список земельного законодавства

Список земельного законодавстваСтруктура списку:

13 TOC \o "1-3" 141. Акти загального характеру 13 PAGEREF _Toc160811901 \h 14215
2. Право власності на землю 13 PAGEREF _Toc160811902 \h 14215
3. Набуття права власності на земельні ділянки (в т. ч. приватизація земель) 13 PAGEREF _Toc160811903 \h 14215
4. Право землекористування 13 PAGEREF _Toc160811904 \h 14215
5. Право на земельну частку (пай) 13 PAGEREF _Toc160811905 \h 14215
6. Обмеження та обтяження прав на землю. Права на чужі земельні ділянки 13 PAGEREF _Toc160811906 \h 14315
7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель 13 PAGEREF _Toc160811907 \h 14315
7.1. Акти про компетенцію основних органів управління 13 PAGEREF _Toc160811908 \h 14315
7.2. Акти про окремі функції управління 13 PAGEREF _Toc160811909 \h 14315
7.2.1. Планування використання земель 13 PAGEREF _Toc160811910 \h 14315
7.2.2. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень 13 PAGEREF _Toc160811911 \h 14315
7.2.3. Розподіл та перерозподіл земель 13 PAGEREF _Toc160811912 \h 14315
7.2.4. Моніторинг земель 13 PAGEREF _Toc160811913 \h 14315
7.2.5. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель 13 PAGEREF _Toc160811914 \h 14415
7.2.6. Землеустрій 13 PAGEREF _Toc160811915 \h 14415
7.2.7. Ведення державного земельного кадастру 13 PAGEREF _Toc160811916 \h 14415
7.2.8. Агрохімічна паспортизація 13 PAGEREF _Toc160811917 \h 14515
8. Економічний механізм у галузі земельних відносин (в т. ч. оцінка земель) 13 PAGEREF _Toc160811918 \h 14515
9. Правова охорона земель 13 PAGEREF _Toc160811919 \h 14515
9.1. Рекультивація земель 13 PAGEREF _Toc160811920 \h 14715
10. Юридична відповідальність за земельні правопорушення 13 PAGEREF _Toc160811921 \h 14715
11. Правовий режим окремих категорій земель 13 PAGEREF _Toc160811922 \h 14715
11.1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 13 PAGEREF _Toc160811923 \h 14715
11.2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови (земель населених пунктів) 13 PAGEREF _Toc160811924 \h 14815
11.3. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 13 PAGEREF _Toc160811925 \h 141015
11.4. Правовий режим земель оздоровчого призначення 13 PAGEREF _Toc160811926 \h 141015
11.4.1. Режим окремих курортів 13 PAGEREF _Toc160811927 \h 141015
11.5. Правовий режим земель рекреаційного призначення 13 PAGEREF _Toc160811928 \h 141015
11.6. Правовий режим земель історико-культурного призначення 13 PAGEREF _Toc160811929 \h 141015
11.7. Правовий режим земель лісогосподарського призначення 13 PAGEREF _Toc160811930 \h 141115
11.8. Правовий режим земель водного фонду 13 PAGEREF _Toc160811931 \h 141115
11.9. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 13 PAGEREF _Toc160811932 \h 141115
11.9.1. Правовий режим земель промисловості 13 PAGEREF _Toc160811933 \h 141115
11.9.2. Правовий режим земель транспорту 13 PAGEREF _Toc160811934 \h 141215
11.9.3. Правовий режим земель зв’язку 13 PAGEREF _Toc160811935 \h 141215
11.9.4. Правовий режим земель енергетики 13 PAGEREF _Toc160811936 \h 141215
11.9.5. Правовий режим земель оборони 13 PAGEREF _Toc160811937 \h 141315
11.9.6. Правовий режим земель іншого призначення 13 PAGEREF _Toc160811938 \h 141315
12. Міжнародне співробітництво 13 PAGEREF _Toc160811939 \h 141315
15


NB: В межах окремих розділів (підрозділів) нормативні акти групуються за такими правилами:
за зменшенням юридичної сили (виняток: закони України передують ратифікованим міжнародним угодам);
нормативні акти однакової юридичної сили – за зростанням дати;
нормативні акти, дата прийняття яких співпадає – за зростанням номеру.


Умовні позначення:

ГДСЛ – Головний державний санітарний лікар;
ДДВетМед – Державний департамент ветеринарної медицини;
Держземінспекція – Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель;
ДЖКГосп – Державний комітет України по житлово-комунальному господарству;
ДКЛГ – Державний комітет лісового господарства України;
ДКПідпр-ва – Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва України;
ДПА – Державна податкова адміністрація;
ДСтандарт – Держстандарт;
Держземагентство - Державне агентство земельних ресурсів України;
Держкомзем – Державний комітет України по земельних ресурсах;
ЗАРК – закон Автономної Республіки Крим;
З – закон;
ЗУ – закон України;
КМГ – Київський міський голова;
МЕБ – Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;
МЕР – Міністерство екології та природних ресурсів України;
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України;
МінАП – Міністерство аграрної політики України;
Мінбуд – Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України;
Мінек-ки – Міністерство економіки України;
Мінсільгосп – Міністерство сільського господарства;
П ПВСУ – постанова Пленуму Верховного Суду України;
ПВР – постанова Верховної Ради;
Пост – постанова;
ПКМ – постанова Кабінету Міністрів України;
ПРМ – постанова Ради Міністрів;
Р ВАСУ – роз’яснення Вищого арбітражного суду України;
УААН – Українська Академія аграрних наук;
УП – указ Президента України;
УПрез – указ Президії.Вид документу
Назва документу
Дата, №

1. Акти загального характеру


ЗУ
Конституція України
28.06.96


ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”
25.06.91


ЗУ
Земельний кодекс України
25.10.01


ПВР УРСР
“Про земельну реформу”
18.12.90

2. Право власності на землю


ЗУ
“Про колективне сільськогосподарське підприємство” (ст. 10)
14.02.92


ЗУ
Цивільний кодекс України
16.01.03


ЗУ
“Про розмежування земель державної та комунальної власності”
05.02.04


ПКМ
“Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”
02.04.02 № 449

3. Набуття права власності на земельні ділянки (в т. ч. приватизація земель)


ЗУ
“Про приватизацію державного майна”
04.03.92


ЗУ
“Про заставу”
02.10.92


ЗУ
“Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”
14.09.00


ЗУ
Цивільний кодекс України
16.01.03


ЗУ
“Про державну експертизу землевпорядної документації”
17.06.04


ЗУ
“Про захист конституційних прав громадян на землю”
20.01.05


ПКМ
“Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства”
24.01.00 № 118


ПКМ
“Про забезпечення ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ земельними ділянками під забудову та права на їх безоплатне отримання у власність”
28.03.02 № 377


ПКМ
“Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги"
16.05.02 № 648


ПКМ
“Про експертну грошову оцінку земельних ділянок“
11.10.02 №1531


ПКМ
“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”
26.05.04 № 671


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”
26.05.04 № 677


Наказ Держкомзему
Методичні рекомендації з експертної грошової оцінки земельних ділянок
12.11.98 № 118


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”
04.05.99 № 43


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”
10.07.02 № 114


Наказ МінАП, Мінпраці
“Про затвердження Положення про порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств”
17.12.03 N 452/335


Наказ Мін’юсту
“Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”
03.03.04 № 20/5


Рішення Київради
“Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в місті Києві”
14.03.02 № 313/1747


Рішення Київради
“Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві”
19.07.05 № 810/3385

4. Право землекористування


ЗУ
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
21.03.91


ЗУ
“Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”
13.10.92


ЗУ
“Про оренду землі”
06.08.98


ЗУ
“Про концесії”
14.07.99


ПВР УРСР
“Про земельну реформу”
18.12.90


ПКМ
“Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі”
25.12.98 № 2073


ПКМ
“Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”
02.04.02 № 449


ПКМ
“Про затвердження типового договору оренди землі”
03.03.04 № 220


ПКМ
“Деякі питання оренди земель”
13.12.06 № 1724


Рішення Київради
“Про затвердження Порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в місті Києві”
14.03.02 № 313/1747

5. Право на земельну частку (пай)


ЗУ
“Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
05.06.03


УП
“Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”
08.08.95 № 720


УП
“Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)”
15.12.98 № 1353


УП
“Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”
03.12.99 № 1529


УП
“Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)”
02.02.02 № 92


ПКМ
“Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)”
12.10.95 № 801


ПКМ
“Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову”
23.04.99 № 672


ПКМ
“Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)”
24.01.00 №119


ПКМ
“Деякі питання реалізації громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, права на отримання земельної частки (паю)”
13.12.01 № 1651


ПКМ
“Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)”
04.02.04 № 122


Наказ Держкомзему
“Про затвердження форми типового договору оренди земельної частки (паю)”
17.01.00 № 5


Наказ Держкомзему
“Методичні рекомендації щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”
20.02.96 № 11


Наказ Держкомзему
“Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”
30.12.99 № 130

6. Обмеження та обтяження прав на землю. Права на чужі земельні ділянки


ЗУ
“Про заставу”
02.10.92


ЗУ
“Про видобування і переробку уранових руд”
19.11.97


ЗУ
“Про гідрометеорологічну діяльність”
18.02.99


ЗУ
“Про питну воду та питне водопостачання”
10.01.02


ЗУ
Цивільний кодекс України
16.01.03


ЗУ
“Про іпотеку”
05.06.03


ПКМ
“Про затвердження правил охорони ліній електрозв’язку”
29.01.96 № 135


ПКМ
“Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”
08.05.96 № 486


ПКМ
“Про затвердження Правил охорони електричних мереж”
04.03.97 № 209


ПКМ
“Про Порядок охорони геодезичних пунктів”
19.07.99 № 1284


ПКМ
“Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання”
11.12.99 № 2262


ПКМ
“Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів”
16.11.02 № 1747


ПКМ
“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек”
31.03.04 № 410


ПКМ
“Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд”
31.03.04 № 416


Наказ МОЗ
“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”
19.06.96 N 173

7. Управління у галузі використання, охорони та відтворення земель

7.1. Акти про компетенцію основних органів управління


ЗУ
“Про прокуратуру”
05.11.91


ЗУ
“Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”
26.01.93


ЗУ
“Про місцеве самоврядування в Україні”
21.05.97


ЗУ
“Про столицю України – місто-герой Київ”
15.01.99


ЗУ
“Про місцеві державні адміністрації”
09.05.99


УП
“Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів”
06.01.96 № 34


ПКМ
“Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію”
17.11.01 № 1520


ПКМ
“Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель”
25.12.02 № 1958


ПКМ
“Про затвердження Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру”
24.09.05 № 979


ПКМ
“Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів”
19.03.08 № 224


Наказ МінАП
“Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів”
01.09.00 № 167


Наказ Держкомзему
“Про затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів”
17.06.08 № 123


Рішення Київради
“Про питання управління земельними ресурсами в місті Києві”
23.05.02 № 18/18

7.2. Акти про окремі функції управління

7.2.1. Планування використання земель


ЗУ
“Про планування і забудову території”
20.04.00


ЗУ
“Про Генеральну схему планування території України”
07.02.02


ПКМ
“Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель”
26.05.04 № 681


ПКМ
“Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту”
22.02.08 № 79


Наказ Держкомзему
“Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів”
06.10.03 N 245


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель”
10.11.04 № 366


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування)земель”
28.12.04 № 420


Наказ Мінрегіонбуду
ДБН Б.1.1-6-2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території районуНаказ Мінрегіонбуду
ДБН Б.1.1-7-2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради


7.2.2. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень


УПрезВР УРСР
“Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР”
12.03.82


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту”
10.07.08 № 165

7.2.3. Розподіл та перерозподіл земель


ПКМ
“Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів”
31.03.04 № 427

7.2.4. Моніторинг земель


ПКМ
“Про затвердження положення про моніторинг земель”
20.08.93 № 661


ПКМ
“Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля”
30.03.98 №391


Наказ МінАП
“Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення”
26.02.04 № 51


Наказ Держводгоспу
“Про затвердження Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель”
16.04.08 № 108

7.2.5. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель


ЗУ
“Про державний контроль за використанням та охороною земель”
19.06.03


Наказ МОЗ
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)
05.11.98 № 6


Наказ ДКПідпр-ва, Держкомзему
“Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”
18.03.03 № 30/64


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”
12.12.03 № 312


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення”
18.05.04 № 147


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства”
14.12.04 № 407


Наказ Держкомзему та Мін’юсту
“Про взаємодію органів Держкомзему України та органів державної виконавчої служби Мін’юсту України”
12.04.05 № 84/35/5


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”
19.05.05 № 132


Наказ Держземінспек-ції
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення при притягненні до відповідальності порушників земельного законодавства”
11.05.05 № 40


Рішення Київради
“Про Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м. Києві”
25.09.03 № 16/890

7.2.6. Землеустрій


ЗУ
“Про землеустрій”
22.05.03


ЗУ
“Про розмежування земель державної та комунальної власності”
05.02.04


ЗУ
“Про державну експертизу землевпорядної документації”
17.06.04


ПКМ
“Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”
11.04.02 № 502


ПКМ
“Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”
04.03.04 № 266


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”
26.05.04 № 677


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”
25.08.04 № 1094


ПКМ
“Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою”
17.11.04 № 1553


ПКМ
“Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку”
12.07.06 № 974


Наказ ДКП-ва, Держкомзему
“Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”
13.02.01 № 28/18


Наказ ДКП-ва, Держкомзему
“Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт”
18.03.03 № 30/64


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою”
28.11.03 № 295


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт”
12.08.04 № 264


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації”
03.12.04 № 391

7.2.7. Ведення державного земельного кадастру


ЗУ
“Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”
23.12.98


ЗУ
“Про оцінку земель”
11.12.03


ЗУ
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”
01.07.04


ПКМ
“Про порядок ведення державного земельного кадастру”
12.01.93 № 15


ПКМ
“Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”
23.03.95 № 213


ПКМ
“Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”
30.05.97 № 525


ПКМ
“Про проведення індексації грошової оцінки земель”
12.05.00 № 783


ПКМ
“Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів”
01.11.00 № 1619


ПКМ
“Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”
11.10.02 № 1531


ПКМ
“Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру”
17.07.03 № 1088


ПКМ
“Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”
26.05.04 № 671


ПКМ
“Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок”
05.10.04 № 1303


ПКМ
“Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок”
17.11.04 № 1552


Наказ Держкомстату
“Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)”
05.11.98 № 377


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”
04.05.99 № 43


Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінек-ки
“Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг”
15.06.01 № 97/298/124


Наказ Мін’юсту
“Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”
07.02.02 № 7/5


Наказ Держкомзему
“Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах"
23.05.03 № 135


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель”
02.07.03 № 174


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
20.01.05 № 14


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
15.02.05 № 42


Наказ Держкомзему
“Про проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
25.07.05 № 211


Наказ Держземагентст-ва
“Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
10.08.07 № 117

7.2.8. Агрохімічна паспортизація


УП
“Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення”
02.12.95 № 1118

8. Економічний механізм у галузі земельних відносин (в т. ч. оцінка земель)


ЗУ
“Про систему оподаткування”
25.06.91


ЗУ
“Про плату за землю”
03.07.92


ЗУ
“Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”
13.10.92


ЗУ
“Про оренду землі”
06.10.98


ЗУ
“Про фіксований сільськогосподарський податок”
17.12.98


ЗУ
“Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
21.12.00


ЗУ
“Про оцінку земель”
11.12.03


ПКМ
“Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”
23.03.95 № 213


ПКМ
“Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”
30.05.97 № 525


ПКМ
“Про проведення індексації грошової оцінки земель”
12.05.00 № 783


ПКМ
“Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”
11.10.02 № 1531


ПКМ
“Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів”
27.07.05 № 659


ПКМ
“Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю”
01.08.06 № 1066


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методичних рекомендацій з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
12.11.98 № 118


Наказ ДПА
“Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до уточненого розрахунку та Порядку їх подання до органу державної податкової служби”
26.10.01 № 434


Наказ ДПА
“Про затвердження Податкового роз’яснення щодо сплати земельного податку державними підприємствами зв’язку, які займаються розповсюдженням друкованої продукції, теле- і радіопрограм”
05.02.02 № 55


Наказ ДПА
“Про затвердження Податкового роз’яснення про порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України”
12.03.02 № 102


Наказ ДПА
“Про затвердження Податкового роз’яснення статей 8, 11 Закону України “Про плату за землю”
29.04.02 № 202


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
20.01.05 № 14


Наказ Держкомзему
“Про проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок”
25.07.05 № 211


Наказ Держкомзему, МінАП, Мінбудархітек-тури, УААН
“Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”
27.01.06 № 18/15/21/11


Наказ Держкомзему, МінАП, Мінбудархітек-тури, ДКЛГ, Держводгоспу, УААН
“Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)”
27.01.06 № 19/16/22/11/17/12


Рішення Київради
“Про затвердження грошової оцінки земель міста Києва”
27.04.00 № 104/825

9. Правова охорона земель


ЗУ
“Про охорону земель”
19.06.03


УПрез ВР УРСР
“Про посилення боротьби з бур’янами”
26.04.62


ПРМ та ЦК КПРС СРСР
“Про невідкладні заходи із захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії”
20.03.67 № 236


П КПУ та РМ УРСР
“Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР”
16.05.67 № 320


ПРМ УРСР
“Про затвердження обов’язкового для всіх землекористувачів Мінімуму заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР”
12.09.60 № 1541


ПРМ УРСР
“Про затвердження Правил по боротьбі з бур’янами”
11.05.62 № 531


ПКМ
“Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель”
26.05.04 № 681


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.
11.09.79 № 3456


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.1.04-80. Охрана природы. Земли. Классификация землепользования.
28.04.80 № 1945


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.
21.08.80 № 4368


ГДСанЛік СРСР
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК)
30.10.80 № 2264-80


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.
20.03.81 № 1476


ГДСанЛік СРСР
Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ОДК)
10.06.81 № 2402-81


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почвы для землевания.
21.01.83 № 300


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения.
17.12.83 № 6107


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
21.12.83 № 6393


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания.
27.04.84 № 1501


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена.
28.04.84 № 1503


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
19.12.84 № 4731


Наказ Міннафтогазбуду
ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов.
08.12.84


ГДСанЛік СРСР
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК).
01.02.85 № 3210-85


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
05.05.85 № 1294


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 26640-85. Охрана природы. Земли. Термины и определения.
28.10.85 № 3453


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.
02.12.85 № 3798


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.
17.12.85 № 4046


Пост. ДСтандарту
ГОСТ 26955. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву.
14.07.1986 № 2108


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.05-86. Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения.
03.11.86 № 3372


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
03.11.86 № 3373


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв.
03.11.86 № 3375


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.
19.12.86 № 4182


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.4.4.03-86. Охрана природы. Почвы. Метод определения потенциальной опасности эрозии под воздействием дождей.
?.?.86 № ?


ГДСанЛік СРСР
Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунті.
30.10.87 № 4433-87


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация.
13.05.88 № 1329


Наказ Держстандарту
ДСТУ 2730-94. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії.
?.?.94 № ?


Наказ МінАП та Мінфіну
“Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”
27.02.02 № 58/136


Наказ МінАП
“Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”
31.07.02 № 216


Наказ Держкомзему
“Про порядок консервації земель”
17.10.02 № 175


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок”
04.01.05 № 1


Наказ Держспожив-стандарту
ДСТУ ISO 11074-1:2004. “Якість ґрунту. Словник термінів. Частина 1. Забруднення та охорона ґрунтів”
05.10.2004 № 219


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення ерозійного районування (зонування)земель”
28.12.04 № 420

9.1. Рекультивація земель


ПРМ СРСР
«О рекультивации земель, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ»
02.06.76 № 407


Наказ Держкомнауки, Держбуду, Мінсільгоспу та Держлісгоспу СРСР
Основні положення про рекультивацію земель, порушених при розробці родових корисних копалин та торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт
16.05.77


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
30.03.83 № 1521


Пост. ДСтандарту СРСР
СТ СЭВ 3848-82. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
13.12.83 № 5854


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.4.01-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения рН водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород.
27.02.84 № 638


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.4.02-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах.
28.02.84 № 639


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.
27.03.84 № 1020


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.
16.07.85 № 2228


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
17.07.85 № 2256


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.
10.11.86 № 3400


Рішення Київради
“Про використання поверхневого шару рослинного ґрунту земельних ділянок на територіях забудови та кар’єрів у місті Києві”
27.12.01 №191/1625

10. Юридична відповідальність за земельні правопорушення


ЗУ
Кодекс України про адміністративні правопорушення
07.12.84


ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”
25.06.91


ЗУ
Кримінальний кодекс України
05.04.01


ЗУ
Господарський кодекс України
16.01.03


ЗУ
Цивільний кодекс України
16.01.03


ПКМ
“Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”
19.04.93 № 284


ПКМ
“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”
17.11.97 № 1279


ПКМ
“Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу”
25.07.07 № 963


Наказ Мінекобезпеки
“Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства”
27.10.97 № 171

11. Правовий режим окремих категорій земель


ПКМ
“Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”
11.04.02 № 502

11.1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення


ЗУ
“Про колективне сільськогосподарське підприємство”
14.02.92


ЗУ
“Про сільськогосподарську кооперацію”
17.07.97


ЗУ
“Про меліорацію земель”
14.01.00


ЗУ
“Про особисте селянське господарство”
15.05.03


ЗУ
“Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”
05.06.03


ЗУ
“Про фермерське господарство”
19.06.03


УП
“Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення”
02.12.95 № 1118


ПКМ
“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”
17.11.97 № 1279


ПКМ
“Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується”
10.12.03 № 1908


ПКМ
“Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)”
04.02.04 № 122


ПКМ
“Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування”
03.10.07 № 1195


Наказ Мінсільгоспу УРСР
Инструкция по внутрихозяйственному землеустройству колхозов и совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий УССР
26.03.75 № ?


Пост. Держбуду СРСР
СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
30.12.83 № 344


Пост. Держбуду СРСР
ВСН 43-85/ Госгражданстрой. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования
11.12.85 № 404


Пост. ДСтандарту
ГОСТ 26955. Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву
14.07.1986 № 2108


Наказ ГДСанЛік УРСР
Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. СанПиН № 5.02-12/Н
12.07.89 № 5.02.12/Н


Наказ Мінсільгосп-проду
“Про затвердження агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки”
30.11.93 № 321


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.
27.01.95 № 17


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва.
27.01.95 № 17


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці і парники.
27.01.95 № 17


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських)господарств
25.03.97 № 42


Методичні рекомендації Держкомзему, Інституту землеустрою
Тимчасові методичні рекомендації щодо формування землеволодінь і землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств в процесі реструктуризації існуючих підприємств
30.10.97


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
18.02.98 № 41


Наказ ДКМістобуду-вання
ДБН В.2.2-8-98. Будинки і споруди. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна.
18.02.98 № 41


Пост ГДСЛ України
ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві
03.08.98 № 1


Рекомендації Держкомзему
Рекомендації щодо порядку перерозподілу земель резервного фонду з метою використання їх за цільовим призначенням
21.08.98


Наказ Держстандарту
ДСТУ 3866-99. Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості
16.04.99 № 179


Наказ Держбуду
ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
26.06.99 № 153


Наказ Держкомзему
“Про затвердження Рекомендацій щодо перерозподілу земель загального користування колективних сільськогосподарських підприємств в процесі їх реформування”
01.02.00 № 13


Наказ МінАП та Мінфіну
“Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”
27.02.02 № 58/136


Наказ МінАП
“Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель”
31.07.02 № 216


Наказ МінАП
“Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин”
14.01.04 № 4


Наказ Держводгоспу, МінАП
“Про Порядок використання меліоративних фондів і меліорованих земель”
02.11.06 № 206/638


Наказ МінАП, УААН
“Про затвердження Переліку специфічних ґрунтово-кліматичних умов, які характерні для земель сільськогосподарського призначення”
18.01.08 № 17/3

11.2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови (земель населених пунктів)


ЗУ
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (ст. 27)
21.03.91


ЗУ
“Про основи містобудування”
16.11.92


ЗУ
“Про планування і забудову території”
20.04.00


ЗУ
“Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”
29.11.01


ЗУ
“Про благоустрій населених пунктів”
06.09.05


ЗУ
“Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”
22.12.06


ПРМ УРСР
“Про затвердження Примірного статуту кооперативу по будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для автомобілів і мотоциклів, що знаходяться в особистій власності громадян”
16.11.62 № 1318


П ЦК КПУ і РМ УРСР
“Про генеральний план розвитку м. Києва”
13.05.86 № 177


ПКМ
“Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”
20.12.99 № 2328


ПКМ
“Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту”
22.02.08 № 79


Пост. Держбуду СРСР
СН 429-71. Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах
26.08.71


ГДСанЛік СРСР
Оціночні показники санітарного стану ґрунту населених місць
07.06.77 № 1739-77


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні норми і правила забезпечення інсоляції житлових та громадських будівель на території житлової забудови
??.07.82 № ?


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будівель та на території житлової забудови
03.08.84 № 3077-84


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила влаштування і утримання дитячих дошкільних закладів
20.03.85 № 3231-85


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила влаштування, обладнання, утримання та режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають вади у фізичному та розумовому розвитку
06.03.86 № 4076-86


Наказ Держбуду УРСР
РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР
19.09.86 № 178


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила утримання територій населених пунктів
05.08.88 № 4690-88


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів та професійно-технічних училищ. СанПиН 42-21-4719-88
01.11.88 № 42-21-4719-88


Наказ ГДСанЛік
Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. СанПиН № 5.02-12/Н
12.07.89 № 5.02.12/Н


Наказ ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила влаштування, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів. СанПиН 5179-90
29.06.90 № 5179-90


Наказ Держжитлокомунгоспу України
Інструкція про порядок поховання, утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах Української РСР
16.12.91 № 126


Наказ Держбуду
ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України
02.03.92 № 27


Наказ ДКмістобуду-вання
ДБН 360-92. Планування і забудова міських і сільських поселень
17.04.92 № 44


Наказ Мінархітектури, Держкомзему
“Про Затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту”
24.09.93 № 158/61


Наказ Мінбудархітек-тури
ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень
05.01.94 № 6


Наказ Мінархітектури
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень.
29.06.94 № 121


Наказ МОЗ
“Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”
19.06.96 № 172


Наказ МОЗ
“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”
19.06.96 № 173


Наказ ДКмістобуду-вання
ДБН В.2.2-3.97. Будинки та споруди навчальних закладів
27.06.96 № 117


Наказ ДКмістобуду-вання
ДБН В.2.2-4-97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
27.06.96 № 117


Наказ Держбуду
“Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об’єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій”
04.04.97 № 54


Наказ МОЗ
“Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”
09.07.97 № 201


Наказ Держбуду
ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів.
25.09.97 № 164


Наказ МОЗ
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)
05.11.98 № 6


Постанова ГДСанЛ
“Державні санітарні правила та норми “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" (ДСанПіН 2.2.2.028-99)
01.07.99 № 28


Наказ Держбуду
“Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”
05.12.00 № 273


Наказ Держбуду
ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
11.04.01 № 89


Пост. ГДСанЛ
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
14.08.01 № 63


Наказ Держбуду
“Про затвердження типових регіональних правил забудови”
10.12.01 № 219


Наказ Держжитлокомунгоспу
“Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”
17.05.05 № 76


Наказ Держбуду
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
18.05.2005 № 80


Наказ Мінбуду
“Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”
10.04.2006 № 105


Рішення виконкому Київради
“Про затвердження положення про порядок утворення колективів індивідуальних забудовників для малоповерхового і котеджного будівництва у м. Києві”
21.08.95 № 290


Рішення Київради
“Про питання індивідуального гаражного будівництва на територіях багатоповерхової житлової забудови в м. Києві”
23.12.99 № 165/667


Рішення Київради
“Про питання надання земельних ділянок та оформлення права користування землею в межах червоних ліній в м. Києві”
08.11.01 № 95/1529


Рішення Київради
“Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва”
27.02.03 № 271/431


Рішення Київради
“Про Правила забудови м. Києва”
27.01.05 № 11/2587

11.3. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення


ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”
25.06.91


ЗУ
“Про природно-заповідний фонд України”
16.06.92


Міжнародна угода
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин
02.02.71


ПКМ
“Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення
23.11.95 № 935


ПКМ
“Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”
29.08.02 № 1287


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”
25.08.04 № 1094


УП
“Про біосферні заповідники в Україні”
26.11.93 № 563


Наказ МЕБ та Мінкультури
“Про затвердження Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення”
20.02.98 № 21/46


Наказ МЕР
“Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення”
27.12.02 № 524


Наказ Мінприроди
“Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України”
06.07.05 № 245

11.4. Правовий режим земель оздоровчого призначення


ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”
25.06.91


ЗУ
“Про курорти”
05.10.00


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”
25.08.04 № 1094


ГДСанЛік СРСР
Санітарно-гігієнічні правила і норми влаштування, утримання та режиму дитячих санаторіїв СанПиН № 42-125-4437-87
25.11.87 № 42-125-4437-87


Наказ МОЗ
“Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів”
19.06.96 № 172


Пост ГДСанЛік
Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів
26.04.99 № 23

11.4.1. Режим окремих курортів


ПРМ УРСР
“Про затвердження положень про курорти Березівські мінеральні води і Синяк”
16.08.82 № 421


ПРМ УРСР
“Про затвердження положення про курорти Поляна, Сойми, Любінь Великий, Миргород, Ворзель
12.10.82 № 490


ПРМ УРСР
“Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов’янськ”
16.12.82 № 614


ПРМ УРСР
“Про затвердження Положення про курорт Саки”
20.01.83 № 32


ПРМ УРСР
“Про затвердження положень про курорти Пуща-Водиця та Конча-Заспа”
12.07.84 № 291


ПРМ УРСР
“Про межі округу і зон санітарної охорони курортів Великої Алушти у Кримській області”
21.10.87 № 343


ПРМ УРСР
“Про затвердження Положення про курорт Гусятин”
04.08.89 № 178


ПКМ
“Про затвердження Положення про курорт Сатанів”
16.10.92 № 591


ПКМ
“Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу оздоровницю-курорт Євпаторія”
04.07.99 № 1269

11.5. Правовий режим земель рекреаційного призначення


ЗУ
“Про охорону навколишнього природного середовища”
25.06.91


ЗУ
“Про природно-заповідний фонд України”
16.06.92


ЗУ
Лісовий кодекс України
21.01.94


ЗУ
Водний кодекс України
06.06.95


ЗУ
“Про охорону культурної спадщини”
08.07.00


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”
25.08.04 № 1094


ПКМ
“Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”
16.05.07 № 733


Пост Держстандарту СРСР
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов
25.12.80 №5976


Наказ МОЗ
“Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”
19.06.96 N 173

11.6. Правовий режим земель історико-культурного призначення


ЗУ
“Про охорону культурної спадщини”
08.07.00


ЗУ
“Про охорону археологічної спадщини”
18.03.04


ПКМ
“Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини”
28.12.01 № 1768


ПКМ
“Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в хонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України”
13.03.02 № 316


ПКМ
“Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”
13.03.02 № 318


ПКМ
“Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення”
25.08.04 № 1094


Наказ Мінрегіонбуду
ДБН Б.2.2-3-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України.
11.06.08 № 248


Наказ Мінрегіонбуду
ДБН Б.2.2-2-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування.
11.06.08 № 249

11.7. Правовий режим земель лісогосподарського призначення


ЗУ
Лісовий кодекс України
21.01.94


ЗУ
“Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону”
10.02.00


ПКМ
“Про затвердження Санітарних правил в лісах України”
27.07.95 № 555


ПКМ
“Про затвердження Правил рубок головного користування в лісах України”
27.07.95 № 559


ПКМ
“Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”
17.11.97 № 1279


ПКМ
“Про затвердження Правил відтворення лісів”
01.03.07 № 303


ПКМ
“Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”
16.05.07 № 733


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.
16.03.78 № 701


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования.
10.07.78 № 1851


Пост. ДСтандарту СРСР
ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации.
21.08.80 № 4368


Наказ Мінпапірліс-прому СРСР
ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий
10.08.82 № 236


Наказ ДКЛГ
“Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України”
27.12.04 № 278

11.8. Правовий режим земель водного фонду


ЗУ
Водний кодекс України
06.06.95


ЗУ
“Про питну воду та питне водопостачання”
10.01.02


Міжнародна угода
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин
02.02.71


ПКМ
“Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення
23.11.95 № 935


ПКМ
“Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення”
29.08.02 № 1287


ПКМ
“Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”
08.05.96 № 486


ПКМ
“Про затвердження Порядку користування землями водного фонду”
13.05.96 № 502


ПКМ
“Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних”
12.06.96 № 640


ПКМ
“Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними”
14.04.97 № 347


ПКМ
“Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”
18.12.98 № 2024


ПКМ
“Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків”
31.01.01 № 87


ПКМ
“Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду”
12.07.05 № 557


Пост Держстандарту СРСР
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов
25.12.80 №5976


ГДСанЛік СРСР
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення
18.12.82 № 2640-82


Пост. Держбуду СРСР
СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования
28.05.86 № 71


Наказ Держстандарту
ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.
28.03.95 № 91


Наказ Мінтрансу
“Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд”
29.03.04 № 251


Наказ Держводгоспу
“Про затвердження Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель”
16.04.08 № 108

11.9. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

11.9.1. Правовий режим земель промисловості


ЗУ
Кодекс України про надра
27.07.94


ЗУ
“Про видобування і переробку уранових руд”
19.11.97


Пост. Держбуду СРСР
СНиП ІІ-89-80. Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий
30.12.80 № 213


Пост. Держбуду СРСР
СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
25.03.74 № 49


Пост. Держбуду СРСР
СН 455-73. Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства
29.12.73 № 270


Пост. Держбуду СРСР
СН 462-74. Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин
05.06.74 № 116


Наказ Мінпапірліс-прому СРСР
ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий
10.08.82 № 236


ГДСанЛік СРСР
Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів
16.05.83 № 2811-83


Пост ГДСЛ України
ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
01.07.99 № 29


Наказ МінАП
“Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин”
14.01.04 № 4


Наказ МОЗ
“Про затвердження державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”
02.02.05 № 54

11.9.2. Правовий режим земель транспорту


ЗУ
Повітряний кодекс України
04.05.93


ЗУ
“Про транспорт”
10.11.94


ЗУ
Кодекс торговельного мореплавства України
23.05.95


ЗУ
“Про трубопровідний транспорт”
15.05.96


ЗУ
“Про залізничний транспорт”
04.07.96


ЗУ
“Про автомобільний транспорт”
05.04.01


ЗУ
“Про автомобільні дороги”
08.09.05


ПРМ СРСР
“Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР”
15.10.55 № 1801


ПРМ УРСР
“Про Статут автомобільного транспорту УРСР”
27.06.69 № 401


ПКМ
“Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”
30.03.94 № 198


ПКМ
“Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних”
12.06.96 № 640


ПКМ
“Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними”
14.04.97 № 347


ПКМ
“Про затвердження Статуту залізниць України”
06.04.98 № 457


ПКМ
“Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів”
16.11.02 № 1747


Пост. Держбуду СРСР
СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
30.03.73 № 45


Пост. Держбуду СРСР
СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов
28.12.73 № 256


Пост. Держбуду СРСР
СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов
16.01.74


Пост. Держбуду СРСР
СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог
19.12.74 № 247


Розпорядження Мінгазпрому
ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности
05.03.80 № ВД-440


Пост. Держбуду СРСР
ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог
30.06.83 № 167


Наказ Міннафтогаз-буду
ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов
08.12.84


Пост. Держбуду СРСР
СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы
18.03.85 № 30


Наказ Держбуду
ДБН В.2.3-4-2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги
07.04.00 № 66


Наказ Мінтрансу
“Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд”
29.03.04 № 251


Наказ Укравтодору
“Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування”
29.09.05 № 414


Наказ Мінрегіонбуду
ДБН В.2.3-16-2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництв (реконструкції) автомобільних доріг
17.07.07 № 102

11.9.3. Правовий режим земель зв’язку


ЗУ
“Про телекомунікації”
18.11.03


ПКМ
“Про затвердження правил охорони ліній зв’язку”
29.01.96 № 135


Пост. Держбуду СРСР
СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи
03.06.74

11.9.4. Правовий режим земель енергетики


ЗУ
“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”
08.02.95


ЗУ
“Про електроенергетику”
16.10.97


ЗУ
“Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”
08.09.05


ПКМ
“Про затвердження Правил охорони електричних мереж”
04.03.97 № 209


ПКМ
“Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд”
31.03.04 № 416


МінАтомЕнерго СРСР
ВСН 01-87. Противопожарные нормы проектирования атомных станций.
11.11.87


ГДСанЛік СРСР
Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. СанПиН № 2971-84
28.02.84 № 2971-84


Наказ МОЗ
“Про затвердження державних санітарних правил та норм” (“Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”)
01.08.96 № 239


Наказ Держбуду
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж.
27.07.99 № 179

11.9.5. Правовий режим земель оборони


ЗУ
“Про державний кордон України”
04.11.91


ЗУ
“Про оборону України ”
06.12.91


ЗУ
“Про Державну прикордонну службу України”
03.04.03


ЗУ
“Про використання земель оборони”
27.11.03


Наказ МО
“Про затвердження Положення про порядок надання в користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України та основні правила користування наданими землями”
22.12.97 № 483

11.9.6. Правовий режим земель іншого призначення


ЗУ
“Про гідрометеорологічну діяльність”
18.02.99


ЗУ
Митний кодекс України
11.07.02


ЗУ
“Про поховання та похоронну справу”
10.07.03


ПКМ
“Про прикордонний режим”
27.07.98 № 1147


ПКМ
“Про Порядок охорони геодезичних пунктів”
19.07.99 № 1284


ПКМ
“Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання”
11.12.99 № 2262


ПКМ
“Деякі питання реалізації Закону України “Про народні художні промисли”
13.03.02 № 283


Наказ Держбуду
ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
17.06.2005 № 101

12. Міжнародне співробітництво


Міжнародна угода
“Про захист прав людини і основних свобод”
1950


Міжнародна угода
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин
02.02.71


Міжнародна угода
“Європейська конвенція про ландшафти”
20.10.00


Мірошниченко А. М. (13 LINK mailto:[email protected] [email protected], 13 LINK http://www.bonimir.com.ua 14www.bonimir.com.ua15)


13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515тF
Bulleted TextN

Приложенные файлы

  • doc 14832760
    Размер файла: 698 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий