Медичне законодавство


Медичне законодавство. ПМК
1. Експертиза тимчасової непрацездатності громадян здійснюється з метою:
A) встановлення факту необхідності надання відпустки у зв'язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, для догляду за хворим членом сім'ї, у період карантину, для протезування, санаторно-курортного лікування;
Б) визначення необхідності і строків тимчасового переведення працівника у зв'язку з хворобою на іншу роботу у встановленому порядку;
В) прийняття рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня тривалої або стійкої втрати працездатності;
Г) усі варіанти правильні.+2. З нижченаведених варіантів оберіть правильні. Листок непрацездатності є підставою для:
A) звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю;+Б) призначення групи інвалідності;
В) призначення страхових виплат у зв‘язку з каліцтвом;
Г) призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами;+Д) видачі направлення на лікування у санаторій-профілакторій.
3. З нижченаведеного переліку лікарів визначте тих, які не мають права на видачу листків тимчасової непрацездатності:
A) лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
Б) лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України;
В) лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;+Г) лікуючі лікарі туберкульозних санаторіїв;
Д) лікарі закладів судово-медичної експертизи;+Е) фельдшери у місцевостях, де відсутній лікар;
Ж) лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.+4. На який строк видається листок непрацездатності по вагітності та пологам?
A) 70 календарних днів;
Б) 70 робочих днів;
В) 92 календарних дні;
Г) 126 календарних днів.+5. Хто несе відповідальність за стан організації та якості експертизи тимчасової непрацездатності, зберігання та облік документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян?
A) керівник закладу охорони здоров'я;+Б) лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров‘я;
В) власник закладу охорони здоров‘я;
Г) лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги.
6. Виберіть із переліку правильні варіанти. Медико-соціальна експертиза визначає:
A) ступінь обмеження життєдіяльності людини;+Б) причину, час настання, групу інвалідності;+В) визначення необхідності і строків тимчасового переведення працівника у зв'язку з хворобою на іншу роботу у встановленому порядку;
Г) роботи і професії, доступні інвалідам за станом здоров'я;+Д) встановлення факту необхідності надання відпустки у зв'язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами.
7. До яких органів може бути оскаржене рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної міської (в містах Києві і Севастополі) медико-соціальної експертної комісії?
A) до Міністерства охорони здоров'я України;
Б) до органів прокуратури;
В) до суду;+Г) рішення даних комісій оскарженню не підлягає.
8. Який орган чи органи мають право утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати медико-соціальні експертні комісії?
A) Міністерство охорони здоров'я України;
Б) Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим;
В) обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;
Г) усі варіанти правильні.+9. Залежно від рівня, структури захворюваності та інвалідності утворюються такі медико-соціальні експертні комісії:
A) загального профілю;+Б) спеціалізованого профілю (для огляду хворих на туберкульоз, осіб з психічними розладами, захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо);+В) високоспеціалізованого профілю;
Г) усі варіанти правильні.
10. Відповідальність за діяльність медико-соціальної експертної комісії несе:
A) керівник закладу охорони здоров‘я, при якому створено МСЕК;
Б) заступник Міністра охорони здоров‘я з питань МСЕК;
В) голова МСЕК;+Г) спеціально уповноважений орган з контролю за діяльністю МСЕК.
11. Причинами інвалідності можуть бути:
A) загальне захворювання;
Б) трудове каліцтво;
В) професійне захворювання;
Г) інвалідність з дитинства;
Д) усі варіанти правильні.+12. Яка з груп інвалідності не встановлюється?
A) третя;
Б) друга;
В) перша;
Г) вища.+13. Засідання МСЕК може проводитися за наявності:
A) більше 1/2 складу членів комісії (50 % + 1 чол.);
Б) 2/3 складу комісії;
В) 3/4 складу комісії;
Г) засідання проводиться тільки в повному складі.+14. Рішення МСЕК приймається:
A) більшістю голосів присутніх;
Б) головою МСЕК;
В) більшістю голосів за умови наявності повного складу МСЕК;
Г) колегіально і тільки за умови наявності повного складу МСЕК.+15. Виберіть із переліку правильні варіанти. Військово-лікарська експертиза у Збройних Силах України здійснюється:
A) штатними військово-лікарськими комісіями (ВЛК) та лікарсько-льотними комісіями (ЛЛК);+Б) позаштатними ВЛК та ЛЛК;
В) регіональними ВЛК та ЛЛК;
Г) місцевими ВЛК та ЛЛК.
16. Виберіть із переліку правильні варіанти. До штатних ВЛК належать:
A) Центральна військово-лікарська комісія Міністерства оборони України;+Б) ВЛК Військово-Морських сил;+В) госпітальні ВЛК;
Г) ВЛК військових комісаріатів;
Д) гарнізонні ВЛК.
17. Виберіть із переліку правильні варіанти. Позаштатні ВЛК та ЛЛК поділяються на:
A) постійно діючі;+Б) ті, що діють у період введення надзвичайного стану;
В) ті, що діють у гарнізонах з особовим складом до 4000 чол.;Г) тимчасово діючі.+18. Виберіть із переліку правильні варіанти. До позаштатних постійно діючих ВЛК та ЛЛК належать:
A) Центральна ВЛК Міністерства оборони України;
Б) ВЛК Військово-Морських сил;
В) госпітальні ВЛК;+Г) гарнізонні ВЛК;+Д) ВЛК військових +комісаріатів.
19. Виберіть із переліку правильні варіанти. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК та ЛЛК належать:
A) ВЛК військових комісаріатів;
Б) ВЛК для медичного огляду водолазів;+В) ВЛК для медичного огляду особового складу дизель-електричних підводних човнів;+Г) ВЛК для медичного огляду військовослужбовців, які залучаються до підводного керування танками та іншими машинами.+20. Які з постанов про придатність або непридатність до військової служби можуть бути винесені лікарем після медичного огляду призовників залежно від стану здоров‘я кожного оглянутого?
A) придатний до військової служби;
Б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування на термін до ___ (зазначається дата);
В) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час;
Г) непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку;
Д) усі варіанти правильні.+21. Які з перерахованих осіб не мають права призначати проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи?
A) адвокат;+Б) прокурор;
В) свідок захисту;+Г) свідок обвинувачення;+Д) слідчий;
Е) суд;
Ж) особа, яка проводить дізнання;
З) підозрюваний.+22. Які спеціалізовані установи мають право здійснювати судово-медичні і судово-психіатричні експертизи?
A) державні;+Б) приватні;
В) комунальні;
Г) усі варіанти правильні.
23. Що з перерахованого не входить до системи судово-медичної служби України?
A) Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України;
Б) Республіканське бюро судово-медичної експертизи (Автономна Республіка Крим);
В) Бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров‘я обласних виконавчих комітетів;
Г) районні та районні у містах бюро судово-медичної експертизи.+24. Що з перерахованого не належить до компетенції судово-медичної експертизи?
A) експертиза трупів у випадках насильницької смерті;
Б) експертиза трупів при підозрі застосування насилля;
В) експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб;
Г) експертиза речових доказів;
Д) до компетенції судово-медичної експертизи належать усі варіанти.+25. Якого із зазначених різновидів судових експертиз немає?
A) первинна;
Б) вторинна;+В) додаткова;
Г) повторна.
26. Яка експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності?
A) первинна;
Б) вторинна;
В) додаткова;
Г) повторна.+27. Участь кількох експертів є обов‘язковою при проведенні:
A) експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення;+Б) повторних експертиз за матеріалами адміністративних справ особливого значення;
В) повторних експертиз за матеріалами кримінальних та цивільних справ;+Г) експертиз з визначення втрати загальної та професійної працездатності;+Д) правильними є варіанти A, C, D.
28. Термін проведення амбулаторної експертизи (з моменту отримання всіх відповідних матеріалів) становить:
A) до 30 діб;+Б) до 15 діб;
В) до 10 діб;
Г) до 7 діб.
29. Термін проведення стаціонарної експертизи становить:
A) до 30 діб;+Б) до 15 діб;
В) до 10 діб;
Г) до 7 діб.
30. Виберіть із переліку правильні варіанти. Розрізняють такі види дефектів надання медичної допомоги:
A) лікарські помилки;+Б) недотримання пацієнтом медичних приписів;
В) нещасні випадки;+Г) відсутність належних умов надання медичної допомоги;
Д) професійні злочини.+31. Залежно від суті і зв'язку з лікувально-діагностичним процесом розрізняють такі лікарські помилки:
A) діагностичні;+Б) тактичні;+В) технічні;+Г) об‘єктивні;
Д) суб‘єктивні.
32. З наведених визначень оберіть те, яке найповніше:
А) Закон – це нормативний акт вищого представницького органу влади, що регулює найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів;+Б) Закон – це правило, яке треба виконувати;
В) Закон – це документ, у якому містяться вимоги до громадян країни або їх права, який опубліковано;
Г) Закон – це документ, що надає людині певні права та накладає певні обов’язки.
33. Закінчіть фразу:
Одним з видів юридичної відповідальності є…
А) правопорушення;
Б) суб’єкт права;
В) адміністративна;+Г) позбавлення волі.
34. Теорія про походження держави внаслідок об’єднання людей на основі добровільної згоди називається:
А) договірною;+Б) психологічною;
В) органічною;
Г) патріархальною.
35. Теорія про походження держави через необхідність завойовників тримати в покорі загарбані народи називається:
А) органічною;
Б) психологічною;
В) насильницькою;+Г) класово-економічною.
36. Що ви розумієте під поняттям «держава»?
А) Договірне об’єднання громадян за національною ознакою;
Б) Частину території земної кулі, обмежену природними кордонами;
В) Владну організацію найзаможніших верств населення певної території;
Г). Політичну форму організації суспільства, що існує на певній території.+37. Одним із принципів громадянського суспільства є:
А) державне забезпечення юридично рівних можливостей;
Б) контроль держави за діяльністю об’єднань громадян;+В) особливий статус державних службовців;
Г) абсолютна влада державних органів.
38. Що не входить до поняття «форма держави»?
А) форма правління;
Б) форма державного устрою;
В) форма політичного режиму;
Г) форма державного контролю.+39. Певний порядок створення та організації вищих органів влади називається формою:
А) державного правління;
Б) політичного режиму;
В) державного устрою;+
Г) адміністративного устрою.
40. Система права – це:
А) сукупність упорядкованих певним чином нормативно-правових актів;
Б) внутрішня організація прав певного суспільства;
В) сукупність юридичних норм, галузей та підгалузей права, інститутів;
Г) все вищесказане – правильно.+41. Що із переліченого не входить до структури норми права?
А) гіпотеза;
Б) диспозиція;
В) санкція;
Г) санація.+42. Суспільні відносини, учасники яких є носіями прав і обов’язків, називаються:
А) юридичними відносинами;
Б) обов’язковими відносинами;
В) правовими відносинами;+Г) звичайними відносинами.
43. Суб’єкти правовідносин не можуть бути:
А)фізичні особи;
Б) юридичні особи;
В) держави;
Г) матеріальні цінності.+44. Правоздатність, дієздатність, деліктоздатність – це елементи:
А) правосуб’єктності;+Б) правонаступництва;
В) правомірної поведінки;
Г) правопорядку.
45. Дієздатність – це:
А) можливість суб’єкта мати права і нести юридичні обов’язки;+Б) можливість суб’єкта набувати і здійснювати права і обов’язки;
В) здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність;
Г) здатність суб’єкта виконувати поставлені завдання.
46. Які види правопорушень ви знаєте?
А) убивства;
Б) пікети;
В) шахрайство;+Г) злочини та провини.+47. Система понять, поглядів, уявлень та почуттів людей відносно правопорядку називається:
А) правовою системою;
Б) правовою поведінкою;
В) правовою культурою;+Г) правовою свідомістю.
48. Сукупність національних правових систем, об’єднаних спільністю історичного формування, видів джерел та систем права називається:
А) правовою системою;+Б) правовою поведінкою;
В) загальним правом;
Г) правовою сім’єю.
49. З наведених визначень оберіть те, яке найповніше визначає поняття «право»:
А) Право – це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загальнообов’язкові, порушення яких тягне за собою громадський осуд;
Б) Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених, гарантованих державою норм, що встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин та виступають регулятором суспільних відносин;+В) Право – це норми, за порушення яких настає юридична відповідальність.
50. Закінчіть фразу:
Суб’єктом правовідносин може бути…
А) Особа без громадянства;+Б) Правовий акт;
В) Право.
51. Теорія походження держави з сім’ї, а влади від батька називається:
А) договірною;
Б) психологічною;
В) органічною;
Г) патріархальною.+52. Теорія про походження держави через необхідність людей підкорятися:
А) органічною;
Б) психологічною;
В) насильницькою;+Г) патріархальною.
53. Теорія про схожість держави з біологічним організмом називається:
А) органічною;+Б) патріархальною;
В) насильницькою;
Г) класово-економічною.
54. Одним із принципів правової держави є:
А) Підконтрольність і підзвітність судових органів парламенту;
Б) Верховенство політичної та фізичною сили держави над законами;
В) Органічне поєднання законодавчої і виконавчої влад;
Г) Взаємовідповідальність держави, її органи і особи.+55. Напрямки діяльності держави, через які виражається її сутність, завдання і цілі – це:
А) методи правління;
Б) засоби наведення порядку;
В) функції держави;+Г) функції народного суверенітету.
56. Форма державного правління – це:
А) здійснення верховної влади особою, що належить до правлячої верхівки;
Б) здійснення державної влади колегіальним органом, що обирається;
В) організація верховної влади, порядок утворення органів та їх взаємодія;+Г) територіальна організація державної влади співвідношення її частин.
57. Нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу, - це:
А) закон;+Б) постанова;
В) указ;
Г) наказ.
58. Що з переліченого не є способом систематизації нормативно-правових актів:
А) кодифікація;
Б) регламентація;+В) інкорпорація;
Г) консолідація.+59. Частина норми права, в якій указуються міри та заходи впливу держави за умови порушення даної норми права:
А) гіпотеза;
Б) диспозиція;
В) санкція;+Г) санація.
60. Зміст, юридичний факт, об’єкт та суб’єкт – це:
А) складові частини юридичних обов’язків;
Б) складові частини правопорушень;
В) складові частини правовідносин;+Г) складові частини правопорядку.
61. Духовні блага, здоров’я, честь і гідність – це:
А) суб’єкти правових відносин;
Б) об’єкти правових відносин;+В) зміст правових відносин;
Г) юридичні факти.
62.Правоздатність – це:
А) можливість суб’єкта мати права і нести юридичні обов’язки;+Б) можливість суб’єкта набувати і здійснювати права і обов’язки;
В) здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність;
Г) здатність суб’єкта виконувати поставлені завдання.
63.Що з перерахованого не є ознакою правопорушення?
А) суспільна небезпека;
Б) каране діяння деліктоздатної особи;
В) використання норм права в своїх інтересах;+Г) шкідливість і протиправність.
64. Які види юридичної відповідальності за неправомірну поведінку ви знаєте?
А) моральну, державну, громадську;
Б) дисциплінарну, кримінальну, адміністративну;+В) судову, прокурорську, владну;
Г) військову, цивільну, міжнародну.
65. Що є складовими правової культури особи?
А) звичаї і традиції народу;
Б) правове мислення і правомірна поведінка;+В) правові цінності;
Г) морально-етичні норми і навички.
66. Якісно однорідні суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення медичної діяльності і регулюються нормами права, - це:
A) предмет правового регулювання медичного права;+Б) методи правового регулювання медичного права;
В) система медичного права;
Г) джерела медичного права.
67. Сукупність правових способів, за допомогою яких здійснюється вплив на суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення медичної діяльності, - це:
A) предмет правового регулювання медичного права;
Б) методи правового регулювання медичного права;+В) джерела медичного права;
Г) система медичного права.
68. Внутрішня будова медичного права – це:
A) предмет правового регулювання медичного права;
Б) система медичного права;+В) джерела медичного права;
Г) методи правового регулювання медичного права.
69. Способи зовнішнього закріплення правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності, - це:
A) методи правового регулювання медичного права;
Б) предмет правового регулювання медичного права;
В) джерела медичного права;+Г) система медичного права.
70. У правовій науці існують два основні методи правового регулювання:
A) адміністративно-правовий;+Б) дисциплінарно-правовий;
В) цивільно-правовий;+Г) кримінально-правовий.
71. Що із нижченаведеного не є елементом системи медичного права?
A) норма медичного права;
Б) нормативно-правовий акт;+В) інститут медичного права;
Г) підгалузь медичного права.
72. Виберіть правильні варіанти. За юридичною силою джерела медичного права діляться на:
A) закони;+Б) укази;
В) розпорядження;
Г) підзаконні акти.+73. Виберіть правильні варіанти. Залежно від предмету правового регулювання джерела медичного права можуть бути:
A) матеріальні;+Б) загальні;
В) спеціальні;
Г) процесуальні.+74. Виберіть правильні варіанти. За характером правового регулювання джерела медичного права можуть бути:
A) матеріальні;
Б) загальні;+В) спеціальн+і;
Г) процесуальні.
75. Виберіть правильні варіанти. Залежно від сфери дії джерела медичного права можуть бути:
A) загальнодержавні;+Б) республіканські;+В) регіональні;
Г) місцеві.+76. Спеціально уповноваженим органом державної виконавчої влади у галузі охорони здоров‘я є:
A) Верховна Рада України;
Б) Президент України;
В) Кабінет Міністрів України;
Г) Міністерство охорони здоров‘я України.+77. Державна політика охорони здоров‘я забезпечується бюджетними асигнуваннями в розмірі:
А) не менше 5 % національного доходу;
Б) не менше 7 % національного доходу;
В) не менше 10 % національного доходу;+Г) не менше 15 % національного доходу.
78. На підставі якого документу, що затверджується власником або уповноваженим ним органом, заклад охорони здоров‘я здійснює свою діяльність?
A) положення;
Б) розпорядження;
В) статут;+Г) наказ.
79. Медичні, фізіологічні та санітарно-гігієнічні вимоги щодо життєвого рівня населення затверджуються:
A) Верховною Радою України;+Б) Президентом України;
В) Кабінетом Міністрів України;
Г) Міністерством охорони здоров‘я України.
80. Перелік категорій населення, які повинні проходити обов‘язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та порядок цих оглядів визначаються:
A) Верховною Радою України;
Б) Президентом України;
В) Кабінетом Міністрів України+;
Г) Міністерством охорони здоров‘я України.
81. Хто забезпечує життєвий рівень населення (включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення), який є необхідним для підтримання його здоров‘я?
A) держава;+Б) Президент України;
В) Верховна Рада України;
Г) Міністерство охорони здоров‘я України.
82. Хто здійснює вищий нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров‘я?
A) Президент України;
Б) Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори;+В) Міністерство охорони здоров‘я України;
Г) Кабінетом Міністрів України.
83. Для забезпечення належної якості виробів, необхідних для охорони здоров‘я, їх застосування дозволене лише після обов‘язкової апробації, здійснюваної у порядку, погодженому з:
A) Верховною Радою України;
Б) Президентом України;
В) Кабінетом Міністрів України;
Г) Міністерством охорони здоров‘я України.+84. Хто забезпечує створення і функціонування системи медичного страхування населення?
A) держава;+Б) Президент України;
В) Верховна Рада України;
Г) Міністерство охорони здоров‘я України.
85. Хто спрямовує та координує діяльність Міністерства охорони здоров‘я?
A) Президент України;
Б) Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори;
В) Верховна Рада України;
Г) Кабінет Міністрів України.+86. Лікуючий лікар може…
А) обиратись безпосередньо пацієнтом;+Б) обиратись залежно від власного бажання;
В) призначатись старшою медсестрою;
Г) призначатись консиліумом.
87. Лікар має право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, якщо:
А) пацієнт скоїв адміністративний проступок;
Б) пацієнт скоїв кримінальний злочин;
В) пацієнт не виконує медичних приписів;+Г) лікар не закінчив інтернатуру.
88. Високоспеціалізована лікувально-профілактична допомога надається:
А) лікарем або групою лікарів, які мають відповідну підготовку у галузі складних для діагностики і лікування захворювань;+Б) лікарями, які пропрацювали в медичному закладі не менше 5 років;
В) лікарями, які мають відповідну спеціалізацію;
Г) сімейними лікарями і лікарями загальної практики.
89. У невідкладних випадках, за відсутності медичних працівників першу медичну допомогу надають:
А) співробітники міліції;
Б) співробітники пожежної охорони;
В) співробітники аварійних служб;
Г) все вищеперераховане.+90. Відповідальність за несвоєчасне і неякісне забезпечення надання медичної допомоги, що призвело до тяжких наслідків несуть:
А) лікуючий лікар;
Б) старша медсестра;
В) керівництво лікуючого закладу;
Г) органи влади і спеціальні установи, які обслуговують медичні заклади.+91. Має право на вибір лікаря та вибір методів лікування…
А) пацієнт, незалежно від віку;
Б) пацієнт, який досяг 14 років;+В) пацієнт, який досяг 16 років;
Г) пацієнт, який досяг 18 років.
92. Має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я…
А) пацієнт незалежно від віку;
Б) пацієнт, який досяг 14 років;
В) пацієнт, який досяг 16 років;
Г) пацієнт, який досяг 18 років.+93. Якщо пацієнт відмовляється від лікування і це може призвести до тяжких для нього наслідків, то лікар має право:
А) взяти у пацієнта письмове підтвердження відмови від лікування;+Б) за допомогою іншого медичного персоналу примусово лікувати пацієнта;
В) привести до пацієнта завідуючого відділення або головного лікаря;
Г) отримати письмову згоду, тобто згоду родичів пацієнта.
94. Нові методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які розглядаються в установленому порядку, але ще не допущені до застосування можуть використовуватись:
А) в разі неможливості надати медичну допомогу іншим можливим способом;
Б) коли пацієнт дає усну згоду;
В) коли пацієнт є повнолітньою, дієздатною особою;
Г) коли пацієнту від 14 до 18 років і є письмова згода хворого та батьків або інших законних представників.+95. Донорство крові можливе, якщо:
А) особі виповнилось 16 років і вона є дієздатною;
Б) особі виповнилось 14 років вона в письмовій формі дає згоду;
В) особі виповнилось 18 років;+Г) особа є родичем хворого, якому потрібна негайно кров.
96. Донором органів може бути:
А) повнолітня дієздатна фізична особа;+Б) повнолітня деліктоздатна фізична особа;
В) померла особа;
Г) все вищеперераховане.
97. Стерилізація здійснюється:
А) за бажанням батьків або опікунів малолітньої особи;
Б) у порядку визначеному судом;
В) за бажанням повнолітньої особи;+Г) опікунів обмеженої дієздатної або недієздатної особи.
98. Медичне втручання пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта можливе лише тоді:
А) коли є згода батьків, усиновителів, опікунів або інших уповноважених ними органів;
Б) коли є згода правоохоронних органів;
В) коли шкода від застосування методів лікування є меншою ніж та, що очікується в разі відмови від лікування;+Г) коли медичне втручання робиться під наглядом двох і більше кваліфікованих спеціалістів.
99. Аборт може бути проведений:
А) за рішенням консиліуму до 6 тижнів;
Б) за бажанням жінки до 6 тижнів;
В) за бажанням жінки до 12 тижнів;+Г) за бажанням жінки до 22 тижня.
100. Евтаназія в Україні:
А) можлива, якщо хворий перебуває в передсмертному стані і просить зменшити страждання;
Б) можлива, якщо це визначено в судовому порядку;
В) А), Б) правильні відповіді;
Г) заборонена.+101. Медичний огляд працюючих підлітків має проводитись раз на:
А) 3 місяці;
Б) 6 місяців;
В) 9 місяців;
Г) 12 місяців.+102. Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги має:
А) сама особа;
Б) її законний представник;
В) сама особа і її законний представник;+Г) всі лікарі даного відділення.
103. Тимчасова непрацездатність визначається строком до:
А) 1 року;+Б) 2 років;
В) 3 років;
Г) 5 років.
104. Амбулаторна психіатрична допомога не може надаватись, якщо:
А) є прохання або усвідомлення згоди особи;
Б) є прохання роботодавця;+В) є прохання або згода батьків, щодо неповнолітнього віком до 14 років;
Г) особа, визнана у встановленому порядку недієздатною, на прохання або за згодою опікуна.
105. Особі, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку повинна оглядатись лікарем-психіатром не рідше одного разу на (…), а комісією психіатрів не рідше одного разу на (…).
А) 1 місяць і 3 місяці;
Б) 1 місяць і 6 місяців;+В) 2 місяці і 6 місяців;
Г) 2 місяці і 8 місяців.
106. Лікарі дільничних лікарень та амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, за безперервну роботу на певній посаді у зазначених закладах понад три роки мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю три календарних дні. Як часто призначається ця відпустка?
A) раз на три роки;
Б) щорічно;+В) раз на п‘ять років;
Г) кожні два роки.
107. Медичні і фармацевтичні працівники мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку у відповідних закладах та установах не рідше:
A) одного разу на 3 роки;
Б) одного разу на 5 років;+В) одного разу на 7 років;
Г) одного разу на 10 років.
108. Трудовий договір не може бути:
A) безстроковим, тобто укладеним на невизначений термін;
Б) строковим, укладеним на певний термін за погодженням сторін;
В) укладеним на час проходження терміну випробування;+Г) укладеним на час виконання певної роботи.
109. Під час працевлаштування майбутній медичний працівник має надати роботодавцеві наступні документи, визначені чинним законодавством:
A) свідоцтво про народження;
Б) паспорт;+В) трудову книжку;+Г) довідку з попереднього місця роботи;
Д) завірену нотаріусом копію медичної картки;
Е) диплом державного зразка про медичну освіту.+110. Якщо медичний працівник працює за сумісництвом в одному й тому самому закладі охорони здоров'я або в однієї й тієї самої фізичної особи-підприємця, то:
A) укладаються два трудові договори з одним роботодавцем;+Б) укладається один комплексний договір;
В) укладаються два окремих трудових договори з керівниками відповідних відділів;
Г) укладається один договір з поміткою про сумісництво.
111. Доручення медичному працівникові роботи на іншому робочому місці, в іншому структурному підрозділі у тій самій місцевості, на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, називається:
A) переведення;
Б) переміщення;+В) службова недбалість;
Г) зміна істотних умов праці.
112. Доручення медичному працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації або посаді, обумовленої трудовим договором, називається:
A) переведення;+Б) переміщення;
В) службова недбалість;
Г) зміна істотних умов праці.
113. Про зміну істотних умов праці медичний працівник має бути повідомлений не пізніше, ніж:
A) за 2 тижні;
Б) за місяць;
В) за два місяці;+Г) за три місяці.
114. Суто добровільною має бути згода працівника на:
A) переведення;+Б) переміщення;
В) звільнення з роботи;
Г) зміну істотних умов праці.
115. Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати:
A) 33 год. на тиждень;+Б) 36 год. на тиждень;
В) 40 год. на тиждень;
Г) 48 год. на тиждень.
116. Несприятливі наслідки у лікарській діяльності можуть бути пов’язані з:
А) нещасними випадками під час лікування;+Б) самогубством хворого;
В) лікарськими помилками;
Г) професійними правопорушеннями медичних працівників.
117. Відповідно до ККУ лікарі несуть кримінальну відповідальність за:
А) порушення правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу;
Б) службову недбалість;+В) незаконне проведення аборту;+Г) ненадання допомоги хворому;+Д) службове підроблення.+118. Відповідно до чинного законодавства лікарі несуть кримінальну відповідальність за:
А) незаконну лікувальну діяльність;
Б) лікарські помилки;+В) порушення правил боротьби з епідеміями;
Г) дисциплінарні провини;
Д) порушення прав пацієнта.
119. Особливостями ведення лікарських справ є:
А) вивчення характеристики лікаря;
Б) проведення відомчого розбору лікарської справи;
В) вивчення всіх медичних документів;+Г) порушення кримінальної справи за постановою прокурора;
Д) припинення справи на етапі попереднього її розгляду.
120. Під час проведення експертизи лікарських справ вирішують такі питання:
А) наявність ознак незаконної стерилізації;
Б) правильність встановлення діагнозу;
В) правильність проведеного лікування+
Г) повноту медичної допомоги;
Д) своєчасність надання медичної допомоги.
121. Лікарські помилки за класифікацією можуть бути:
А) пов’язаними з лікуванням;+Б) непередбачуваними;
В) пов’язаними з діагностикою+;
Г) передбачуваними;
Д) організаційними.+122. Поняття «лікарська помилка» включає наявність помилкових дій лікаря за умов:
А) відсутності необережності;
Б) наявності відмови хворого від лікування;
В) відсутності недобросовісності в діях лікаря;
Г) відсутності документації;
Д) відсутності наміру+.
123. Лікарські помилки підлягають кримінальному покаранню:
А) так;
Б) ні.+124. До дисциплінарних провин медичних працівників належать:
А) невиконання розпоряджень керівників;+Б) не заведення історії хвороби на особу, якій виконують аборт;
В) порушення правил внутрішнього розпорядку;
Г) порушення правил боротьби з епідеміями;
Д) несумлінне ставлення до своїх службових обов’язків.
125. Виберіть неправильне твердження. За рішенням суду застосовують такі примусові заходи медичного характеру:
А) надання амбулаторної психіатричної допомоги в звичайному порядку;
Б) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;+В) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;+Г) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.+126. Питання про зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирішується:
А) законним представником або опікуном;
Б) лікуючим лікарем-психіатром;
В) комісією лікарів-психіатрів;
Г) судом.+127. До якого віку дитини профілактичні щеплення проводяться лише за згодою об’єктивно проінформованих батьків?
А) до 12 років;
Б) до 13 років;
В) до 14 років;
Г) до 15 років+.
128. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок встановлюється:
А) Верховною Радою України;
Б) Кабінетом Міністрів України;+В) Президентом України;
Г) Обласною Державною Адміністрацією.
129. Визначте термін непрацездатності, який надається особам у яких виявлено захворювання на туберкульоз?
А) до 6 місяців;
Б) до 10 місяців;+В) до 12 місяців;
Г) до 14 місяців.
130. Карантин встановлюється та відміняється:
А) Кабінетом Міністрів України за поданням головного державного санітарного лікаря України;+Б) Президентом України;
В) Президентом України за поданням головного державного санітарного лікаря України;
Г) Президентом України за поданням обласних санітарно-епідемічних станцій.


Приложенные файлы

  • docx 14832840
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий