Законодавство про освіту, науку, культуру, охо..

Тест: "Законодавство про освіту, науку, культуру, охорону здоров’я та соціальне забезпечення. ЗАОЧНА"

Ціль тестування: ""

Дисципліни: "Законодавство про освіту, науку, культуру, охорону здоров’я та соціальне забезпечення"
Кільк. ТЗ: 28
Автор: Університет КРОК

Класифікатор тесту

Законодавство про освіту, науку, культуру, охорону здоров’я та соціальне забезпечення
ВНЗ та головні вимоги до нього
ЗОНК- Наукова і науково-технічна діяльність ВНЗ
ЗОНК- Правові гарантії молодої сім’ї
ЗОНК- Органи Пенсійного фонду України
ЗОНК- Принципи психіатричної допомоги
ЗОНК- Професійна діяльність
ЗОНК- Психіатричні терміни міжнародної статистичної кваліфікації хвороб
ЗОНК- Сертифікати та дипломи
ЗОНК- Форми та методи навчання
Правова підстава діяльності ВНЗ
Поняття вищої освіти
Освітні та кваліфікаційні рівні вищої освіти
Стандарт вищої освіти
ЗОНК- Пенсійне забезпечення
ЗОНК- Пенсії з інвалідності
Зміст навчання
ЗОНК- Головні права людини
ЗОНК- Законодавчий зміст понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я
ЗОНК- Законодавство про науку
ЗОНК- Законодавство України про культуру
ЗОНК- Законодавство України про охорону здоров’я
ЗОНК- Законодавство України про соціальне забезпечення
ЗОНК- ЗОНК- Принципи психіатричної допомоги
ЗОНК- Рівні акредитації та типи ВНЗ
ЗОНК- Ліцензування та акредитація
ЗОНК- Медико-санітарна допомога
ЗОНК- Накази і положення МОЗУ
Сутність рівня вищої освіти

Тестові завдання

Тема: "ВНЗ та головні вимоги до нього" (2)

1 (1).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні напрямки діяльності ВНЗ:

2 (2).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні функції ВНЗ:

Тема: "ЗОНК- Наукова і науково-технічна діяльність ВНЗ" (2)

1 (3).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які організаційні форми організації науки Ви знаєте?

2 (4).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які функції та форми науки Ви знаєте?

Тема: "ЗОНК- Правові гарантії молодої сім’ї" (2)

1 (5).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Яку додаткову допомогу отримує молода сім’я?

2 (6).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Яку допомогу отримує молода сім’я?

Тема: "ЗОНК- Органи Пенсійного фонду України" (2)

1 (7).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які органи призначають пенсії?

2 (8).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які розміри соціальних пенсій Ви знаєте?

Тема: "ЗОНК- Принципи психіатричної допомоги" (1)

1 (9).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. На яких принципах надається психіатрична допомога?

Тема: "ЗОНК- Професійна діяльність" (2)

1 (10).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні вимоги до рівня професійної діяльності:

2 (11).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні вимоги до рівня професійної підготовки:

Тема: "ЗОНК- Психіатричні терміни міжнародної статистичної кваліфікації хвороб" (2)

1 (12).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні ознаки тяжкого психічного розладу Ви знаєте?

2 (13).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Чи визнається хворою особа нездатна адекватно усвідомлювати?

Тема: "ЗОНК- Сертифікати та дипломи" (2)

1 (14).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть документи про вищу освіту?

2 (15).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. В чому сутність сертифікату про вищу освіту?

Тема: "ЗОНК- Форми та методи навчання" (2)

1 (16).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Яки методи навчання ви знаєте?

2 (17).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які форми навчання ви знаєте?

Тема: "Правова підстава діяльності ВНЗ" (2)

1 (18).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть правові підстави діяльності ВНЗ:

2 (19).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні елементи освітньої діяльності?

Тема: "Поняття вищої освіти" (2)

1 (20).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні елементи вищої освіти:

2 (21).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні елементи змісту вищої освіти:

Тема: "Освітні та кваліфікаційні рівні вищої освіти" (2)

1 (22).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які освітні та кваліфікаційні рівні вищої освіти?

2 (23).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти Ви знаєте?

Тема: "Стандарт вищої освіти" (2)

1 (24).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть елементи характеристики вищої освіти професійної діяльності та професійної підготовки:

2 (25).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні вимоги до стандарту вищої освіти:

Тема: "ЗОНК- Пенсійне забезпечення" (2)

1 (26).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. На яких пільгових принципах діє пенсійне забезпечення?

2 (27).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. На яких принципах діє пенсійне забезпечення?

Тема: "ЗОНК- Пенсії з інвалідності" (1)

1 (28).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які встановлені пенсії з інвалідності?

Тема: "Зміст навчання" (2)

1 (29).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні елементи змісту навчання:

2 (30).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. В чому сутність державної атестації ВНЗ?

Тема: "ЗОНК- Головні права людини" (2)

1 (31).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Назвіть головні права людини в галузі охорони здоров’я:

2 (32).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які ще головні права людини в галузі охорони здоров’я Ви знаєте?

Тема: "ЗОНК- Законодавчий зміст понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я" (2)

1 (33).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні елементи формують поняття здоров’я?

2 (34).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні елементи формують поняття охорони здоров’я?

Тема: "ЗОНК- Законодавство про науку" (2)

1 (35).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які ще законодавчі акти про науку регулюють ці відносини?

2 (36).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть законодавчі акти про науку:

Тема: "ЗОНК- Законодавство України про культуру" (2)

1 (37).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть основні Закони України про культуру:

2 (38).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні принципи культури в Україні застосовуються до культури інших народів?

Тема: "ЗОНК- Законодавство України про охорону здоров’я" (2)

1 (39).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть основні постанови Кабінету міністрів України про охорону здоров’я:

2 (40).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Назвіть основні закони України про охорону здоров’я:

Тема: "ЗОНК- Законодавство України про соціальне забезпечення" (2)

1 (41).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Хто підлягає соціальному забезпеченню?

2 (42).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Хто здійснює соціальне забезпечення?

Тема: "ЗОНК- ЗОНК- Принципи психіатричної допомоги" (1)

1 (43).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які умови встановлює закон для примусового порядку надання психіатричної допомоги?

Тема: "ЗОНК- Рівні акредитації та типи ВНЗ" (2)

1 (44).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які ще повноваження додатково має ВНЗ-IV рівня акредитації?

2 (45).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Якому рівню акредитації ВНЗ відповідає освітньо-кваліфікаційний рівень за спеціальністю та напрямком діяльності?

Тема: "ЗОНК- Ліцензування та акредитація" (2)

1 (46).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які головні елементи ліцензування ВНЗ?

2 (47).
Запитання:
ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Які головні елементи акредитації ВНЗ?

Тема: "ЗОНК- Медико-санітарна допомога" (2)

1 (48).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які додаткові головні елементи формують медико-санітарну допомогу?

2 (49).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Які головні елементи формують медико-санітарну допомогу?

Тема: "ЗОНК- Накази і положення МОЗУ" (2)

1 (50).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть основні положення МОЗУ про охорону здоров’я:

2 (51).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть основні накази МОЗУ про охорону здоров’я:

Тема: "Сутність рівня вищої освіти" (2)

1 (52).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти:

2 (53).
Запитання:
ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Назвіть головні вимоги до освітнього рівня вищої освіти:

15

Приложенные файлы

  • doc 14832814
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий