Розвиток законодавства_план_3_

Тема 3. “Договірний та інституційний механізм імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”
1. Інституційне забезпечення виконання УПС:
1.1. Національна інституційна система виконання УПС:
1.1.1. Верховна Рада України;
1.1.2. Президент України;
1.1.3. Кабінет Міністрів України.
1.2. Двосторонні органи Асоціації:
1.2.1. Саміт;
1.2.2. Рада Асоціації;
1.2.3. Комітет Асоціації;
1.2.4. Підкомітети;
1.2.5. Парламентський комітет Асоціації;
1.2.5. Платформа громадянського суспільства.
2. Організація та планування виконання УПС.
3. Механізм спільного моніторингу та оцінки виконання УПС.

Творчі та теоретико-практичні завдання:

Охарактеризуйте роль та місце Верховної Ради України в механізмі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Охарактеризуйте роль та місце Президента України в механізмі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Охарактеризуйте роль та місце Кабінету Міністрів України в механізмі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Охарактеризуйте роль та місце Мін'юсту України в механізмі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Охарактеризуйте значення Порядку денного асоціації ЄС-Україна для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.

Джерела для підготовки

А. Джерела права та інші акти:
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Режим доступу: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Консолідована версія договору про Європейський союз [Електронний ресурс] Режим доступу: www.minjust.gov.ua/file/23491.PDF (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Порядок денний асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB/st06978%20UA_15-1%20final.pdf (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Схема від13.08.2014 № 346.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Кабінет Міністрів України; Постанова, Структура, Перелік від 27.05.2014 № 157.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 08.07.2015 № 646.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 10.12.2014 № 700.

Б. Спеціальна література:
Європейське право: право Європейського Союзу : підручник : у трьох кн. / за заг. ред. В. І. Муравйова. К. : Ін Юре, 2015 Кн. Третя : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В. І. Муравйов, М. М. Микієвич, І. Г. Білас. К. : Ін Юре, 2015. 408 с.
Костюченко Я. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / Я. Костюченко // Право України. 2015. № 8 С. 43-51.
Муравйов В. І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / В. І. Муравйов // Право України. 2015. № 8 С. 17-31.
Петров Р. та ін. Інституційне та правове забезпечення європейської інтеграції України: виклики та завдання [Електронний ресурс] Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 2015.pdf (дата звернення 03.09.2015). Назва з екрану.
Петров Р. Конституційні аспекти імплементації Угод про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, Молдовою і Грузією / В. І. Муравйов // Право України. 2015. № 8 С. 33-41.
Bart Van Vooren (2013). EU External Relations Law and the European Neighbourhood Policy.Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 14832628
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий