІІ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
+-Міжнародне співробітництво (ст.55–56)
-Міжнародна торгівля (ст. 55–56)
-Міжнародні угоди (ст. 55–56)
40.Яку назву має ІХ розділ Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” і скільки статей до нього включено:
-Фінансове забезпечення (ст.56–58)
+-Фінансове забезпечення (ст.57–58)
-Фінансування державного нагляду (ст. 56–58)
41.Яку відповідальність несуть винні особи за порушення Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”:
+-Цивільно-правову, адміністративну та кримінальну
-Кримінальну і адміністративну, правову
-Адміністративну та цивільно-правову
42.В якій статті цього Закону зазначені умови експортування вантажів з харчовими продуктами:
-52
-51
+-53
43.Якими документами супроводжуються вантажі з харчовими продуктами, які вивозять з України (експортують):
-Оригіналами міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів, які видані відповідним уповноваженим органом та документами або маркуванням, де зазначають потужність, з якого походить харчовий продукт
-Міжнародними ветеринарними (санітарними) сертифікатами, які видані відповідним уповноваженим органом та документами або маркуванням, де зазначають потужність, з якого походить харчовий продукт
-Оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, які видані відповідним уповноваженим органом та документами або маркуванням, де зазначають потужність, з якого походить харчовий продукт
44.Які харчові продукти піддають санітарно-епідеміологічній експертизі:
+Нові харчові продукти; харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, дієтичні добавки, харчові добавки,ароматизатори та допоміжні матеріали для переробки з метою їх затвердження для реєстрації і використання в Україні; допоміжні засоби та матеріали для виробництва і обігу, що вводяться в обіг; проекти потужностей для виробництва та обігу харчових продуктів; технології, що раніше не використовувалися в Україні; харчові продукти, які вперше ввозять в Україну і на які у постачальника відсутній висновок державної санітарно-епідеміологічної експертии, або декларація виробника, видана цьому постачальнику
-Нові харчові продукти; харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори та допоміжні матеріали для переробки з метою їх затвердження для реєстрації і використання в Україні; допоміжні засоби та матеріали для виробництва і обігу, що вводяться в обіг; проекти потужностей для виробництва та обігу харчових продуктів; технології, що раніше не використовувалися в Україні; харчові продукти, які вперше ввозять в Україну і на які у постачальника відсутній висновок державної санітарно-епідеміологічної експертии, або декларація виробника, видана цьому постачальнику
45.Скільки часу надається для проведення санітарно-епідеміологічної еспертизи нових харчових продуктів:
+90 робочих днів, після отримання повної заявки на таку експертизу
-30 робочих днів, після отримання повної заявки на експертизу нових харчових продуктів
-60 робочих днів, після отримання повної заявки на експертизу нових харчових продуктів
46.Проведення санітарно-епідеміологічної та ветеринарно-санітарної еспертизи нових харчових продуктів - це послуга платна:
+Так
-Ні
47.Хто встановлює порядок оплати та вартість робіт за проведену експертизу відповідною службою:
+Кабінет Міністрів України
-Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоровя та Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України
-Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України
48.Які харчові продукти і обєкти піддають ветеринарно-санітарній експертизі:
-Харчові продукти тваринного походження; проекти обєктів та функціонуючі обєкти з виробництва та обігу харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини; обєкти, на яких виробляють харчові продукти для імпорту в Україну та експортні потужності з метою відповідної реєстрації харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини
+Харчові продукти тваринного походження підконтрольні службі ветмедицини; обєкти з виробництва та обігу харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини; обєкти, на яких виробляють харчові продукти для імпорту та експортні потужності з метою відповідної реєстрації харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини
-Харчові продукти тваринного і рослинного походження; проекти обєктів та функціонуючі обєкти з виробництва та обігу харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини; обєкти, на яких виробляють харчові продукти для експорту з метою відповідної реєстрації харчових продуктів підконтрольних службі ветмедицини
49.За якими показниками визначають належний рівень захисту здоровя людей:
-Загального стану здоровя населення та ризиків, які є властивими для середовища життєдіяльності людини; стандартів та рекомендацій міжнародних організацій; мінімізації негативного впливу санітарних заходів на міжнародну та внутрішню торгівлю
-Загального стану здоровя населення та ризиків, які є властивими для середовища життєдіяльності людини; стандартів та рекомендацій міжнародних організацій; мінімізації негативного впливу санітарних заходів на міжнародну торгівлю
+Загального стану здоровя населення та ризиків, які є властивими для середовища життєдіяльності людини; стандартів, інструкцій та рекомендацій міжнародних організацій; мінімізації негативного впливу санітарних заходів на міжнародну та внутрішню торгівлю
50.Що таке декларація виробника і на який час її видають:
-Це документ, який засвідчує відповідність харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки тим вимогам, які ставляться до таких, за умови, що вимоги встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій. Видається декларація виробника на один рік, для серійного виробництва одного й того самого харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного засобу
+Це документ, який засвідчує відповідність харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки тим вимогам, які визначені декларацією, за умови, що вимоги встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій. Видається декларація виробника на визначений період часу для серійного виробництва одного й того самого харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного засобу
-Це документ, який засвідчує відповідність харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки тим вимогам, які визначені декларацією, за умови, що вимоги встановлені виробником, виконуються протягом подальших дій. Видається декларація виробника на один рік, для виробництва одного й того самого харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного засобу
51.Хто дозволяє використання харчових добавок у харчових продуктах:
+Харчові добавки можуть бути використані у виробництві харчових продуктів після їх реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоровя
-Харчові добавки можуть бути використані у виробництві харчових продуктів після їх реєстрації у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України
-Харчові добавки можуть бути використані у виробництві харчових продуктів після їх реєстрації Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус
52.Яка інформація має бути зазначена на етикетці харчового продукту:
-Назва харчового продукту, адреса і № телефону виробника, кількість нетто харчового продукту у відповідних одиницях виміру, його склад, калорійність та поживна цінність на 100 г продукту, кінцеву дату споживання, номер партії, умови зберігання, застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення, наявність чи відсутність ГМО
-Назва, адреса і № телефону виробника, кількість нетто харчового продукту у відповідних одиницях виміру, його склад, калорійність та поживна цінність на 100 г продукту, кінцеву дату споживання, номер партії, умови зберігання, застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення, наявність чи відсутність ГМО
+Назва харчового продукту, назва, адреса і № телефону виробника, кількість нетто харчового продукту у відповідних одиницях виміру, його склад, калорійність та поживна цінність на 100 г продукту, кінцеву дату споживання, номер партії, умови зберігання, застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення, наявність чи відсутність ГМО
53. Якою статею Закону визначені вимоги нашої держави до процедури контролю, інспектування та ухвалення щодо безпечності та якості харчових продуктів:
+17
-19
-16
54. В якому випадку Закон передбачає компенсацію від виробника харчових продуктів за заподіяну шкоду споживачеві:
-У разі виробництва непридатних для споживання, безпечних або неправильно маркованих харчових продуктів, за належних умов і термінів їх зберігання виробником і продавцем
-У разі виробництва придатних для споживання, небезпечних або неправильно маркованих харчових продуктів, за належних умов і термінів їх зберігання виробником і продавцем
+У разі виробництва непридатних для споживання, небезпечних або неправильно маркованих харчових продуктів, за належних умов і термінів їх зберігання виробником і продавцем
55. Коли акт є юридичним документом:
–Якщо він написаний після виконання роботи з дотриманням усіх реквізитів і всі члени комісії його підписали та поставили печать служби ветеринарної медицини
+–Якщо він написаний з дотриманням усіх реквізитів і в складі комісії було не менше трьох осіб, які його підписали
–Якщо він написаний з дотриманням усіх реквізитів і в складі комісії було не менше трьох осіб, які його підписали і завірили підписи печаттю служби ветеринарної медицини
–Акт оформляють лише на спеціальному бланку. Кількість членів комісії є необмежена. Першим пишуть керівника господарства, де виконували роботу. Всі підписи членів комісії завіряють печаттю служби ветеринарної медицини
56. Які реквізити має акт:
–Назва акту (залежить від виконаної роботи), дата її проведення, склад комісії, зміст акту, висновки, пропозиції, додатки і підписи
+–Назва акту, місце і дата виконання роботи, склад комісії, його зміст, висновки, пропозиції, додатки і підписи
–Назва акту (залежно від виконаної роботи), місце проведення роботи, склад комісії, його зміст, висновки, додатки і підписи
–Назва акту (залежить від виконаної роботи), місце і дата проведення роботи, склад комісії, його зміст, висновки і підписи
57. Хто обов’язково повинен бути у складі комісії, якщо акт оформляють на проведення протиепізоотичних заходів:
–Начальник районного управління державної ветеринарної медицини
–Будь-який спеціаліст державної служби ветеринарної медицини
–Начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини
+–Лікар-епізоотолог районної державної лікарні ветмедицини
58. На які види робіт оформляють акти у ветеринарній справі:
–На проведення: усіх протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних заходів, диспансеризації, дегельмінтизації, розтин трупів тварин, списання медикаментів, ректальне дослідження маточного поголів’я, вибракування тварин
+–На проведення: усіх протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів, диспансеризації, дегельмінтизації, розтин трупів тварин, списання медикаментів, приймання-передачі ветеринарного пункту, ректальне дослідження маточного поголів’я, вимушений забій або вибракування тварин, епізоотологічного обстеження господарства (населеного пункту)
–На проведення: профілактичних і вимушених щеплень, дезінфекцій, дезінсекцій, диспансеризації, дегельмінтизації, розтин трупів тварин, списання медикаментів, приймання-передачу ветеринарного пункту, ректальне дослідження маточного поголів’я, вибракування тварин, епізоотологічне обстеження господарства.
59. Яку кількість державних форм обліку у ветеринарній справі затверджено:
–45
+–43
–13
60. Вкажіть, які з перерахованих журналів належать до державних форм обліку:
–Журнал реєстрації хворих тварин; Журнал обліку медикаментів, інструментів, обладнання; Журнал для запису протиепізоотичних заходів; Журнал для запису епізоотичного стану району, господарства, міста
+–Журнал реєстрації хворих тварин; Журнал обліку дезінфекції, дезінсекції та дератизації; Журнал обліку наслідків огляду забійних тварин і ветсанекспертизи м’яса та м’ясопродуктів на бойні (забійному пункті); Журнал реєстрації протиепізоотичних заходів; Журнал для запису епізоотичного стану району (міста)
–Журнал реєстрації хворих тварин; Журнал реєстрації епізоотичного стану району (міста); Журнал обліку дезінфекції, дезінсекції та дератизації; Журнал обліку огляду забійних тварин і ветсанекспертизи м’яса та м’ясопродуктів на бойні (забійному пункті); Журнал реєстрації протиепізоотичних заходів
–Журнал реєстрації хворих тварин; Журнал проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації; Журнал обліку наслідків огляду забійних тварин і ветсанекспертизи м’яса та м’ясопродуктів на бойні (забійному пункті); Журнал реєстрації протиепізоотичних заходів; Журнал реєстрації епізоотичного стану району (міста)
61. Вкажіть які з перерахованих журналів є оперативними формами обліку:
–Журнал обліку медикаментів, інструментів, обладнання; Журнал обліку дезінфекції, дезінсекції та дератизації; Журнал обліку видачі довідок; Журнал обліку видачі ветеринарних свідоцтв; Журнал обліку видачі ветеринарних сертифікатів; Журнал реєстрації акушерсько-гінекологічної диспансеризації; Журнал обліку загибелі тварин
–Журнал обліку дезінфекції, дезінсекції та дератизації; Журнал видачі довідок; Журнал обліку видачі ветеринарних свідоцтв; Журнал обліку видачі ветеринарних сертифікатів; Журнал реєстрації акушерсько-гінекологічної диспансеризації; Журнал реєстрації хворих тварин; Журнал обліку загибелі тварин; Журнал обліку виїздів спеціалістів ветеринарної медицини
+–Журнал обліку медикаментів, інструментів, обладнання; Журнал обліку видачі довідок; Журнал обліку видачі ветеринарних свідоцтв; Журнал обліку видачі ветеринарних сертифікатів; Журнал реєстрації акушерсько-гінекологічної диспансеризації; Журнал обліку загибелі тварин; Журнал обліку виїздів спеціалістів ветеринарної медицини; Журнал обліку спирту
62. Значення ветеринарного обліку:
–Облік необхідний: для аналізу епізоотичної ситуації в зоні обслуговування і території, яка межує з цією зоною; для аналізу ефективності проведення епізоотичних заходів; для аналізу ефективності проведення лікувальної роботи; для розрахунків економічної ефективності ветеринарних заходів; для науково-обгрунтованого планування ветеринарних заходів; для контролю роботи спеціалістів ветеринарної медицини; для відображення статистичних даних у звітах
–Облік необхідний для аналізу: епізоотичної ситуації в зоні обслуговування і території, яка межує з цією зоною; ефективності проведення протиепізоотичних заходів; ефективності проведення лікувальної роботи; для розрахунків економічної ефективності ветеринарних заходів; для науково-обгрунтованого планування ветеринарних заходів; для контролю роботи спеціалістів ветеринарної медицини; для відображення статистичних даних у звітах
+–Облік необхідний: для аналізу епізоотичної ситуації в зоні обслуговування; для аналізу ефективності проведення епізоотичних заходів; для аналізу ефективності проведення лікувальної роботи; для розрахунків економічної ефективності ветеринарних заходів; для науково-обгрунтованого планування ветеринарних заходів; для контролю роботи спеціалістів ветеринарної медицини; для відображення статистичних даних у звітах
63. Значення ветеринарної звітності:
–За результатами звітів формують державну ветеринарну статистику; звітність це елемент контролю роботи спеціалістів і установ ветеринарної медицини; звітність відображає фактичний стан ветеринарної діяльності
+Звітність є елементом державної ветеринарної статистики та контролю роботи спеціалістів й установ ветеринарної медицини; звітність відображає фактичний стан ветеринарної діяльності та ефективність роботи спеціалістів ветеринарної медицини
–Звітність відображає фактичний стан ветеринарної діяльності, звітність є елементом державної ветеринарної статистики; звітність відображає ефективність роботи спеціалістів ветеринарної медицини
64. Яка кількість державних форм звітності у ветеринарній справі затверджена і діє в Україні:
– 13
+ 12
– 11
65. Вкажіть державні форми звітності та терміни їх подання:
–3віт про заразні хвороби тварин (форма №1-вет – місячна); Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи (форма №1А-вет – місячна); Звіт про ветеринарно-санітарний контроль i нагляд на забійно-санітарних пунктах господарств i подвірно та в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (форма №4-вет – піврічна); 3віт про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на бойнях, м'ясоптахопереробних підприємствах (форма №6-вет – піврічна); 3віт про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини (форма №7-вет – квартальна); Звіт про забезпечення кадрами ветеринарної медицини (форма №11-вет – річна)
+–3віт про заразні хвороби тварин (форма №1-вет – місячна); Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи (форма №1А-вет – квартальна); Звіт про ветеринарно-санітарний контроль i нагляд на забійно-санітарних пунктах господарств i подвірно та в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (форма №5-вет – піврічна); 3віт про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на бойнях, м'ясоптахопереробних підприємствах (форма №6-вет – піврічна); 3віт про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини (форма №7-вет – квартальна); Звіт про забезпечення кадрами ветеринарної медицини (форма №11-вет – річна)
–3віт про заразні хвороби тварин (форма №1-вет – місячна); Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи (форма №1А-вет – квартальна); Звіт про ветеринарно-санітарний контроль i нагляд на забійно-санітарних пунктах господарств i подвірно та в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках (форма №4-вет – квартальна); 3віт про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на бойнях, м'ясоптахопереробних підприємствах (форма №5-вет – піврічна); 3віт про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини (форма №7-вет – квартальна); Звіт про забезпечення кадрами ветеринарної медицини (форма №11-вет – річна)
66. Вкажіть які оперативні форми звітності ви знаєте і в які терміни їх подають:
–3віт про заразні хвороби тварин; Оперативне повідомлення і термінове подання за системою “СИГНАЛ”; Звіт про загибель тварин; Звіт про акушерсько-гінекологічну диспансеризацію; Звіт про наявне поголів’я різних видів тварин у стаді та їх відтворення; Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи. Такі звіти подають негайно
–3віт про заразні хвороби тварин; Оперативне повідомлення і термінове подання за системою “СИГНАЛ”; Звіт про загибель тварин; Звіт про акушерсько-гінекологічну диспансеризацію; Звіт про наявне поголів’я різних видів тварин у стаді та їх відтворення; Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи. Такі звіти подають за вимогою державної служби ветеринарної медицини
+–Звіт про загибель тварин; Звіт про акушерсько-гінекологічну диспансеризацію; Звіт про наявне поголів’я різних видів тварин у стаді та їх відтворення; Оперативне повідомлення і термінове подання за системою “СИГНАЛ”; Звіт про застосування вітамінних препаратів; Звіт про результати дослідження корів на субклінічні форми маститів. Такі звіти подають негайно за вимогою державної служби ветеринарної медицини
67. Які вимоги ставлять до оформлення різних форм обліку:
–Кожен журнал повинен мати титульну сторінку, де вказана його назва, місце діяльності служби ветеринарної медицини, дата заведення і коли закінчений. Сторінки в кожному журналі нумерують. На останній сторінці вказують загальну кількість сторінок, що стверджують печаткою і підписом керівника служби ветеринарної медицини.
–Кожен журнал оформляють за зразком передбаченим для нього, на титульній сторінці має бути його назва, місце діяльності служби ветеринарної медицини, дата заведення. Сторінки в кожному журналі нумерують і прошивають. На останній сторінці вказують загальну кількість сторінок, що стверджують печаткою і підписом керівника служби ветеринарної медицини
+–Такі журнали повинні бути типографського зразка, мати титульну сторінку, де вказана його назва, місце діяльності служби ветеринарної медицини, дата заведення і коли закінчений. Сторінки в кожному журналі нумерують і прошивають. На останній сторінці вказують загальну кількість сторінок, що стверджують печаткою і підписом керівника служби ветеринарної медицини.
68. Які документи є підставою для запису в різних формах обліку:
–Підставою для запису у відповідних журналах є: акти, приписи, розпорядження, експертні висновки акредитованих діагностичних установ, ветеринарні довідки або свідоцтва
–Підставою для запису у відповідних журналах є: обов’язково виконана робота, яка підтверджена оформленими актами, експертні висновки акредитованих діагностичних установ, ветеринарні довідки, свідоцтва або сертифікати на сировину
+–Підставою для запису у відповідних журналах є: акти на виконану роботу, експертний висновок акредитованої діагностичної установи, ветеринарна довідка або свідоцтво
69. Хто несе відповідальність за ведення усіх форм обліку:
–Головний державний інспектор ветеринарної медицини району
+–Керівник служби ветеринарної медицини, де їх заведено
–Головний лікар ветеринарної медицини господарства
–Начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини
70. Які вимоги ставлять до оформлення та подання звітів:
– Звіти оформляють у двох примірниках. Термін подання визначений для кожної форми. У звітах відображають усі статистичні дані. Вносити зміни до державних форм звітності заборонено. Відповідальність за повноту звіту та вчасність оформлення і подання несе керівник служби ветмедицини
+–Звіти оформляють у двох (трьох) примірниках. Подають звіти у терміни визначені для кожної форми. У звітах відображають статистичні дані із форм обліку. Вносити зміни до державних форм звітності заборонено. Все, що не можна відобразити у звіті описують в пояснювальній записці, яка є додатком до звіту. Відповідальність за повноту звіту та вчасність оформлення і подання несе керівник служби ветеринарної медицини
–Звіти оформляють у двох (трьох) примірниках. Подають звіти у терміни визначені для кожної форми. Вносити зміни до державних форм звітності – заборонено. Все, що не можна відобразити у звіті, описують в пояснювальній записці, яка є додатком до звіту. Відповідальність за повноту звіту та вчасність оформлення і подання несе головний лікар ветмедицини господарства
71. Скільки Законів України “Про ветеринарну медицину” було прийнято в Україні за часів незалежності і в які роки:
–4 (1996, 2002, 2006, 2008)
–5 (1996, 2001, 2002, 2006, 2008)
+–4 (1992, 1996, 2001, 2006)
–5 (1992, 1996, 2001, 2002, 2006)
72. Яку кількість розділів і статей містить нині діючий Закон України “Про ветеринарну медицину”:
–17 розділів і 119 статей
+–17 розділів і 109 статей
–19 розділів і 117 статей
–19 розділі і 109 статей
73. Як ви розумієте, що таке державний ветеринарно-санітарний контроль:
+–Це функції, що виконуються державними інспекторами ветеринарної медицини, які полягають у постійному забезпеченні виконання встановлених чинним законодавством ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів
–Це функції, що виконуються усіма спеціалістами ветеринарної медицини державних установ, які полягають у постійному забезпеченні виконання встановлених чинним законодавством ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів
–Це дотримання, передбачених законодавством, ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів державними інспекторами ветеринарної медицини
74. Як ви розумієте, що таке державний ветеринарно-санітарний нагляд:
+–Це функції, що виконуються головними державними і державними інспекторами ветеринарної медицини, які полягають у періодичній перевірці дотримання вимог чинного законодавства в галузі ветеринарної медицини
–Це функції, що виконуються усіма спеціалістами ветеринарної медицини державних установ, які полягають у постійному забезпеченні виконання встановлених чинним законодавством ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів
–Це дотримання, передбачених законодавством, ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів державними інспекторами ветеринарної медицини
75. Як ви розумієте, що таке моніторинг:
+–Це система та процедура спостережень за ветеринарно-санітарним станом об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
–Це діяльність і спостереження за ветеринарно-санітарним станом об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
–Це створена система, що відповідає за ветеринарно-санітарний стан об'єктів, які їй підконтрольні
75. Як ви розумієте, що таке припис:
–Це письмова вимога державних інспекторів ветеринарної медицини, що надається юридичним і фізичним особам з метою припинення виявленого порушення законодавства з питань ветеринарної медицини та усунення його наслідків
+–Це обов'язкова до виконання письмова вимога державних інспекторів ветеринарної медицини, що надається юридичним і фізичним особам з метою припинення виявленого порушення законодавства з питань ветеринарної медицини та усунення його наслідків
–Це письмова вимога видана будь-яким спеціалістом ветеринарної медицини, що надається юридичним і фізичним особам з метою припинення виявленого порушення законодавства з питань ветеринарної медицини та усунення його наслідків
76. Як ви розумієте, що таке розпорядження:
–Це разовий документ виданий головним державним інспектором ветеринарної медицини України, або його заступниками для вирішення внутрішніх організаційно-господарських питань
–Це разовий документ виданий будь-якою посадовою особою, що має статус державного інспектора ветеринарної медицини, для вирішення внутрішніх організаційно-господарських питань
+–Це правовий акт виданий головним державним інспектором ветеринарної медицини або його заступником, надзвичайною протиепізоотичною комісією у зоні обслуговування, для вирішення внутрішніх організаційно-господарських питань
77. Як ви розумієте, що таке розширений ветеринарно-санітарний контроль:
–Це функції, що виконуються головними державними і державними інспекторами ветеринарної медицини, які полягають у періодичній перевірці дотримання вимог чинного законодавства в галузі ветеринарної медицини
+–Це процес перевірки безпечності товарів за висновками їх лабораторного дослідження, що проводиться державною службою ветеринарної медицини
–Це функції, що виконуються усіма спеціалістами ветеринарної медицини державних установ, які полягають у постійному забезпеченні виконання встановлених чинним законодавством ветеринарно-санітарних заходів та технічних регламентів
78. Як ви розумієте, що таке ризик:
+–Це можливість виникнення негативної події та вірогідні масштаби її наслідків протягом певного періоду часу
–Це різні обставини, які впливають на виникнення негативної події та вірогідні масштаби її наслідків протягом певного періоду часу
–Це певна подія, що призвела до негативних її наслідків протягом певного періоду часу
79. Як ви розумієте, що таке НАССР:
–НАССР (Наzard Апа1уsis аnd Сгіtісаl Соntrol Роіnts) – це система аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках
–НАССР (Наzard Апа1уsis аnd Сгіtісаl Соntrol Роіnts) – це система ідентифікації, оцінки, аналізу та контролю ризиків, що впливають на безпечність тварин, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тощо
+–НАССР (Наzard Апа1уsis аnd Сгіtісаl Соntrol Роіnts) це система аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках, ця система включає ідентифікацію, оцінку, аналіз та контроль ризиків, що впливають на безпечність тварин, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тощо
80. Які структури належать до установ державної ветеринарної медицини:
–Районні (міські) управління державної ветеринарної медицини, районні (міські) державні лікарні ветеринарної медицини, дільничні лікарні, дільниці та пункти, регіональні, міжрегіональні, міжобласні, міжрайонні, районні, міські державні лабораторії ветмедицини, ДЛВСЕ на ринках, регіональні пункти державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті
–Районні (міські) державні лікарні, дільничні лікарні, дільниці та пункти ветеринарної медицини, регіональні, міжрегіональні, міжобласні, міжрайонні, районні, міські державні лабораторії ветмедицини, ДЛВСЕ на ринках, регіональні пункти державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті
+–Районні (міські), обласні державні лікарні, дільничні лікарні, дільниці та пункти ветеринарної медицини, регіональні, міжрегіональні, міжобласні, міжрайонні, районні, міські державні лабораторії ветмедицини, ДЛВСЕ на ринках, регіональні пункти державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті
81. Як поділяються всі установи державної ветеринарної медицини:
+–На: лікувально-профілактичні, діагностичні, протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні
–На: лікувальні, діагностичні, епізоотичні, ветеринарно-санітарні
–На: профілактичні, протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні, діагностичні
82. Які структури безпосередньо підпорядковані ДВФСС:
–Територіальні органи управлінь і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті, Управління вет. міліції з проведення карантинних вет. заходів МВС України, ДНДІ з лабораторної діагностики і ВСЕ, ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів, Державний центр «Ветбіофармпром», ДП «Укрветпромпостач», ТВК «Укрзооветпромпостач»
+Територіальні органи управлінь і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті, ДНДІ з лабораторної діагностики і ВСЕ, ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів, Управління вет. міліції з проведення карантинних вет. заходів МВС України, ТВК «Укрзооветпромпостач», ДП «Укрветпромпостач», Державний центр «Ветбіофармпром»
–Територіальні органи управлінь і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті, ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів, Державний центр «Ветбіофармпром», ДП «Укрветпромпостач», ТВК «Укрзооветпромпостач»
83. Яка посадова особа очолює ДВФСС:
+–Голова ДВФСС
–Начальник ДВФСС
–Директор ДВФСС
84. Як призначають на посаду начальника районного управління державної ветмедицини і які кваліфікаційні вимоги до цієї особи:
–Наказом по районному управлінню державної ветеринарної медицини, стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років, диплом магістра та добрі організаційні здібності, кандидатура узгоджується із ДВФСС
+–Наказом по головному управлінню державної ветеринарної медицини відповідної області, кандидатура узгоджується із ДВФСС, стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років, диплом спеціаліста (магістра) та добрі організаційні здібності
–Наказом по ДВФСС, стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років, диплом магістра та добрі організаційні здібності
85. Яка посадова особа очолює районну державну лікарню ветеринарної медицини (РДЛВМ):
–Голова РДЛВМ
+–Начальник РДЛВМ
–Директор РДЛВМ
–Головний державний інспектор ветеринарної медицини району
86. Яку структуру має РДЛВМ:
–Епізоотичний відділ, відділ незаразних хвороб тварин та неплідності маточного поголів’я, загальновиробничий відділ і централізована бухгалтерія
+–Протиепізоотичний відділ, відділ незаразних хвороб тварин та неплідності маточного поголів’я тварин, загальновиробничий відділ і централізована бухгалтерія
–Протиепізоотичний відділ, відділ незаразних хвороб тварин, загальновиробничий відділ і централізована бухгалтерія
87. В якій установі державної ветеринарної медицини району є посада лікаря-епізоотолога:
–районному управлінні державної ветеринарної медицини
–районній державній лікарні ветеринарної медицини
+–районній державній лікарні, дільничній лікарні ветеринарної медицини
88. Яка посадова особа очолює районну (міжрайонну) державну лабораторію ветеринарної медицини:
–Голова
+–Директор
–Державний інспектор ветеринарної медицини
–Начальник
89. Яка посадова особа очолює державну лабораторію ветсанекспертизи на ринку:
–Директор
–Начальник
+–Завідувач
–Голова
90. Де є посада уповноваженого (офіційного) лікаря державної ветеринарної медицини:
–В районному управлінні державної ветеринарної медицини
–В районній (міській) державній лікарні ветеринарної медицини
+–В районній (міській) державній лабораторії ветеринарної медицини
91. Кому підпорядкований директор районної державної лабораторії ветеринарної медицини:
–Начальнику районного управління державної ветеринарної медицини
– Начальнику районного управління державної ветеринарної медицини і начальнику районної державної лікарні ветеринарної медицини
+–Начальнику районного управління державної ветеринарної медицини і директору регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини
92. Де є посада головного лікаря ветеринарної медицини:
– В районній (міській) державній лікарні ветеринарної медицини
–В районному управлінні державної ветеринарної медицини
+–В господарствах різних форм власності, на птахофабриках
93. Від чого залежить штат спеціалістів ветеринарної медицини в господарствах:
–Від наявності підконтрольних об’єктів
+–Від наявного поголів’я тварин, яке переводять в умовні голови
–Від керівництва цього господарства
94. За якого навантаження вводиться посада головного лікаря ветеринарної медицини господарства:
+–850 умовних голів
–800 умовних голів
–900 умовних голів
95. Яке навантаження на спеціалістів ветеринарної медицини у племінних господарствах
–На 40% більше, як у звичайних господарствах
+–На 40% менше, як у звичайних господарствах
–На 60% менше, як у звичайних господарствах
96. Які права має головний лікар ветеринарної медицини господарства:
–Він має право забороняти введення на ферми, виведення з них, перегрупування тварин у господарстві у зв'язку з карантинними чи обмежувальними заходами; використання для тварин недоброякісних кормів і води; дозволяти або забороняти забій тварин, зняття шкіри з трупів тварин, а також використання вироблених у господарстві продуктів тваринництва
+–Він має право безперешкодно відвідувати підконтрольні об’єкти в даному відомстві, забороняти введення на ферми, виведення з них, перегрупування тварин у господарстві в зв'язку з карантинними чи обмежувальними заходами; використання для тварин недоброякісних кормів і води; дозволяти або забороняти забій тварин, зняття шкіри з трупів тварин, а також використання вироблених у господарстві продуктів тваринництва, проводити лікування хворих тварин. Має право на щорічну відпустку
–Він має право ввести карантин на неблагополучну ферму, забороняти введення на ферми, виведення з них, перегрупування тварин у господарстві в зв'язку з карантинними чи обмежувальними заходами; використання для тварин недоброякісних кормів і води; дозволяти або забороняти забій тварин, зняття шкіри з трупів тварин, а також використання вироблених у господарстві продуктів тваринництва
97. Державними органами управлінь у ветеринарній медицині є:
+–ДВФСС, територіальні органи управлінь ДВФСС та регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті
–ДВФСС, Головні управління АРК, областей, міст Київ та Севастополь та регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті
–ДВФСС, управління ветеринарної медицини АРК, областей, міст Київ та Севастополь, обласні державні лікарні ветеринарної медицини, районні державні лікарні ветеринарної медицини та регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті
98. З яких питань Кабінет Міністрів України має повноваження в такій галузі, як ветеринарна медицина:
+–Забезпечує здійснення державної політики у ветеринарній медицині; розробляє і подає до виконання відповідні загальнодержавні програми; організовує проведення ветеринарно-санітарних заходів, які спрямовані на охорону території України від проникнення з інших держав або карантинних зон патогенних агентів хвороб тварин, забезпечує безпечність продуктів тваринного походження; встановлює карантин тварин, забезпечує охорону довкілля від потенційних негативних наслідків, пов'язаних з вирощуванням тварин; забезпечує фінансування і матеріально-технічного постачання державної служби ветеринарної медицини; реалізує державну політику щодо ліцензування в галузі ветеринарної медицини; укладає міжнародні договори; здійснює інші повноваження відповідно до закону
–Забезпечує здійснення державної політики у ветеринарній медицині; організовує проведення ветеринарно-санітарних заходів, які спрямовані на охорону території України від проникнення з інших держав або карантинних зон патогенних агентів хвороб тварин, забезпечує безпечність продуктів тваринного походження; встановлює карантин тварин, забезпечує охорону довкілля від потенційних негативних наслідків, пов'язаних з вирощуванням тварин; забезпечує фінансування і матеріально-технічного постачання державної служби ветеринарної медицини; реалізує державну політику щодо ліцензування в галузі ветеринарної медицини; укладає міжнародні договори; здійснює інші повноваження відповідно до закону
99. Які посадові особи мають статус Головного державного інспектора ветеринарної медицини:
–Голова ДВФСС; начальники: головних, районних та міських управлінь державної ветеринарної медицини і їх заступники, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і транспорті та їх заступники
–Голова ДВФСС; начальники: головних, районних та міських управлінь державної ветеринарної медицини і їх заступники, районних та міських державних лікарень ветмедицини, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і транспорті та їх заступники
+–Голова ДВФСС і його заступники; начальники: головних, районних та міських управлінь державної ветеринарної медицини і їх заступники, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і транспорті та їх заступники
100. Як називається ІІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і яку кількість статей до нього включено:
+–Державне управління в галузі ветеринарної медицини (ст. 4–9)
–Державне керівництво в галузі ветеринарної медицини (ст. 4–10)
–Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд (ст. 3–9)
101. Які посадові особи очолюють територіальні органи управлінь і як їх призначають на ці посади:
+–Посада начальника, а призначають на цю посаду спеціаліста ветеринарної медицини, наказом по вищестоящому органу управлінь
–Посада директора, а призначають на цю посаду спеціаліста ветеринарної медицини, наказом по вищестоящому органу управлінь
–Посада головного лікаря, а призначають на посаду наказом по районному (міському) управлінню
102. В підпорядкуванні яких структур функціонують підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів:
+–ДВФСС, усіх територіальних органів управлінь ДВФСС та регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті
–Головних управлінь державної ветеринарної медицини: АРК, областей, міст Київ та Севастополь
–ДВФСС, Головних управлінь державної ветеринарної медицини: АРК, областей, міст Київ та Севастополь
103. Хто має право здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль на підконтрольних об’єктах:
–Головні державні інспектори, державні інспектори ветеринарної медицини, уповноважені лікарі ветеринарної медицини, головні лікарі ветеринарної медицини господарств
–Державні інспектори ветеринарної медицини, уповноважені лікарі ветеринарної медицини
+–Усі посадові особи державних установ, яким надано статус державного інспектора ветеринарної медицини
104. Хто має право здійснювати державний ветеринарно-санітарний нагляд на підконтрольних об’єктах:
–Головні державні інспектори ветеринарної медицини та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини, уповноважені лікарі ветеринарної медицини, головні лікарі ветеринарної медицини господарств
–Головні державні інспектори та державні інспектори ветеринарної медицини у зоні обслуговування
+–Головні державні інспектори ветеринарної медицини та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини, уповноважені лікарі ветеринарної медицини
105. Якими основними документами керується у своїй діяльності кожен орган управління державної ветмедицини:
–Законом України “Про ветеринарну медицину” та методичними рекомендаціями,
–Законом України “Про ветеринарну медицину” і Статутом
+–Законом України “Про ветеринарну медицину” і Положенням
106. Як називається ІІІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
–Державне управління в галузі ветеринарної медицини (ст. 10–19)
–Державний ветеринарний контроль і нагляд (ст. 10–19)
+–Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд (ст. 10–19)
–Принципи розроблення, затвердження і застосування ветеринарно-санітарних заходів (ст. 11–18)
107. Яка стаття Закону України “Про ветеринарну медицину” гарантує права посадовим особам що здійснюють державний ветсанконтроль та нагляд:
–17
–15
+–14
108. Яка стаття Закону України “Про ветеринарну медицину” передбачає здійснення державного контролю і нагляду за ветеринарними препаратами, субстанціями та засобами ветмедицини:
+–17
–15
–18
109. Які структури здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті:
+–6 регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті і їх структурні підрозділи (пункти)
–8 регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті і їх структурні підрозділи (пункти)
–3 регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті і їх структурні підрозділи (пункти)
110. Як називається ІV розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
–Державне управління в галузі ветеринарної медицини (ст. 24–29)
–Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд (ст. 20–29)
+–Принципи розроблення, затвердження і застосування ветеринарно-санітарних заходів (ст. 20–32)
111. У якій статті Закону передбачені основні завдання, що стоять перед службою ветеринарної медицини України:
–2
+–3
–4
112. Яка основна мета ветеринарно-санітарних заходів:
–Захист життя або здоров'я тварин від ризиків, що виникають – від добавок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які містяться у продуктах тваринного походження чи кормах, – у результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що виробляється з них
+–Захист життя або здоров'я тварин від ризиків, що виникають – у результаті занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, організмів, які переносять хвороби, а також хвороботворних організмів, – від добавок, забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які містяться у продуктах тваринного походження чи кормах, – у результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що виробляється з них
–Захист життя або здоров'я тварин від ризиків, що виникають – у результаті занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, організмів, які переносять хвороби, а також хвороботворних організмів
113. За якими показниками встановлюють належний рівень захисту здоров’я тварин та пов’язаного з цим здоров’я людей:
–За наявності хвороб тварин в Україні та виконання загальнодержавних програм щодо боротьби з такими хворобами тварин, прогнозованої оцінки економічних втрат для тваринництва України, пов'язаних із занесенням збудників які відсутні в Україні, визначення рівня ризику, прийнятного для сусідніх країн та зацікавлених торгових партнерів; міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій;
+–За наявності хвороб тварин в Україні та виконання загальнодержавних програм щодо боротьби з такими хворобами тварин, прогнозованої оцінки економічних втрат для тваринництва України, пов'язаних із занесенням збудників які відсутні в Україні, визначення рівня ризику, прийнятного для сусідніх країн та зацікавлених торгових партнерів; міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій; мінімізації негативного впливу ветеринарно-санітарних заходів на міжнародну та внутрішню торгівлю
–За наявності хвороб тварин в Україні та виконання загальнодержавних програм щодо боротьби з такими хворобами тварин, прогнозованої оцінки економічних втрат для тваринництва України, пов'язаних із занесенням збудників які відсутні в Україні, визначення рівня ризику, прийнятного для сусідніх країн та зацікавлених торгових партнерів; мінімізації негативного впливу ветеринарно-санітарних заходів на міжнародну та внутрішню торгівлю
114. Принципи розроблення, внесення змін та затвердження ветеринарно-санітарних заходів:
–Всі ветеринарно-санітарні заходи грунтуються на міжнародних стандартах, інструкціях та рекомендаціях відповідних міжнародних організацій, а у разі відсутності або недостатності міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій для забезпечення належного рівня захисту здоров'я тварин і пов'язаного з цим здоров'я людей ветеринарно-санітарні заходи розробляють за методикою відповідних міжнародних організацій
+–Всі ветеринарно-санітарні заходи грунтуються на міжнародних стандартах, інструкціях та рекомендаціях відповідних міжнародних організацій, а у разі відсутності або недостатності міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій для забезпечення належного рівня захисту здоров'я тварин і пов'язаного з цим здоров'я людей ветеринарно-санітарні заходи розробляють виходячи з аналізу ризику за методикою відповідних міжнародних організацій
–Всі ветеринарно-санітарні заходи грунтуються на вимогах відповідних міжнародних організацій, а у разі відсутності або недостатності міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій для забезпечення належного рівня захисту здоров'я тварин і пов'язаного з цим здоров'я людей ветеринарно-санітарні заходи розробляють виходячи з аналізу ризику за методикою відповідних міжнародних організацій
115. Законодавчі вимоги опублікування та застосування ветеринарно-санітарних заходів:
–Усі ветеринарно-санітарні заходи та зміни до них, після затвердження, публікуються у відповідному офіційному друкованому виданні та на веб-сайті Комітету і вступають у дію не раніше шести місяців від дати їх публікації
+–Усі ветеринарно-санітарні заходи та зміни до них, після затвердження, публікуються у відповідному офіційному друкованому виданні та на веб-сайті Комітету і вступають у дію не раніше шести місяців від дати публікації, за винятком надзвичайних ветеринарно-санітарних заходів, які затверджуються за надзвичайних обставин, та заходів, які зменшують обмеження стосовно імпорту, що вступають у дію з дати затвердження
–Усі ветеринарно-санітарні заходи та зміни до них, після затвердження, публікуються у відповідному офіційному друкованому виданні та на веб-сайті Комітету і вступають у дію не раніше шести місяців від дати їх публікації, за винятком надзвичайних обставин, та заходів, які зменшують обмеження стосовно імпорту, що вступають у дію з дати затвердження
116. Принципи застосування ветеринарно-санітарних заходів:
–Ветеринарно-санітарні заходи повинні застосовуватися тільки в обсягах, необхідних для досягнення мети зазначеної цим Законом. Вони не повинні застосовуватися в такий спосіб, що встановлює приховані обмеження для міжнародної торгівлі
+–Ветеринарно-санітарні заходи повинні застосовуватися тільки в обсягах, необхідних для досягнення мети зазначеної цим Законом. Вони не повинні застосовуватися в такий спосіб, що встановлює приховані обмеження для міжнародної торгівлі. Ветеринарно-санітарні заходи повинні застосовуватися в такий спосіб, щоб уникнути довільного або невиправданого встановлення різних рівнів заходу, які вважаються належними в різних ситуаціях, якщо така різниця веде до дискримінації або прихованого обмеження міжнародної торгівлі
–Ветеринарно-санітарні заходи повинні застосовуватися тільки в обсягах, необхідних для досягнення мети зазначеної цим Законом. Ветеринарно-санітарні заходи повинні застосовуватися в такий спосіб, щоб уникнути довільного або невиправданого встановлення різних рівнів заходу, які вважаються належними в різних ситуаціях, якщо така різниця веде до дискримінації або прихованого обмеження міжнародної торгівлі
117. В якій статті Закону України Про ветмедицину передбачені показники оцінки ефективності іноземної ветеринарної служби:
–27
+–29
–30
118. Законодавчі вимоги щодо видачі відповідних ветеринарних документів на переміщення підконтрольних службі вантажів:
–При переміщенні за межі України об'єкти державного ветсанконтролю та нагляду супроводжуються такими ветеринарними документами: міжнародними ветеринарними сертифікатами. По території України – ветеринарними свідоцтвами (форми №1 та №2) і ветеринарними довідками
–При переміщенні за межі України об'єкти державного ветсанконтролю та нагляду супроводжуються такими ветеринарними документами: міжнародними ветеринарними сертифікатами (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми №1, №2 та №3). По території України – ветеринарними свідоцтвами і ветеринарними довідками
+–Переміщення об'єктів державного ветсанконтролю та нагляду за межі України дозволене за наявності таких ветеринарних документів: міжнародного ветеринарного сертифікату (для країн СНД – ветеринарного свідоцтва форми №1, №2 та №3), а по території України – ветеринарного свідоцтва (форми №1 та №2) та ветеринарної довідки
119. Який документ дає право перевозити вантажі, підконтрольні службі ветеринарної медицини, по усій території України:
–Ветеринарні свідоцтва і ветеринарні сертифікати
+–Ветеринарні свідоцтва
–Ветеринарні свідоцтва і ветеринарні довідки
120. Які форми ветеринарних свідоцтв діють на території України:
+–Форма № 1 і форма №2
–Форма № 1, форма №2 і форма №3
–Форма № 1А-вет і форма №2А-вет
121. Хто має право видавати ветеринарні довідки, свідоцтва та сертифікати:
–Усі посадові особи лікувально-профілактичних державних установ ветеринарної ветмедицини, яким надано статус державного інспектора, а також приватні фізичні й юридичні особи, з дозволу головного державного інспектора ветмедицини району (міста), за наявності ліцензії на ветеринарну практику
–Усі посадові особи органів управлінь, державних установ ветеринарної ветмедицини, які мають статус державного інспектора отриманого на законних підставах та приватні лікарі, які отримали ліцензію на ветеринарну практику, з дозволу головного державного інспектора ветмедицини у зоні обслуговування
+–Усі посадові особи лікувально-профілактичних, діагностичних державних установ ветеринарної ветмедицини, які мають статус державного інспектора отриманого на законних підставах, а також приватні лікарі, які отримали ліцензію на ветеринарну практику, з дозволу головного державного інспектора ветмедицини у зоні обслуговування
122. Які складові має кожне ветеринарне свідоцтво:
+–Ветеринарне свідоцтво, дублікат ветеринарного свідоцтва та корінець
–Ветеринарне свідоцтво, копія ветеринарного свідоцтва та корінець
–Ветеринарне свідоцтво, його дублікат і корінчик
123. Якими ветеринарними документами супроводжується вантаж, якщо його вивозять із України до різних країн світу:
+–Ветеринарним свідоцтвом (відповідний зразок для 11 країн СНД), та ветеринарним сертифікатом
–Ветеринарним сертифікатом
–Ветеринарним свідоцтвом (відповідний зразок для 11 країн СНД)
124. Якщо вантажі, підконтрольні службі ветеринарної медицини, перевозять, крім автомобільного, ще й повітряним, водним або залізничним видами транспорту по території України, то якими ветеринарними документами потрібно їх супроводжувати:
+–Ветеринарним свідоцтвом і дублікатом ветеринарного свідоцтва
–Ветеринарною довідкою, ветеринарним свідоцтвом і дублікатом ветеринарного свідоцтва
–Ветеринарною довідкою, ветеринарним свідоцтвом (Форма №1 і форма №2)
125. Хто дає дозвіл на вивезення великої партії тварин (сировини або продуктів тваринного походження) за межі області та України:
–Начальник головного управління державної ветеринарної області та голова ДВФСС
–Начальник районного (міського) управління державної ветеринарної медицини та голова ДВФСС
+–Начальник головного управління державної ветеринарної області та начальник відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті
126. На перевезення якого вантажу видається форма №1 ветеринарного свідоцтва:
–На тварин і всього живого, що використовується для розведення
–На тварин, продукти і сировину тваринного походження
+–Лише на різні види і вікові групи тварин
127. На перевезення якого вантажу видається форма №2 ветеринарного свідоцтва:
–На тварин і всього живого, що використовується для розведення
–На тварин, продукти і сировину тваринного походження
+–Лише на продукти і сировину тваринного походження
128. Вкажіть термін дії ветеринарних свідоцтв:
+–Форма №1 дійсна 3 доби, форма №2, видана на продукти, дійсна 3 доби, а на сировину – 5 діб, із дати їх видачі
–Форма №1 дійсна 5 діб, а форма №2, видана на продукти, дійсна 3 доби, а на сировину – 5 діб, з дати їх видачі
–Обидві форми дійсні 5 діб, з дати їх видачі.
129. Вкажіть термін дії ветеринарних довідок:
–На тварин і всього живого, що використовується для розведення – 3 доби
–На перевезення тварин – 3 доби, на продукти і сировину тваринного походження – 5 діб
+–На будь-які перевезення підконтрольних вантажів, дійсна 3 доби
130. Як називається п’ятий розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і яку кількість статей він містить:
–Захист здоров’я тварин і людей (ст. 35–37)
–Захист здоров’я тварин (ст. 35–37)
+–Захист здоров’я тварин (ст. 33–37)
131. Які вимоги, щодо реєстрації тваринницьких потужностей:
–Особи, які вирощують тварин для власного споживання, включаючи велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кролів та птицю зобов'язані реєструватися у відповідних державних органах ветеринарної медицини
+–Особи, які вирощують тварин для власного споживання, включаючи велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кролів та птицю, за винятком непродуктивних тварин, а також тих, що вирощуються з рекреаційною метою, зобов'язані реєструватися у відповідних державних органах ветеринарної медицини
–Особи, які вирощують тварин для власного споживання та з рекреаційною метою, зобов'язані реєструватися у відповідних державних органах ветеринарної медицини
132. Які хвороби підлягають повідомленню:
+–Всі особливо небезпечні хвороби, занесені до списку МЕБ, всі екзотичні хвороби тварин, які в разі занесення та подальшого поширення в Україні можуть призвести до неприйнятного рівня ризику для тварин і людей та хвороби тварин, що проявляються в Україні
–Всі хвороби, занесені до списку МЕБ та всі екзотичні хвороби тварин, що проявляються в Україні
–Всі особливо небезпечні хвороби, які в разі занесення та подальшого поширення в Україні, можуть призвести до неприйнятного рівня ризику для тварин і людей та хвороби тварин, що проявляються в Україні
133. В якій статті Закону передбачені вимоги профілактичного карантинування тварин:
–36
+–35
–37
134. Обов’язки юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з утриманням та обігом тварин:
–Виконувати законні вимоги державних інспекторів та уповноважених лікарів ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних заходів або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та осіб, що мали контакт із хворими та підозрілими у захворюванні тваринами, що підлягає повідомленню; негайно інформувати спеціаліста ветмедицини про раптову загибель тварин; сприяти державним інспекторам ветмедицини у виконанні службових обов'язків;
+–Виконувати законні вимоги державних інспекторів та уповноважених лікарів ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних заходів або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та осіб, що мали контакт із хворими та підозрілими у захворюванні тваринами, що підлягає повідомленню; негайно інформувати спеціаліста ветмедицини про раптову загибель тварин; отримати від державного інспектора ветмедицини дозвіл на переміщення тварин; сприяти державним інспекторам ветмедицини у виконанні службових обов'язків;
–Виконувати законні вимоги державних інспекторів та уповноважених лікарів ветмедицини щодо здійснення протиепізоотичних заходів або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та осіб, що мали контакт із хворими та підозрілими у захворюванні тваринами, що підлягає повідомленню; сприяти державним інспекторам ветмедицини у виконанні службових обов'язків;
135. Як називається VI розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу (38–40)
–Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження (39–41)
–Регулювання обігу репродуктивного матеріалу (38–40)
136. Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину” хто дає дозвіл на проведення заходів із залученням тварин і скільки він діє:
+–Особи, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо, зобов'язані отримати на проведення таких заходів дозвіл головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідного територіального органу, який діє не більше 30 днів
–Особи, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо, зобов'язані отримати на проведення таких заходів дозвіл головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідного територіального органу, який діє не більше 60 днів
–Особи, які проводять виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, організовують пересувні зоопарки тощо, зобов'язані отримати на проведення таких заходів дозвіл Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, який діє не більше 30 днів
137. Як називається VIІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Надзвичайні протиепізоотичні комісії та карантин тварин (ст. 41–49)
–Надзвичайні епізоотичні комісії та карантин тварин (ст. 41–49)
–Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу (38–48)
138. Яка посадова особа очолює надзвичайну протиепізоотичну комісію, що діє в Україні:
+–Віце-прем'єр-міністр України
–Прем'єр-міністр України
–Голова ДВФСС України
139. Яка посадова особа очолює надзвичайну протиепізоотичну комісію, що діє на території області:
+–Заступник голови обласної державної адміністрації
–Заступник голови обласної ради народних депутатів
–Начальник головного управління державної ветеринарної медицини відповідної області
140. Яка посадова особа очолює надзвичайну протиепізоотичну комісію, що діє на території кожного району:
+–Заступник голови районної державної адміністрації
–Заступник голови районної ради народних депутатів
–Начальник районного управління державної ветеринарної медицини
141. Які законодавчі основи введення карантину на неблагополучну територію, у разі виникнення інфекційного захворювання:
+–Розпорядження відповідної надзвичайної протиепізоотичної комісії або розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини в зоні обслуговування (на 72 години)
–Розпорядження відповідної надзвичайної протиепізоотичної комісії або розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини в зоні обслуговування (на 24 години)
–Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України або розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини в зоні обслуговування (на 24 години)
142. Скільки часу передбачено Законом на запровадження карантину у разі підтвердження діагнозу на заразне захворювання:
+–24
–48
–72
143. Який документ є додатком до розпорядження про введення карантину на неблагополучну територію:
+–План організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів з ліквідації даного захворювання
–Діюча інструкція, за цього захворювання
–План ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів
144. Хто розробляє проект розпорядження про введення карантину на неблагополучну територію:
–Служба ветеринарної медицини відповідного територіального органу управління
–Надзвичайна протиепізоотична комісія в зоні обслуговування
+–Головний державний інспектор ветеринарної медицини в зоні обслуговування
145. Як називається VIІІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження (ст. 50–59)
–Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження (ст. 51–59)
–Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу (ст. 51–59)
146. Як називається ІХ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Наукове забезпечення ветеринарної медицини. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини, державні та уповноважені лабораторії (ст. 60–62)
–Наукове забезпечення ветеринарної медицини. Державні та уповноважені лабораторії ветеринарної медицини (ст. 60–63)
–Наукове забезпечення ветеринарної медицини. Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини, державні та уповноважені лабораторії (ст. 60–63)
147. Хто координує роботу, пов’язану із науковим забезпеченням ветеринарної медицини України:
–Всю роботу, пов'язану з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснюють: науковці відділення ветеринарної медицини національної академії аграрних наук (НААН)
–Всю роботу, пов'язану з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснює науково-методична рада ДВФСС. Державним замовником науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини є ДВФСС
+–Всю роботу, пов'язану з науковим забезпеченням ветеринарної медицини, здійснюють спільно: відділення ветеринарної медицини національної академії аграрних наук (НААН) і науково-методична рада ДВФСС. Державним замовником науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини є ДВФСС
148. Які функції виконує державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини України:
+–Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного та ефективного застосування ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, а також їх реєстрацію
–Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного та ефективного застосування ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів
–Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини є експертно-дорадчим органом з питань регламентації безпечного та ефективного застосування ветеринарних препаратів і готових кормів, а також їх реєстрацію
149. Як називається Х розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини (ст. 63–75)
–Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження (ст. 63–75)
–Регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів та засобів ветеринарної медицини (ст. 63–75)
150. В якій статті Закону України “Про ветеринарну медицину” зазначені вимоги до виробництва ветеринарних препаратів:
–65
+–66
–67
151. Як називається ХІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Вимоги до виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для тварин (ст. 76–80)
–Вимоги до виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для тварин (ст. 77–80)
–Вимоги до виробництва кормових добавок та кормів для тварин (ст. 77–80)
152. Які вимоги щодо обігу та використання кормових добавок, преміксів та готових кормів в Україні:
+–Обіг та використання в Україні кормових добавок, преміксів та готових кормів дозволяється тільки після їх державної реєстрації
–Обіг та використання в Україні кормових добавок і кормів дозволяється тільки після їх державної реєстрації
–Обіг та використання в Україні кормових добавок та преміксів дозволяється тільки після їх державної реєстрації
153. Як називається ХІІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
+–Вимоги щодо здійснення міжнародної торгівлі (ст. 81–96)
–Вимоги щодо здійснення міжнародної торгівлі (ст. 80–96)
–Вимоги до виробництва кормових добавок та кормів (ст. 80–96)
154. Яким вимогам повинні відповідати пункти державного ветсанконтролю і нагляду на державному кордоні і транспорті:
+–Ветеринарно-санітарні, технічні та виробничі умови на призначених прикордонних інспекційних постах повинні визначатися ДВФСС та бути прийнятними для таких цілей: проведення клінічного огляду тварин та відбору зразків від таких тварин або інших товарів для діагностичних і лабораторних досліджень; ізоляції тварин, що страждають на хвороби тварин чи недуги, або тварин, щодо яких є підозра захворювання; проведення дезінфекції транспортних засобів, що використовуються для перевезення товарів
–Ветеринарно-санітарні, технічні та виробничі умови на призначених прикордонних інспекційних постах повинні визначатися ДВФСС та бути прийнятними для таких цілей: проведення клінічного огляду тварин та відбору зразків від таких тварин; ізоляції тварин, що страждають на хвороби тварин чи недуги, або тварин, щодо яких є підозра захворювання; проведення дезінфекції транспортних засобів
–Ветеринарно-санітарні, технічні та виробничі умови на призначених прикордонних інспекційних постах повинні бути прийнятними для таких цілей: проведення клінічного огляду тварин та відбору зразків від таких тварин або інших товарів для діагностичних і лабораторних досліджень; ізоляції тварин, що страждають на хвороби тварин чи недуги, або тварин, щодо яких є підозра захворювання; проведення дезінфекції транспортних засобів, що використовуються для перевезення товарів
155. Вимоги щодо отримання дозволу для ввезення на територію України товарів та інших продуктів, підконтрольних службі ветмедицини:
–Дозволи видаються ДВФСС безоплатно, протягом 50 днів з дати надходження документів на розгляд
–Дозволи видаються ДВФСС безоплатно, протягом 60 днів з дати надходження документів на розгляд
+–Дозволи видаються ДВФСС безоплатно, протягом 30 днів з дати надходження документів на розгляд
156. Ввезення яких товарів та інших продуктів, підконтрольних службі ветмедицини, на територію України заборонено:
–Забороняється ввезення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають на території України, живих патогенних мікроорганізмів та патологічного матеріалу, за винятком ввезення з метою проведення наукових досліджень чи для інших дозволених цілей, на підставі дозволу на ввезення на територію України; забороняється ввезення ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, що не пройшли реєстрацію
+–Забороняється: ввезення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають на території України, неїстівних продуктів тваринного походження для власного використання; живих патогенних мікроорганізмів та патологічного матеріалу, що містить збудників хвороб тварин, за винятком ввезення з метою проведення наукових досліджень чи для інших дозволених цілей, на підставі дозволу на ввезення на територію України; забороняється ввезення ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, що не пройшли реєстрацію
–Забороняється: ввезення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають на території України, неїстівних продуктів тваринного походження для власного використання, живих патогенних мікроорганізмів та патологічного матеріалу, що містить збудників хвороб тварин, за винятком ввезення з метою проведення наукових досліджень чи для інших дозволених цілей, на підставі дозволу на ввезення на територію України
157. В якій статті Закону передбачено застосування процедур, якщо міжнародний ветеринарний сертифікат не є прийнятним:
–89
+–90
–91
158. Якими ветеринарними документами супроводжуються вантажі товарів, що вивозяться з території України і які посадові особи їх видають:
+–Супроводжуються оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів (ветеринарних свідоцтв Ф №1, №2 або №3 для країн СНД), виданих та підписаних державним інспектором ветеринарної медицини, в зоні обслуговування і дозволом на ввезення на територію України, якщо це вимагається ветеринарно-санітарними заходами
–Супроводжуються оригіналами міжнародних ветеринарних сертифікатів, виданих та підписаних державним інспектором ветеринарної медицини, в зоні обслуговування і дозволом на ввезення на територію України, якщо це вимагається ветеринарно-санітарними заходами
–Супроводжуються оригіналами ветеринарних свідоцтв, міжнародних ветеринарних сертифікатів, виданих та підписаних державним інспектором ветеринарної медицини, в зоні обслуговування і дозволом на ввезення на територію України, якщо це вимагається ветеринарно-санітарними заходами
159. Яку назву має ХІІІ розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
–Фінансування, матеріально-технічне забезпечення (ст. 97–100)
+–Фінансування, матеріально-технічне забезпечення (ст. 97–99)
–Фінансування та матеріальне забезпечення служби ветеринарної медицини (ст. 97–99)
160. Які основні джерела фінансування державної служби ветеринарної медицини України:
+–Кошти державного бюджету та позабюджетні надходження (спецфонд)
–Кошти державного бюджету та позабюджетні надходження (спецфонд), а також можуть бути використані відрахування від страхових платежів
–Кошти державного бюджету та позабюджетні надходження (спецфонд), а також можуть бути використані кошти місцевого бюджету і відрахування від страхових платежів, інші кошти не заборонені законодавством
161. Як здійснюється оплата послуг наданих спеціалістами державних установ ветмедицини:
–Заготівку, відповідно до укладених договорів на проведення профілактичних заходів
+–Відповідно до єдиних тарифів, розроблених ДВФСС та передоплаті за укладеними договорами на проведення профілактичних заходів
–По перерахунку коштів, відповідно до укладених договорів на проведення профілактичних заходів
162. Яка стаття Закону дозволяє спеціалістам державних установ ветмедицини надавати платні послуги:
–97
–98
+–99
163. Які заходи служба ветмедицини України проводить за рахунок коштів державного бюджету:
–Заходи з профілактики, локалізації, ліквідації хвороб тварин, лабораторно-діагностичні та регулярні радіологічні дослідження товарів, матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом, створення необхідного резерву біологічних, лікувальних та дезінфікуючих препаратів і засобів, відшкодування витрат на транспортування та зберігання ветеринарних препаратів
+–Заходи з профілактики, локалізації, за необхідності – ліквідації хвороб тварин, лабораторно-діагностичні та регулярні радіологічні дослідження товарів, матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом, створення необхідного резерву біологічних, лікувальних та дезінфікуючих препаратів і засобів, відшкодування витрат на транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, інші ветеринарно-санітарні заходи, визначені Кабінетом Міністрів України, та забезпечення виконання загальнодержавних довгострокових програм з питань ветеринарної медицини, у тому числі загальнодержавної програми здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах
–Заходи щодо профілактики, локалізації, за необхідності – ліквідації хвороб тварин, лабораторно-діагностичні та регулярні радіологічні дослідження товарів, матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом, створення необхідного резерву біологічних, лікувальних та дезінфікуючих препаратів і засобів, відшкодування витрат на транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, інші ветеринарно-санітарні заходи, визначені Кабінетом Міністрів України
164. Як називається ХІV розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
–Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини (100–103)
+–Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини. Інформаційне забезпечення державної служби ветеринарної медицини (100–103)
–Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини (100–102)
165. Які установи державної ветмедицини можуть бути приватизовані, що дозволено Законом України “Про ветеринарну медицину”:
–Районні (міські), обласні державні лікарні, дільничні лікарні, дільниці, пункти, аптеки, склади, (районні, міські, міжрайонні) державні лабораторії ветеринарної медицини тощо
+–Районні (міські), обласні державні лікарні, дільниці, пункти, аптеки, склади, лабораторії ветеринарної медицини тощо
–Районні (міські) державні лікарні, дільниці, пункти, аптеки, склади, державні лабораторії ветеринарної медицини тощо
166. Яка стаття Закону України “Про ветеринарну медицину” дозволяє приватизацію державних установ ветеринарної медицини:
+–100
–101
–102
167. Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, хто має право провадити ветеринарну практику на території України:
–Усі спеціалісти ветеринарної медицини, що отримали на законних підставах ліцензію, на відповідний вид діяльності
+–Юридичні або фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають/перебувають на території України) можуть провадити ветеринарну практику на підставі ліцензії, що видається відповідно до закону
–Юридичні або фізичні особи, які проживають/перебувають на території України можуть провадити ветеринарну практику на підставі ліцензії, що видається відповідно до закону.
168. Яка стаття Закону України “Про ветеринарну медицину” передбачає соціальний захист для спеціалістів ветмедицини:
–103
+–102
–101
169. Відповідно до Закону, як часто спеціалісти ветмедицини повинні підвищувати свою кваліфікацію і за які кошти:
–Один раз у три роки, за кошти державної установи, якщо працює в ній, або за власні кошти, якщо спеціаліст є підприємцем (ст. 101)
+–Один раз у п’ять років, за кошти державної установи, якщо працює в ній, або за власні кошти, якщо спеціаліст є підприємцем (ст. 101)
– Один раз на рік, за кошти державної установи, якщо працює в ній, або за власні кошти, якщо спеціаліст є підприємцем (ст. 100)
170 Яку назву має ХV розділ Закону України “Про ветеринарну медицину” і скільки статей до нього включено:
–Відповідальність осіб за правопорушення в галузі ветеринарної медицини (ст. 104–106)
–Відповідальність осіб за правопорушення в галузі ветеринарної медицини (ст. 103–107)
+–Відповідальність осіб за правопорушення в галузі ветеринарної медицини (ст. 104–107)
171. Відповідно до якої статті Закону України “Про ветеринарну медицину” хто має право накладати штрафи за правопорушення в галузі ветмедицини:
+–Накладати штрафи від імені ДВФСС, її територіальних органів і регіональних служб мають право головні державні інспектори ветеринарної медицини та їх заступники (ст. 105)
–Накладати штрафи від імені ДВФСС, її територіальних органів і регіональних служб мають право головні державні інспектори ветеринарної медицини та їх заступники і державні інспектори ветеринарної медицини (ст. 104)
–Накладати штрафи від імені ДВФСС, її територіальних органів і регіональних служб мають право усі державні інспектори ветеринарної медицини (ст. 104)
172. Як забезпечується міжнародне співробітництво в галузі ветеринарної медицини:
–Участю в роботі МЕБ та інших міжнародних організацій, ратифікацією міжнародних договорів та гармонізацією ветеринарно-санітарних заходів; гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини з передовою міжнародною практикою, встановленням професійних та наукових контактів, обміном інформацією про ветеринарно-санітарний статус України
–Участю в роботі МЕБ та інших міжнародних організацій, ратифікацією міжнародних договорів та гармонізацією ветеринарно-санітарних заходів і гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини з передовою міжнародною практикою,
+–Участю в роботі МЕБ та інших міжнародних організацій, ратифікацією міжнародних договорів та гармонізацією ветеринарно-санітарних заходів і гармонізацією законодавства в галузі ветеринарної медицини з передовою міжнародною практикою, уніфікацією профілактичних та протиепізоотичних заходів, методів діагностики хвороб тварин, застосуванням імунобіологічних, біологічних, рослинних, хімічних, хіміко-фармацевтичних та інших ветеринарних препаратів; встановленням професійних та наукових контактів, обміном інформацією про ветеринарно-санітарний статус України
173. Ваше розуміння Кодекс Аліментаріус та необхідність його існування у світі:
–Ко
·декс Алімента
·ріус (Codex Alimentarius) – це збірник стандартів на харчові продукти, розроблених під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними. Підготовлений та виданий цей документ Комісією Кодексу Аліментаріус
–Ко
·декс Алімента
·ріус (Codex Alimentarius) – це збірник міжнародно схвалених і поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розроблені під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист гарантування чесної практики в торгівлі ними. Підготовлений та виданий цей документ Комісією Кодексу Аліментаріус
+–Ко
·декс Алімента
·ріус (Codex Alimentarius) – збірник міжнародно схвалених і поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти, розроблених під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними. Підготовлений та виданий цей документ Комісією Кодексу Аліментаріус
174. Основні моменти діяльності Комісії Кодекс Аліментаріус:
–Це міжурядовий орган, започаткований ФАО та ВООЗ для розробки міжнародних стандартів, методичних вказівок та рекомендацій щодо харчових продуктів з метою захисту здоров’я споживачів та забезпечення добросовісної практики торгівлі харчовими продуктами.
+–Це міжурядовий орган для 170 держав та однієї організації, який започаткований ФАО та ВООЗ для розробки міжнародних стандартів, методичних вказівок та рекомендацій щодо харчових продуктів з метою захисту здоров’я споживачів та забезпечення добросовісної практики торгівлі харчовими продуктами
–Це міжурядовий орган для 170 держав та однієї організації, який започаткований ФАО та ВООЗ для розробки методичних вказівок та рекомендацій щодо харчових продуктів з метою захисту здоров’я споживачів та забезпечення добросовісної практики торгівлі харчовими продуктами
175. Що передбачають стандарти та правила Кодексу Аліментаріус:
+–Стандарти Кодексу Аліментаріус включають вимоги до продовольства, спрямовані на гарантування споживачеві здорового, безпечного продукту харчування, вільного від фальсифікації, правильно маркованого і представленого. Розробляють стандарт Кодексу Аліментаріус згідно з форматом Кодексу для стандартів продукції і містить він відповідні критерії
–Стандарти Кодексу Аліментаріус включають вимоги до продовольства, які спрямовані на гарантування споживачеві безпечного продукту харчування, правильно маркованого і представленого. Розробляють стандарт Кодексу Аліментаріус згідно з форматом Кодексу для стандартів продукції і містить він відповідні критерії
176. В якому році створена Комісія Кодексу Аліментаріус:
+–У 1963
–У 1998
–У 1996
177. В якому році створена Національна Комісія Кодексу Аліментаріус в Україні:
–У 1963
+–У 1998
–У 1996
178. Основні принципи та методологічні підходи до розробки стандартів Кодексу Аліментаріус:
+–Всі стандарти у рамках Кодексу Аліментаріус розробляють на науковій основі. Аспекти здоров’я та безпеки в рішеннях та рекомендаціях Кодексу базуються на науково обгрунтованій оцінці ризиків
–Всі стандарти у рамках Кодексу Аліментаріус розробляють з урахуванням можливостей виробництва харчових продуктів. Аспекти здоров’я та безпеки в рішеннях та рекомендаціях Кодексу базуються на науково обґрунтованих прибутках
–Всі стандарти у рамках Кодексу Аліментаріус розробляють науковці. Аспекти здоров’я та безпеки в рішеннях та рекомендаціях Кодексу базуються на науково обґрунтованій оцінці ризиків
179. Яку організаційну структуру має Комісія Codex Alimentarius
+Комісія Codex Alimentarius включає: Виконавчий комітет, Секретаріат, та допоміжні органи: із загальних питань – горизонтальні комітети, а по окремих товарах – вертикальні комітети, координаційні комітети ФАО/ВООЗ по регіонах та спеціальні міжурядові робочі групи
–Комісія Codex Alimentarius включає: Виконавчий комітет, Секретаріат, та допоміжні органи: із загальних питань – горизонтальні комітети, а по окремих товарах – вертикальні комітети ФАО/ВООЗ по регіонах спеціальні міжурядові робочі групи
–Комісія Codex Alimentarius включає: Виконавчий комітет, горизонтальні комітети, вертикальні комітети, координаційні комітети ФАО/ВООЗ по регіонах та спеціальні міжурядові робочі групи
180. Що містить Кодекс Аліментаріус
+Стандарти на всі основні види харчових продуктів (сирі, напівоброблені та перероблені, які призначені для постачання споживачеві), необхідні матеріали для подальшого перероблення в продукти харчування, положення щодо гігієни харчових продуктів, харчових добавок, залишків пестицидів, контамінантів, маркування і представлення продуктів, методів аналізу та відбору, положення рекомендаційного характеру, яких повинна дотримуватися міжнародна спільнота для захисту здоров'я споживачів і забезпечення однакових торговельних методів, у вигляді правил і норм, настанов та інших документів
–Стандарти на всі види харчових продуктів (сирі, напівоброблені та перероблені для постачання споживачеві), необхідні матеріали для подальшого перероблення в продукти харчування, положення щодо гігієни харчових продуктів, харчових добавок, залишків пестицидів, контамінантів, маркування і представлення продуктів, методів аналізу та відбору, положення рекомендаційного характеру, яких повинна дотримуватися міжнародна спільнота для захисту здоров'я споживачів і забезпечення однакових торговельних методів, у вигляді правил і норм, настанов та інших документів


Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 14832472
    Размер файла: 299 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий