№ 33відповідальність за порушення законодавства..

Міністерство освіти і науки України
Стахановський промислово-економічний технікумЗатверджую:
заступник директора
з навчальної роботи
_________Тішаков В.О.
«__»________ 200__ р.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітряРозглянуто і рекомендовано до
затвердження цикловою
комісією спеціальності
50600101 «Правознавство»
Протокол № ________
«__» ____________ 200__р.
Голова циклової комісії
____________________
____________________
«__» ____________200__р.

Стаханов
2008
Міністерство освіти і науки України
Стахановський промислово-економічний технікум

ПРАКТИЧНА РОБОТА
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітряСтаханов
2008
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План.
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Об’єднання „Вторкольормет" систематично порушує законодавство про охорону атмосферного повітря. Внаслідок забруднення в колективному сільськогосподарському підприємстві знищені плодові дерева на площі 10 га. Крім того, управлінням екологічної безпеки була нарахована плата за забруднення атмосферного повітря за встановленими нормами, а також у кратному розмірі за перевищення граничних рівнів забруднення атмосферного повітря. Об’єднання не заперечує проти позову сільгос підприємства, але не погоджується з виплатою нарахованої Державним управлінням екологічної безпеки плати.
Наскільки обґрунтовані доводи об’єднання?
Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства?
Література
Конституція України.
Кримінальний кодекс України
Адміністративний кодекс України.
З.У. „Про охорону атмосферного повітря".
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення, про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря"
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План.
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Через технологічну недосконалість пиловловників на міський ТЕЦ в атмосферу щоденно викидається понад 50 т попелу. За перше півріччя року залишилися невиконаними більшість вказівок органів контролю по охороні атмосферного повітря. Має місце значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферу міста і нормативів гранично допустимих викидів. Директор пояснив, що для ТЕЦ поки не встановлені нормативи гранично допустимих викидів. Держінспекція поставила питання про тимчасове припинення роботи міської ТЕЦ.
Підготувати письмовий висновок у справі.

Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства?
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План.
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Лабораторним дослідженням установлено зростання негативного впливу на повітряний басейн міста викидів відпрацьованих газів автотранспортом. Контроль за змістом окису вуглецю у вихлопних газах ніким не здійснюється. Значно перевищує норматив гранично допустимих нормативів концентрацій окису вуглецю в атмосферному повітрі. Таке становище, за висновками органів охорони здоров'я, може привести до гострого отруєння пасажирів і водіїв, а також до транспортних пригод. Інспекція вважає , що необхідно припинити експлуатацію значної частини автотранспортних засобів міста.
Дати висновок у цій справі. Які заходи необхідно здійснити з метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря вихлопними газами автотранспортних засобів?
Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства?
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Громадянин С. звернувся з позовом до заводу про відшкодування збитків, заподіяних його здоров'ю шкідливими викидами, внаслідок яких він захворів на астму. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, відзначивши, що до заяви необхідно подати документи, які б підтверджували причинний зв'язок між діями заводу і хворобою потерпілого.
Вирішити справу. Дати характеристику інституту відповідальності за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Який порядок розгляду спорів, пов'язаних із цим правопорушенням?
Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства?
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання
охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Лісгосп подав позов до металургійного заводу про відшкодування збитків, заподіяних у результаті загибелі 4,5 га лісу. Представник заводу в арбітражному суді стверджував, що завод добре оснащений газоочисними спорудами, які експлуатуються згідно с проектом. Арбітражний суд у позові відмовив через відсутність провини заводу в загибелі лісу. Лісгоспу скарзі зазначив, що хоча завод і працює за затвердженою технологією, проте таку технологію не можна визнати належною, тому вона повинна бути змінена.
Проаналізуйте доводи сторін і рішення суду.
Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства?
Практичне заняття
Тема: Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Мета: Поглибити та закріпити набуті і знання про правове регулювання
охорони атмосферного повітря.
Удосконалити знання про атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.
Забезпечення
Комп'ютерний довідник „Дінай-Босс".
Конституція України.
З.У. „Про охорону навколишнього природного середовища"
З.У. „Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92р.
Завдання
Відповісти на запитання запропоновані з вказаної теми.
Самостійно визначити та вивчити нормативно правові акти, що регулюють охорону атмосферного повітря.
Виконати практичне завдання.
План
Ознайомитись з завданням
Виконати вказане завдання
Доповісти про виконане завдання.

Задача
Фахівцями Державного управління екологічної безпеки по Харківській області на двох джерелах виробничого об'єднання виявлені викиди в атмосферу забруднюючих речовин двоокису азоту, які перевищують затверджені нормативи на рік, а забруднення також перевищує гранично допустиму концентрацію. Було поставлено питання про припинення роботи кількох цехів об’єднання, крім того, про здійснення ряду заходів по усуненню недоліків, а також приведення у відповідність із ГДВ кількості викидів шкідливих речовин на обох джерелах.
Підготувати висновок у справі.
Контрольні питання
Назвіть законодавчі акти, які складають основу правової охорони атмосферного повітря.
Дайте визначення атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання.
Які відносини Які відносини становлять предмет атмосферного права.
У чому полягають специфіка атмосферного повітря як природного об'єкта та особливості його правової охорони?
Назвіть основні функції управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Що являє собою стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря?
Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення вимог атмосферного законодавства


15

Приложенные файлы

  • doc 14832502
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий