Л4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
Види дисциплінарних стягнень
Дисциплінарні стягнення накладаються на посадову особу, що допустила екологічні правопорушення, її керівництвом за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, згідно з законодавством України про працю.
Дисциплінарна відповідальність є одним із правових заходів щодо осіб, які допустили правопорушення в зв'язку із своєю службовою діяльністю. В цьому випадку органи по охороні навколишнього природного середовища мають право вносити міністерствам, відомствам, підприємствам, установам та організаціям пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема, про повне або часткове позбавлення премії за основними результатами господарської діяльності службових осіб, винних у порушенні вимог природоохоронного законодавства.
3 метою притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріали, куди, крім клопотання, обов'язково входить і протокол про порушення, передаються на розгляд керівництву об’єкта, який перевіряється, а при притягненні до відповідальності керівників - у відповідні вищі організації.
Організації і установи, куди передаються подібні клопотання, зобов'язані проінформувати природоохоронні органи про вжиті заходи.
Заходи:
Відшкодування збитків, спричинених порушенням природоохоронного законодавства.
Обмеження або припинення фінансування об'єктів будівництва.
Обмеження або зупинення виробничої діяльності.
Припинення дії дозволів та права спеціального використання природних ресурсів.
Притягнення до кримінальної відповідальності.
63. Адміністративні заходи впливу.
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі довкілля настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно до чинного законодавства, кримінальної відповідальності.
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.
Військовослужбовці, а також особи рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.
Посадові особи органів, яким надано право накладати адміністративні стягнення, в галузі довкілля можуть відносно цих осіб замість накладених стягнень передавати матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
Іноземні громадяни, особи без громадянства, які перебували на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України.
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Посадовими особами органів, яким надано право розглядати справи та накладати адміністративні стягнення в природоохоронній галузі за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі основні адміністративні стягнення:
попередження;
штраф;
позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину (права полювання).
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України. Розмір штрафу визначається діючими нормативнимидокументами. Конфіскація вилученого предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, може бути застосована виключно за рішенням суду і підлягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави. Конфісковано може бути лише предмет, який є в особистій власності порушника.
Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину (права полювання), застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.
Види адміністративних стягнень до посадових осіб: попередження; штраф (до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), оплатне вилучення або конфіскація знаряддя, що стало предметом вчинення правопорушення; конфіскація незаконно добутого або грошей, отриманих від його продажу; позбавлення права займатися певною діяльністю громадянину, що вчинив правопорушення; виправні роботи строком до 2 місяців; адміністративний арешт строком до 15 діб. Виправні роботи і адміністративний арешт призначаються за рішенням суду.
Визначення адміністративних стягнень та порядок їх вчинення здійснюється згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Протокол про адміністративне правопорушення.
При вчиненні адміністративного правопорушення складається протокол про адміністративне правопорушення уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації
В протоколі про адміністративне правопорушення зазначається
дата і місце його складення;
посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;
відомості про особу порушника;
місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення.;
дане правопорушення (відповідні статті законів України, нормативних актів, частина та стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення);
прізвища, адреси свідків і потерпілих (їх відсутність не позбавляє протокол чинності);
пояснення порушника;
інші відомості, необхідні для вирішення справи;
відмітка про роз'яснення порушнику його прав, а також про попередження його про час та місце розгляду справи щодо адміністративних правопорушень.
Протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, та особою, яка його склала; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від пояснень в протоколі та його підписання, в ньому робиться запис про це.
Якщо особа порушника не встановлена (порушник вчинив правопорушення і зник з місця скоєння його) протокол складається без зазначення у ньому відомостей про особу порушника. Якщо правопорушником нанесені збитки природним ресурсам, протокол негайно направляється в органи внутрішніх справ для встановлення особи порушника. Супроводжувати порушника повинні громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища, громадські мисливські інспектори, громадськими інспектори органів рибоохорони та громадські лісові інспектори, уповноважені посадові особи з відповідними повноваженнями
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, огляду транспортних засобів або огляду речей вилучаються. Про вилучення речей і документів робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, на вилучені речі та документи порушнику видається опис вилученого.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративні правопорушення повинна містити:
відомості про посадову особу, яка винесла постанову;
дату розгляду справи;
відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
викладення обставин, установлених при розгляді справи, які повинні викладатися якомога ближче до відповідних статей, законів України та нормативних актів, що порушено, із застосуванням відповідної термінології;
зазначення всіх статей КУпАП та їх частин в разі скоєння двох і більше правопорушень, законів України та нормативних актів, які передбачають відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
прийняте по справі рішення;
в разі встановлення з матеріалів справи, що правопорушенням завдана матеріальна шкода, у постанові необхідно запропонувати порушнику добровільно відшкодувати суму цієї шкоди;
вирішення питання про вилучені речі і документи;
вказівку про порядок і строк її оскарження;
Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія правопорушнику вручається під розписку, а в разі, коли копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. Копія постанови відразу вручається або висиляється потерпілому на його прохання.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.
Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови (фактично цей строк обчислюється з дня отримання постанови особою, відносно якої її винесено), постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами, посадовими особами і громадянами. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується посадовою особою, яка винесла постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.
Особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що засвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа. Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права, а також у разі його скорочення, особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені у неї документи.
Цивільна відповідальність.
Цивільна відповідальність - одна з форм юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки.
Цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних внаслідок порушення норм і вимог природоохоронного законодавства, включаючи неодержані прибутки за час, необхідний для відновлення якості навколишнього природного середовища і відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням, згідно з Цивільним кодексом України.
На підприємства, установи, організації і громадян Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 68) і поресурсові кодекси покладають обов'язок відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у порядку і розмірах, визначених законодавством України. При цьому в законодавстві підкреслюється, що застосування заходів дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, завданої забрудненням навколишнього природного середовища і погіршенням якості природних ресурсів. Це означає, що винні особи несуть цивільно-правову відповідальність незалежно від їх притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства у встановлених законом випадках.
Сутність цивільно-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства полягає в покладенні на особу, винну у вчиненні екологічного правопорушення, несприятливих майнових наслідків (санкцій).
Крім загальних умов настання юридичної відповідальності необхідною умовою цивільно-правової відповідальності в галузі екології виступає неправомірність дій громадянина або юридичної особи, наслідком яких є майнова шкода (здоров'ю людей, майну, природним ресурсам тощо). При відсутності такої шкоди питання про цивільно-правову відповідальність не виникає.
Застосування цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення характеризується передусім тим, що, крім збитків, які виражені у грошовій формі, в результаті неправомірних дій можливе завдання екологічної шкоди.
Цивільним законодавством передбачена можливість відшкодування не тільки майнових збитків, але й моральних.
Моральні збитки — це фізичні або моральні страждання, завдані неправомірними діями. Отже, не виключається відповідальність за завдання моральної шкоди і в галузі екології, але вона, як відомо, буде мати в цій галузі обмежене застосування.
Санкції за окремі порушення природоохоронного законодавства.Санкції розрізняють залежно від виду наступаючої відповідальності — кримінальні, адміністративні, цивільно-правові, дисциплінарні та інші правопорушення;
Кримінальні: у вигляді санкцій за екологічні злочини застосовуються штраф, позбавлення права займатися певною діяльністю або посідати певні посади, виправні роботи, арешт, обмеження свободи, позбавлення волі на певний термін та ін.
Адміністративні: попередження, штраф, конфіскація знарядь здійснення правопорушення, позбавлення спеціальних прав (наприклад, права полювання).
Ряд протиправних діянь у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища може спричинити до кримінальної і адміністративної відповідальності. Відмежування екологічних злочинів від екологічної провини відбувається за ознаками, встановленими в законі: повторності здійснення протиправного діяння, спричиненню великого збитку або істотної шкоди та ін.
Цивільні: громадяни і юридичні особи, що заподіяли шкоду навколишньому природному середовищу, здоров'ю і майну громадян, організацій, держави забрудненням навколишнього природного середовища, псуванням, знищенням, пошкодженням, нераціональним використанням природних ресурсів, руйнуванням природних екологічних систем та іншими правопорушеннями, зобов'язані відшкодувати його в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. Як відомо, збиток за нормами цивільного права підлягає відшкодуванню в натурі або у вигляді стягнення збитків. 
Дисциплінарні: зауваження, догана, сувора догана, звільнення та ін.
66. Заходи дисциплінарного впливу.
Дисциплінарна відповідальність є одним із правових заходів щодо осіб, які допустили правопорушення в зв'язку із своєю службовою діяльністю. В цьому випадку органи по охороні навколишнього природного середовища мають право вносити міністерствам, відомствам, підприємствам, установам та організаціям пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема, про повне або часткове позбавлення премії за основними результатами господарської діяльності службових осіб, винних у порушенні вимог природоохоронного законодавства.
3 метою притягнення до дисциплінарної відповідальності, матеріали, куди, крім клопотання, обов'язково входить і протокол про порушення, передаються на розгляд керівництву об’єкта, який перевіряється, а при притягненні до відповідальності керівників - у відповідні вищі організації.
Організації і установи, куди передаються подібні клопотання, зобов'язані проінформувати природоохоронні органи про вжиті заходи.
Заходи:
Відшкодування збитків, спричинених порушенням природоохоронного законодавства.
Обмеження або припинення фінансування об'єктів будівництва.
Обмеження або зупинення виробничої діяльності.
Припинення дії дозволів та права спеціального використання природних ресурсів.
Притягнення до кримінальної відповідальності.
Відшкодування збитків, спричинених порушенням природоохоронного законодавства.
У відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» належать до відшкодування збитки заподіяні підприємствами, установами і організаціями та громадянами внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Збитки відшкодовуються у розмірах і порядку, встановлених цивільним законодавством. При розрахунках збитків за основу приймаються втрати в народному господарстві трудових, матеріальних, фінансових і природних ресурсів, які пов'язані з необхідністю ліквідації негативних наслідків порушення природоохоронного законодавства та погіршення стану природних ресурсів.
Претензії на відшкодування збитків юридичними особами подаються безпосередньо до них, а в разі відмови відшкодування позови до цих організацій розглядаються господарськими судами.
Позови до громадян подаються зразу до народного суду, який і приймає рішення про відшкодування.
Всі заподіяні збитки розраховуються за відповідними методиками.
Кримінальна відповідальність, що вчиняється за рішенням суду, полягає у накладанні значних штрафів (від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), обмеженні або позбавленні волі осіб, з вини яких виникли тяжкі наслідки для довкілля і здоров’я людей або спричинило загибель людей.
Визначення кримінальних стягнень та порядок їх вчинення здійснюється згідно з Кримінальним кодексом України.

Приложенные файлы

  • docx 14832770
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий