Актуалізація митного законодавства

Актуалізація митного законодавства
Питання до іспиту

Митний кодекс України - основний митний закон в ієрархії нормативно-правових актів, покликаних регламентувати митно-правові відносини.
Порушення норм юридичної техніки на прикладі норм Митного кодексу України.
Практичні питання застосування Митного кодексу України (судова практика).
Закони України з питань митної справи: новели в правовому регулюванні.
Характеристика новітніх підзаконні нормативно-правові акти з питань митного декларування.
Новели в системі підзаконних нормативно-правових актів з питань здійснення митного контролю.
Новітні підзаконні нормативно-правові акти з питань митного оформлення.
Новітні підзаконні нормативно-правові акти з питань митного оподаткування.
Проблеми тлумачення й застосування актів міжнародного митного права.
Митні органи - суб'єкти правозастосування.
Ознаки застосування норм митного права.
Організаційно-правовий механізм застосування норм митного законодавства
Митний правопорядок як результат забезпечення режиму законності у сфері митних правовідносин.
Питання механізму і стадій застосування норм митного права як складове частина механізму правового регулювання митних відносин.
Правові принципи митного законодавства України - основа реалізації ідеї соціального призначення правової держави.
Принцип законності, обґрунтованості, доцільності - правові принципи митного законодавства України.
Принципи справедливості, гуманізму, повноти, всебічності, об'єктивності та істинності - правові принципи митного законодавства України.
Владна діяльність митних органів і їхніх посадових осіб по здійсненню своїх повноважень як елемент механізму правозастосування у митній діяльності.
Діяльність, спрямована в сферу суспільних відносин інших суб'єктів права, як елемент механізму правозастосування у митній діяльності.
Основні стадії (етапи) правозастосовної діяльності митних органів України.
Форми правового пізнання посадових осіб митних органів.
Актуальні проблеми застосування правових норм, що регламентують статус митного брокера і процедуру митного декларування
Специфіка й проблематика застосування законодавства про електронне декларування.
Основа сучасного митного контролю - система аналізу та управлінні ризиками.
Практичні проблеми внутрішнього та міжнародного митного транзиту.
Митні пільги при застосуванні режиму тимчасового увезення (вивезення).
Нове у товарній номенклатурі УКТ ЗЕД, практика та особливості застосування.
Особливості класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД.
Основні проблеми реалізації Конвенції МДП 1975 р. та шляхи їх вирішення.
Призначення книжки МДП, транзитна система Конвенції, особливості правового регулювання перевезень деяких категорій товарів.
Сертифікація товарів 1-24 групи УКТ ЗЕД.
Дозволи Державної служби експортного контролю в разі укладання договору комісії.
15

Приложенные файлы

  • doc 14832681
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий