буклет_2011.Крок 1.Фармац_я

Материалы testcentr.org.ua Крок 1. Фармація - 2011 1 При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають: A. Вібріони B. Трепонеми C. Борелії D. Лептоспіри E. Кампілобактери 2 При аналізі фармпрепарату виявили аніони третьої аналітичної групи. Вкажіть реагенти для проведення реакції "бурого кільця": A. Ферум (ІІ) сульфат (кристалічний) та сульфатна кислота (конц.) B. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.) C. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена) D. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.) E. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена) 3 У вищої безсудинної рослини чітко виражено чергування поколінь - домінуючого статевого (гаметофіту) і редукованого безстатевого (спорофіту). Це свідчить, що рослина належить до відділу: A. Папоротевидні B. Моховидні C. Плауновидні D. Хвощевидні E. Голонасінні 4 Через декілька хвилин після повторного введення хворому пеніциліну у нього з'явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого? A. Сироваткова хвороба B. Гемолітична анемія C. Гострий гломерулонефрит D. Анафілактичний шок E. Бронхіальна астма 5 Результатом проведеної гістохімічної реакції на жирні олії з використанням судану ІІІ є забарвлення … A. Малиново-червоне B. Синьо-фіолетове C. Чорно-фіолетове D. Рожево-помаранчеве E. Жовто-лимонне 6 Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? A. Гальмують моноаміноксидазу B. Гальмують ацетилхолінестеразу C. Активують моноаміноксидазу D. Активують ацетилхолінестеразу E. Гальмують ксантиноксидазу 7 Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (ІІ) використав розчин реагенту гексаціаноферату (ІІ) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється? A. Чорний B. Зелений C. Червоний D. Жовтий E. Білий 8 Cеред наведених кислот виберіть окисник: A. H 2 SO 3 B. H 2 CO 3 C. HNO 3 D. $HCl$ E. H 2 S 9 На польовій практиці студент виявив рослину , що має суцвіття з дископодібно розрослою віссю , сидячими квітками і листковою обгорткою , тобто це суцвіття : A. Початок B. Колос C. Кошик D. Китиця E. Головка 10 Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу? A. B. C. D. E. 11 Титрантом методу перманганатометрії є 0,1М розчин калію перманганату, який готують як вторинний стандартний розчин. Його стандартизують за: A. Натрію хлоридом B. Оксидом арсену (ІІІ) C. Калію дихроматом D. Оксидом кальцію E. Натрію карбонатом 12 У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого, в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну в крові в межах норми. Про яку жовтяницю слід думати? A. Гемолітична B. Механічна C. Фізіологічна жовтяниця D. Паренхіматозна E. Синдром Жільбера 13 Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом? A. Хлороформ B. Вода C. Оцтова кислота D. Бензол E. Камфора 14 У пасажирському літаку на висоті 10000 м відбулася розгерметизація салону. Який вид емболії буде мати місце у людей, що знаходяться у літаку? A. Жирова B. Тромбоемболія C. Газова D. Емболія стороннім тілом E. Повітряна 15 Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції: A. Ентальпія B. Ентропія C. Енергія Гібса D. Внутрішня енергія E. Енергія Гельмгольця 16 Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на біль у ногах, який з'являється надвечір, набряклість стоп і гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Яки тип порушення периферичного кровообігу має місце у даної хворої? A. Ішемія B. Тромбоз C. Венозна гіперемія D. Артеріальна гіперемія E. Стаз 17 Кров є типовою колоїдною системою. Внаслідок складного ферментативного процесу відбувається її згортання, що обумовлює мінімальну крововтрату. Це пояснюється здатністю колоїдних частинок до: A. Когезії B. Адсорбції C. Змочування D. Адгезії E. Коагуляції 18 При мікроскопічному дослідженні і гістохімічному аналізі фіолетових пелюсток у клітинному соці виявлений пігмент : A. Антохлор B. Каротин C. Ксантофіл D. Хлорофіл E. Антоциан 19 При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та … A. Перициклу B. Фелогену C. Прокамбію D. Камбію E. Коленхіми 20 У відповідності до вимог ВООЗ і Фармакопеї України деякі лікарські форми мають бути стерильними. Які з нижче перерахованих відносяться до таких форм? A. Пероральні розчини B. Дерматологічні мазі C. Офтальмологічні мазі D. Інтраназальні краплі E. Вушні краплі 21 У здорової людини за допомогою спірометра визначили об'єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні; він склав 0,5 літра. Як називається цей об'єм? A. Дихальний об'єм B. Резервний об'єм вдиху C. Залишковий об'єм D. Резервний об'єм видиху E. Життєва ємність легень 22 Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Який механізм дії ферментів в біохімічних реакціях? A. Змінюють порядок реакції B. Інгібують процес реакції C. Змінюють константу швидкості реакції D. Підвищують енергію активації реакції E. Знижують енергію активації реакції 23 За вірусних інфекцій в організмі синтезується захисний білок - інтерферон. Одним з механізмів противірусної дії інтерферону є: A. Гальмування біосинтезу білків B. Стимуляція процесінгу C. Стимуляція біосинтезу білка D. Гальмування транскрипції E. Гальмування реплікації 24 Чому дорівнює еквівалент Al(OH) 3 у реакції Al(OH) 3 + 2HCl = Al(OH)Cl 2 + 2H 2 O? A. 1 моль B. 1/2 моль C. 2 моль D. 1/3 моль E. 3 моль 25 Водно-спиртові суміші широко застосовуються в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей? A. Мають критичну температуру змішування B. Не взаємодіють між собою C. Нероздільно киплять D. Взаємодіють між собою E. Не змішуються 26 Підберіть придатний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом швидко, але не стехіометрично: A. Спосіб прямого титрування B. Спосіб замісного титрування C. Спосіб зворотного титрування D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності E. Метод окремих навісок 27 Дитині 6-ти місяців лікар призначив лікарський препарат для прийому всередину. Яка максимальна кількість бактерій і грибів допустима у 1 г цього препарату у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї? A. Не більше 50 бактерій і грибів сумарно B. Не більше 1000 бактерій і 100 грибів C. Не більше 500 бактерій і 50 грибів D. Не більше 500 бактерій і грибів сумарно E. Не більше 1000 бактерій і грибів сумарно 28 Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з: A. Антибіотиками B. Фолієвою кислотою C. Параамінобензойною кислотою D. Глутаміновою кислотою E. Нуклеїновою кислотою 29 У технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого з процесів прискорює його? A. Ендотермічний B. Ізохорний C. Екзотермічний D. Адіабатичний E. Ізобарний 30 Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту: A. B. C. D. E. 31 У місті епідемія грипу . Який препарат з перерахованих нижче можна рекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання? A. Антибіотики B. Протигрипозний імуноглобулін C. Протигрипозна вакцина D. Лейкоцитарний інтерферон E. Протигрипозна сироватка 32 Нітритометричне визначення кількісного вмісту сполук, що мають первинну ароматичну аміногрупу, відбувається за умови: A. При повільному титруванні B. При температурі до 10 o C C. При надлишку хлоридної кислоти D. При додаванні кристалічного KBr (каталізатор) E. З дотриманням усіх перелічених умов 33 Хворому проведена трансплантація нирки. Через декілька діб настало відторгнення трансплантанта. До якого типу алергічних реакцій відноситься це ускладнення? A. - B. Негайного типу C. Уповільненого типу D. Анафілаксія E. Атопія 34 Оксид сульфуру (IV) є складовою частиною одного з найнебезпечнішого екологічного забруднювача, що зветься токсичний смог. Яка кислота утворюється при розчиненні оксиду сульфуру (IV) у воді? A. Тіосульфатна (тіосірчана) B. Сульфітна (сірчиста) C. Сульфідна (сірководнева) D. Сульфатна (сірчана) E. Тетратіонатна 35 У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з'явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого? A. Легенева обструктивна B. Центральна C. Периферична D. Торако-діафрагмальна E. Легенева рестриктивна 36 Для зняття бронхоспазму препаратами вибору є такі, що активують: A. M-холінорецептори B. в -адренорецептори C. H-холінорецептори D. б 1 -адренорецептори E. б 2 -адренорецептори 37 У чоловіка 38-ми років, що страждає на ожиріння і споживає жирне м'ясо, яйця, масло, виявлені камені в жовчній протоці. З підвищенням концентрації якої речовини в жовчі це пов'язано? A. Холестерин B. Білірубін C. Муцин D. Лізоцим E. Білівердин 38 При пропусканні надлишку CO 2 , отриманого при дії розведеної мінеральної кислоти на карбонат-іон, через вапняну воду, спочатку утворюється осад (помутніння розчину), який при подальшому пропусканні CO 2 щезає за рахунок утворення продукту: A. H 2 CO 3 B. Ca(OH) 2 C. CaCO 3 D. Ca(HCO 3 ) 2 E. CO 2 * H 2 O 39 Обробка рослинного мікропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клітинних оболонок, що вказує на наявність: A. Геміцелюлози B. Целюлози C. Лігніну D. Суберину E. Пектину 40 У флоемі стебла виявлені групи щільнозімкнутих прозенхімних клітин з загостреними кінцями, рівномірно потовщеними, шаруватими, частково здерев'янілими оболонками. Це: A. Волокнисті склероїди B. Клітини коленхіми C. Лубові волокна D. Волокнисті трахеїди E. Деревинні волокна 41 В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення? A. Ортоміксовіруси B. Флавівіруси C. Ретровіруси D. Герпесвіруси E. Пікорнавіруси 42 Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичних рефлексів: A. Дофамін B. Адреналін C. Ацетилхолін D. Гліцин E. ГАМК 43 Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який: A. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту B. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку C. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку D. Входить до складу сітки адсорбенту E. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку 44 Яка сполука може бути синтезована із бромбензолу та брометану за реакцією Вюрца - Фіттіга ? A. B. C. D. E. 45 Яка із наведених кислот при нагріванні виділяє CO 2 ? A. HOOC-CH=CH-COOH B. CH 3 -COOH C. HOOC-CH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH D. HOOC-CH 2 -COOH E. HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH 46 Виберіть пару електродів для визначення FeSO 4 методом потенціометричного титрування : A. Мідний і скляний B. Сурм'яний і срібний C. Хінгідронний і цинковий D. Платиновий і хлорсрібний E. Водневий і скляний 47 Вкажіть назву сполуки згідно з замісниковою номенклатурою ІЮПАК : A. 2,3,5-Триметилгептадієн-3,4 B. 2-Етил-4,5-диметилгексадієн-2,3 C. 3,5,6,6-Тетраметилгептадієн-3,4 D. 3,5,6,6-Триметилгептен-3 E. 2-Етил-4,5,5-триметилпентадієн-2,3 48 Під час санітарно-мікробіологічного дослідження питної води виявили колі-фаги. Який висновок слід зробити про санітарно-епідемічний стан цієї води? A. Стерильна B. Придатна для споживання C. Сумнівна D. Забруднена E. Практично стерильна 49 Який із наведених реагентів використовують у синтезі фурациліну? A. H 2 N-NH-C(S)-NH 2 B. H 2 N-OH C. H 2 N-C 6 H 5 D. H 2 N-NH 2 E. H 2 N-NH-C(O)-NH 2 50 У який з наведених молекул ступінь окиснення дорівнює нулю, а валентність дорівнює одиниці? A. H 2 B. N 2 C. HCl D. SO 3 E. NH 3 51 У хворого відмічається послаблення гальмівних процесів у ЦНС, що пов'язано з порушенням утворення гамма-аміномасляної кислоти. Яка речовина є попередником ГАМК? A. Гліцин B. Глутамат C. Валін D. Триптофан E. Метіонін 52 Необхідно провести ідентифікацію суміші, що містить катіони І аналітичної групи (Li + , NH 4+ , Na + , K + ). Який з цих катіонів виявляють реактивом Неслера? A. Усі зазначені катіони B. Натрію C. Калію D. Літію E. Амонію 53 У дитини спостерігається недостатність синтезу ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуглеводів порушений у цієї дитини? A. Глюконеогенез B. Аеробне окиснення глюкози C. Глікогеноліз D. Пентозофосфатний цикл E. Глікогенез 54 Для вибору індикатора у методі кислотно-основного титрування будують криву титрування, яка відображає залежність: A. pH розчину від концентрації розчину доданого титранту B. pH розчину від об'єму досліджуваного розчину C. Концентрації досліджуваної сполуки від pH розчину D. pH розчину від температури E. pH розчину від об'єму доданого титранту 55 До хірургічного кабінету звернулася потерпіла, яку покусав невідомий собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу? A. Призначити комбіновану антибіотикотерапію B. Розпочати імунізацію антирабічною вакциною C. Госпіталізувати хвору під нагляд лікаря D. Терміново ввести вакцину АКДП E. Терміново ввести нормальний гаммаглобулін 56 Під час роботи по ліквідації наслідків аварії на АЕС робітник отримав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни у складі крові можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення? A. Лімфоцитоз B. Лейкопенія C. Нейтрофільний лейкоцитоз D. Лейкемія E. Агранулоцитоз 57 За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, що протікає під тиском між двома мембранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином. Цей процес базується на: A. Диспергації B. Адсорбції C. Седиментації D. Діалізі та ультрафільтрації E. Коагуляції 58 Під час профілактичного обстеження у жінки встановлено збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень до 110/хв. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити? A. Інсулін B. Кортизол C. Катехоламіни D. Тироксин E. Статеві 59 Провізор досліджує процес коагуляції. До золю він додає мінімальну концентрацію електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція. Яку назву має ця мінімальна концентрація електроліту? A. Поріг адсорбційно-сольватної чутливості B. Коагулююча здатність C. Поріг седиментації D. Поріг коагуляції E. Поріг чутливості 60 Яка сполука утвориться при нагріванні брометану з водним розчином калій гідроксиду? A. CH 3 CH 2 OH B. CH 3 -CH 3 C. CH 3 COOH D. C 2 H 5 OC 2 H 5 E. CH 2 =CH 2 61 Меркурій здатний утворювати сполуки, в яких проявляє ступінь окиснення +1 або +2. В якій з наведених формул сполук, що рекомендовані Державною Фармакопеєю України для використання при дослідженні фармпрепаратів, меркурій проявляє ступінь окиснення +2? A. K 2 [HgI 4 ] B. Hg 2 (NO 3 ) 2 * 2H 2 O C. Hg 2 O D. Hg 2 SO 4 E. Hg 2 Cl 2 62 Під час анаеробного гліколізу синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання , в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук . Вкажіть одну з таких сполук: A. Лактат B. Глюкоза C. Глюкозо-6-фосфат D. Піруват E. Фосфоенолпіруват 63 До гастроентерологічного відділення надійшла дівчинка, при обстеженні якої було виявлено дисбактеріоз кишечнику та зниження процесу згортання крові. З недостатністю якого вітаміну пов'язане дане порушення? A . D B . C C . K D . B 1 E . A 64 Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів? A. В нейтральному розчині B. В cередовищі форміатного буферного розчину C. В кислому розчині D. В cередовищі ацетатного буферного розчину E. В середовищі амонійного буферного розчину 65 Собаці під час досліду ввели препарат, який зменшив секрецію і моторику шлунка. Який це препарат? A. Ацетилхолін B. Секретин C. Гістамін D. Атропін E. Гастрин 66 Перед зануренням у воду досвідчені нирці роблять декілька глибоких вдихів. Вони роблять це для: A. Збільшення загальної ємності легень B. Зменшення функціональної залишкової ємності легень C. Виведення більшого об'єму CO 2 D. Збільшення життєвої ємності легень E. Збільшення дихального об'єму 67 У людини внаслідок удару в епігастральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця? A. Виділення ангіотензину ІІ B. Виділення адреналіну C. Підвищення тонусу блукаючого нерва D. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи E. Виділення гістаміну 68 Одним з важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Які фази знаходяться у рівновазі у потрійній точці на діаграмі стану води? A. Лід B. Рідка вода, лід C. Рідка вода, лід, пара води D. Лід, пара води E. Рідка вода, пара води 69 Хворому 3 роки тому був поставлений діагноз хронічний гломерулонефрит. Протягом останніх 6-ти місяців з'явились набряки. Що лежить в основі їх розвитку? A. Протеїнурія B. Гіперальдостеронізм C. Гіперпродукція вазопресину D. Гіперпродукція глюкокортикоїдів E. Гіперпротеїнемія 70 До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону? A. Закриття півмісяцевих клапанів B. Закриття стулчастих клапанів C. Вібрація стінок передсердя D. Вібрація стінок шлуночків E. Коливання грудної клітки 71 Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод ацидиметрії, титрантом якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. Точну концентрацію хлоридної кислоти встановлюють за: A. Натрію тетраборатом B. Калію дихроматом C. Натрію тіосульфатом D. Магнію сульфатом E. Оксалатною кислотою 72 У хворого пухлина головки підшлункової залози перекрила загальну жовчну протоку, що призвело до порушення відтоку жовчі. Яким патологічним синдромом це проявиться? A. Портальна гіпертензія B. Механічна жовтяниця C. Надпечінкова жовтяниця D. Паренхіматозна жовтяниця E. Гемолітична жовтяниця 73 Після переохолодження у чоловіка 32-х років з'явилися загальне нездужання, головний біль, озноб, блідість шкірних покривів, підвищилась температура тіла до 38,3 o C. Яка стадія лихоманки спостерігається у хворого? A. Зниження температури B. Декомпенсації C. Латентна D. Стояння підвищеної температури E. Підвищення температури 74 Вкажіть умови (середовище, t) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату: A. Нейтральне, охолодження B. Кислотне, охолодження C. Лужне, нагрівання D. Кислотне, нагрівання E. Нейтральне, нагрівання 75 Емульсії - одна із форм фармпрепаратів, що застосовуються в медицині. Яка пара рідин утворить емульсію? A. Вода-ефір діетиловий B. Вода-етанол C. Вода-олія D. Етанол-діетиловий ефір E. Метилацетат-вода 76 Вкажіть продукти, які утворюються при дегалогенуванні віцинальних дигалогеналканів при дії металів (цинку або магнію): A. Галогеналкани B. Реактиви Гріньяра C. Алкени D. Алкани E. Алкіни 77 Серце має властивість автоматизму за рахунок наявності атипових кардіоміоцитів, які утворюють провідну систему серця. Який відділ цієї системи є "водієм ритму" серця І порядку? A. Ніжки пучка Гіса B. Пучок Гіса C. Волокна Пуркін'є D. Синоатріальний вузол E. Атріовентрикулярний вузол 78 До оптичної системи відноситься структура, яка забезпечує пристосування ока до ясного видіння різновіддалених предметів (акомодація). Як називається ця структура? A. Передня камера B. Кришталик C. Задня поверхня рогівки D. Передня поверхня рогівки E. Склоподібне тіло 79 Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові: A. Об'єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль B. Поріг коагуляції C. Гідрофільно-ліпофільний баланс D. Критична концентрація міцелоутворення E. Захисне число 80 Вкажіть число ступенів свободи перетинання лінії ліквідусу з віссю ординат діаграми стану двокомпонентної системи: A. С = 1 B. С = 0 C. С = – 1 D. С = 3 E. С = 2 81 При мікроскопії поперечного зрізу вегетативного органу виявлена перидерма, добре розвинена запасаюча паренхіма, слабко розвинені механічні і провідні тканини, кора не містить хлоренхіми. Це зріз: A. Стебла дводольних рослин B. Кореневища однодольних C. Стебла хвойних рослин D. Кореневища дводольних E. Стебла однодольних рослин 82 Обмін арахідонової кислоти супроводжується утворенням біологічно активних сполук. Вкажіть сполуки, що утворюються за участю ліпооксигеназного шляху: A. Жовчні кислоти B. Лейкотрієни C. Катехоламіни D. Кініни E. Стероїди 83 Хлорофіл - зелений пігмент рослин, є комплексною сполукою. Вкажіть іон-комплексоутворювач у хлорофілі: A. Fe 3+ B. Ni 2+ C. Mg 2+ D. Fe 2+ E. Mn 2+ 84 Лист досліджуваної рослини має плівчастий розтруб, що охоплює основу міжвузловини. Наявність таких видозмінених прилисників є діагностичною ознакою родини: A. Гречишні B. Пасленові C. Розові D. Бобові E. Злакові 85 До розчину, що містить катіон п'ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин амонію тіоціонату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність яких катіонів вказує цей аналітичний ефект? A. Катіони бісмуту B. Катіони феруму (ІІІ) C. Катіони мангану (ІІ) D. Катіони феруму (ІІ) E. Катіони магнію 86 До аптеки надійшла партія препаратів тривалої мікробостатичної дії для обробки шкіри, слизових і ранових поверхонь з метою попередження і лікування інфекційних уражень шкіри. До якої групи антимікробних препаратів вони відносяться? A. Пробіотики B. Антибіотики C. Антисептики D. Дезінфектанти E. Сульфаніламіди 87 Замісником якого роду є ацильована аміногрупа? A. ІІ роду B. Ацетанілід не бере участь в реакціях S E C. І та ІІ одночасно D. Неможливо визначити E. І роду 88 У дванадцятипалій кишці під впливом ферментів підшлункової залози відбувається перетравлення різних компонентів їжі. Який з перерахованих ферментів гідролізує глікозидні зв'язки вуглеводів? A. Еластаза B. Трипсин C. б -амілаза D. Карбоксипептидаза E. Ліпаза 89 В фармацевтичній промисловості необхідно простерилізувати розчини вітамінів, очних крапель. Виберіть, з наведених нижче, оптимальний метод стерилізації: A. Стерилізація текучою парою B. Мембранна фільтрація C. Пастеризація D. Автоклавування E. Кип'ятіння 90 Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння? A. Облігатні анаероби B. Капнофіли C. Факультативні анаероби D. Мікроаерофіли E. Облігатні аероби 91 Дисбактеріоз кишечнику, викликаний тривалим лікуванням антибіотиками тетрациклінового ряду, супроводжується порушенням обміну жовчних пігментів. Який процес, що відбувається під дією нормальної мікрофлори, при цьому пригнічується? A. Відновлення стеркобіліногену до стеркобіліну B. Окиснення білірубіну до стеркобіліногену C. Окиснення уробіліногену до стеркобіліногену D. Відновлення білірубіну до стеркобіліногену E. Окиснення стеркобіліногену до стеркобіліну 92 Первинним акцептором водню при тканинному диханні виступають піридинзалежні дегідрогенази. Який з вітамінів необхідний для утворення відповідного коферменту (НАД+)? A. PP B. B 1 C. B 6 D. C E. B 2 93 В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки кінця титрування здійснюють: A. З використанням редокс-iндикаторiв B. З використанням специфiчних iндикаторiв C. З використанням iнструментальної iндикацiї D. Безiндикаторним методом E. Усіма перелiченими способами 94 Сполука відноситься до похідних ароматичних вуглеводнів, не утворює забарвлення з FeCl 3 , при окисненні утворює бензойну кислоту. Це : A. B. C. D. E. 95 Яким методом титриметричного аналізу можна провести кількісне визначення сірчаної кислоти розчином калію гідроксиду? A. Осадження B. Окислення-відновлення C. Комплексоутворення D. Ацидиметрія E. Алкаліметрія 96 У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Збільшення вмісту в крові якої речовини є причиною цього? A. Тромбін B. Фібриноген C. Адреналін D. Гепарин E. Антитромбін-ІІІ 97 Хворий 47-ми років з травмою руки госпіталізований у стані больового шоку. Об'єктивно: стан важкий, свідомість сплутана, шкірні покриви вологі, бліді з акроціанозом. Відзначається тахіпное, тахікардія, зниження артеріального тиску. Який вид гіпоксії переважає у хворого? A. Субстратна B. Тканинна C. Дихальна D. Циркуляторна E. Гемічна 98 У результаті декарбоксилювання амінокислоти гістидину у клітинах утворюється гістамін. За рахунок якого ферменту забезпечується знешкодження даного біогенного аміну? A. Амінопептидаза B. Каталаза C. Діамінооксидаза (ДАО) D. Амінотрансфераза E. Моноамінооксидаза (МАО) 99 Для лікування дисбактеріозу використовують колібактерін. Цей препарат містить кишкову паличку, що здатна виробляти бактеріоцини. Наявністю яких структур це зумовлене? A. Плазміди B. Рибосоми C. Спори D. Джгутики E. Капсула 100 Хвора 50-ти років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантаженні, набряки на ногах. Під час обстеження виявлено хронічний міокардит і недостатність кровообігу. Що свідчить про декомпенсацію функції серця у хворої? A. Зменшення венозного тиску B. Підвищення гідростатичного тиску в просвіті судин C. Збільшення судинного опору D. Зменшення хвилинного об'єму серця E. Збільшення швидкості кровотоку 101 Емульсії класифікують за об'ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.? A. Зворотні B. Висококонцентровані C. Розбавлені D. Прямі E. Концентровані 102 Швидкість реакції Fe 2 O 3 (т) + 3H 2 => 2Fe$ + $H 2 O, при V=const і збільшенні кількості H 2 в 2 рази, зросте у: A. 16 разів B. 6 разів C. 2 рази D. 4 рази E. 8 разів 103 При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,01 М розчинів має найбільший осмотичний тиск? A. Cu(NO 3 ) 2 B. Сечовина C. KCl D. Al 2 (SO 4 ) 3 E. Фруктоза 104 У фармацевтичній практиці широко використовується виготовлення лікарських форм у вигляді колоїдно-дисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься: A. Гідроліз B. Подвійний обмін C. Окиснення D. Заміна розчинника E. Відновлення 105 Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця? A. R B. S C. Q D. P E. T 106 Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин … A. Перициклу B. Прокамбію C. Фелогену D. Камбію E. Протодерми 107 Відомо, що деякі хімічні сполуки роз'єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук: A. 2,4-динітрофенол B. Молочна кислота C. Чадний газ D. Ацетил-КоА E. Антиміцин А 108 Визначення кінцевої точки титрування в редокс-методах здійснюють: безіндикаторним методом, за допомогою специфічних індикаторів та редокс-індикаторів. Як визначають кінцеву точку титрування у йодометрії? A. Безіндикаторним методом B. За допомогою редокс-індикатора дифеніламіну C. За допомогою специфічного індикатора крохмалю D. За допомогою специфічного індикатора роданіду феруму E. За допомогою метилового червоного 109 В залежності від умов проведення окисно-відновної реакції перманганат-іон може відновлюватися до Mn 2+ , Mn 4+ , MnO 4 2- . Яке середовище необхідне, щоб перманганат-іон відновлювався до сполук Mn 2+ ? A. Лужне B. Слабкокисле C. Слабколужне D. Кисле E. Нейтральне 110 На підприємстві, що виробляє вакцини, необхідно перевірити якість вакцини БЦЖ - визначити життєздатність бактерій вакцинного штаму. Яке з перелічених поживних середовищ можна використати для контрольного посіву? A. Жовчний бульйон B. Молочно-сольовий агар C. Казеїново-вугільний агар D. Левенштейна-Йенсена E. Середовище з телурітом і цистеїном 111 У хірургічній практиці для розслаблення скелетних м'язів при проведенні складних операцій використовуються курареподібні речовини. Яку структуру блокують ці речовини? A. Нервово-м'язові синапси B. Базальні ганглії C. Вегетативні ганглії D. Червоні ядра середнього мозку E. Синаптичні структури спинного мозку 112 Висока токсичність амоніаку для нейронів ЦНС зумовлюється гальмуванням циклу трикарбонових кислот. Причиною є зв'язування амоніаку з наступним компонентом циклу: A. Ізоцитрат B. б -кетоглутарат C. Сукцинат D. Фумарат E. Малат 113 При мікроскопічному дослідженні листка фікуса в деяких клітинах епідерми виявлено внутрішній виріст клітинної оболонки зі скупченням кристалів, які при дії хлористоводневої кислоти розчиняються з виділенням вуглекислого газу. Ця структура: A. Поодинокий кристал B. Рафіда C. Друза D. Стилоїд E. Цистоліт 114 При нагріванні в -оксикарбонових кислот утворюються: A. Дикарбонові кислоти B. Ненасичені карбонові кислоти C. Насичені монокарбонові кислоти D. Лактони E. Лактиди 115 На занятті студентам видані гербарні зразки рослин, серед яких вони визначили ту, що належить до родини Brassicaceae . Це : A. Erysimum canescens B. Calendula officinalis C. Taraxacum officinale D. Salvia officinalis E. Lavandula angustifolia 116 В листках досліджуваної рослини по центру проходить чітко виражена головна жилка, від якої рівномірно відходять бічні жилки. Таке жилкування називається: A. Паралельне B. Пальчасте C. Дихотомічне D. Перисте E. Дугове 117 Для виготовлення нестерильних лікарських препаратів часто використовують допоміжні речовини рослинного і тваринного походження, та різні субстанції. Присутність яких мікроорганізмів категорично не допускається в допоміжних речовинах? A. Золотавий стафілокок B. Плісняві гриби C. Клебсієла D. Епідермальний стафілокок E. Дріжджеподібні гриби 118 Яка координаційна формула сполуки з сумарним складом PtCl 4 * 6NH 3 , якщо координаційне число Pt (IV) дорівнює 6? A. [Pt(NH 3 ) 6 ]Cl 3 B. [Pt(NH 3 ) 6 ]Cl 4 C. [Pt(NH 3 ) 6 ]Cl 2 D. [Pt(NH 3 ) 2 ]Cl 4 E . [ Pt ( NH 3 ) 4 ] Cl 4 119 При взаємодії з якою з наведених сполук амоніак не утворить ацетаміду : A. B. C. D. E. 120 У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар призначив алопуринол. Вкажіть біохімічний механізм дії цього препарату: A. Інгібування ксантиноксидази B. Активація циклооксигенази C. Активація нуклеозидази D. Активація фосфорилази E. Інгібування дезамінази 121 Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається за умов: A. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі B. Кип'ятінні на повітрі C. Окиснення калій перманганатом D. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі E. Нагрівання з сульфатною кислотою 122 Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону? A. Розпад ліпідів B. Розпад глікогену C. Розпад білків D. Синтез глікогену E. Глюконеогенез 123 Сульфур у сполуках може виявляти різноманітні ступені окиснення. В якій з вказаних сполук ступінь окиснення атому Сульфуру дорівнює +4? A. Li 2 S B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. FeS 2 D . K 2 SO 3 E . CuSO 4 124 У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини? A. Ніжки пучка Гіса B. Атріовентрикулярний вузол C. Волокна Пуркін'є D. Пучок Гіса E. Синоатріальний вузол 125 При пропусканні CO 2 через водний розчин натрію карбонату утвориться: A. Карбонатна кислота B. Натрію гідроксид C. Натрію гідрогенкарбонат D. Натрію оксид E. Натрію карбонат 126 Який з факторів у вузькому інтервалі температур відіграє головну роль у збільшенні швидкості реакції при підвищенні температури? A. Зростає загальне число зіткнень молекул B. Зменшується енергія активації C. Зростає енергія активації D. Зростає швидкість руху молекул E. Зростає частка активних молекул 127 В експерименті виміряли концентрацію різних іонів в цитоплазмі нервової клітини. Найбільшою виявилася концентрація іонів: A. Cl - B. K + C. Na + D. HCO 3- E. Ca 2+ 128 Фітопатогенні мікроорганізми викликають захворювання рослин, що призводить до псування лікарської сировини. Назвіть основне місце перебування фітопатогенів у природі: A. Комахи B. Повітря C. Ґрунт D. Вода E. Тварини 129 Поверхнева активність - це один з факторів біодоступності лікарських препаратів. У скільки разів зросте поверхнева активність при подовженні вуглеводневого радикалу ПАР на групу CH 2 ? A. 2,8 B. 6,4 C. 0,5 D. 1,5 E. 3,2 130 Кролю впродовж 6-ти місяців змазували шкіру вуха кам'яновугільною смолою, в наслідок чого розвинувся рак шкіри. Як називається такий метод експериментального відтворення пухлини? A. Індукція хімічними речовинами B. Трансплантація C. Експлантація D. Індукція вірусами E. Індукція фізичним фактором 131 Що являє собою перетворення MnO 4 - => MnO 2 ? A. Відновлення в кислому середовищі B. Окислення в кислому середовищі C. Відновлення в лужному середовищі D. Окислення в лужному середовищі E. Відновлення в нейтральному середовищі 132 Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах нестерильних препаратів допускається певна кількість бактерій та грибів. Яка кількість сапрофітних бактерій та грибів у 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку? A. 250 бактерій та 250 пліснявих грибів B. 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів C. 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів D. 500 бактерій та 200 пліснявих грибів E. 500 бактерій та 50 пліснявих грибів 133 У якому середовищі відбувається епімеризація моносахаридів (перетворення глюкози на фруктозу і манозу)? A. Сильнокисле B. Слабкокисле C. Нейтральне D. Слабколужне E. Сильнолужне 134 Окисні властивості вільних галогенів зростають у ряду: A. Br 2 , F 2 , I 2 , Cl 2 B. F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 C. I 2 , Cl 2 , Br 2 , F 2 D. Cl 2 , F 2 , I 2 , Br 2 E. I 2 , Br 2 , Cl 2 , F 2 135 Золь Al(OH) 3 одержали обробкою свіжовиготовленого осаду Al(OH) 3 невеликою кількістю розчину HCl. Яке явище лежить в основі одержання золю? A. Механічне диспергування B. Хімічна пептизація C. Промивання розчинником D. Хімічна конденсація E. Фізична конденсація 136 У хворого має місце хронічна постгеморагічна анемія, що супроводжується зниженням концентрації сироваткового заліза, гіпохромією еритроцитів, пойкіло- та анізоцитозом. Яка величина колірного показника буде мати місце при цьому? A. 0,8 B. 0,7 C. 1,1 D. 1,0 E. 0,9 137 Необхідно визначити кількість саліцилату натрію у розчині. Який метод титриметричного аналізу можна використати для кількісного визначення ароматичних сполук? A. Комплексонометрія B. Бромометрія C. Меркурометрія D. Цериметрія E. Аргентометрія 138 У розчині, що містить катіони міді (ІІ) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту: A. 2М розчин хлороводневої кислоти B. 2М розчин сульфатної кислоти C. 6М розчин амоніаку D. 2М розчин амонію карбонату E. 6М розчин калію гідроксиду 139 При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова, жива, пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це: A. Екзодерма B. Коленхіма C. Фелоген D. Мезодерма E. Ендодерма 140 У хворого на кістково-мозкову форму променевої хвороби визначили такі зміни гемограми: лейк.- 2 * 10 9 /л, лімфопенія, ер.- 3,0 * 10 12 /л, Hb- 52 г/л, тромб.- 105 * 10 9 /л, згортання крові знижено. Якому періоду променевої хвороби відповідають зазначені зміни? A. Рецидив B. Продромальний період C. Латентний період D. Кінець хвороби E. Розпал хвороби 141 Для якої з наведених сполук можлива геометрична ізомерія? A. B. C. CH 3 -CH=CH 2 D. E. CH 3 -C в‰Ў C-CH 3 142 Таблетований лікарський препарат після бактеріологічного дослідження був визнаний непридатним для використання, хоча його загальне мікробне обсіменіння не перевищувало норму. Виявлення яких мікроорганізмів у препараті дозволило зробити такий висновок? A. Мікрококи B. Плісняві грибки C. Актиноміцети D. Сарцини E. Ентеробактерії 143 У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Синтез якого вітаміну при цьому блокується? A. Оротова кислота B. Фолієва кислота C. Пангамова кислота D. Аскорбінова кислота E. Нікотинова кислота 144 Мурашину та оцтову кислоти можна розрізнити за допомогою: A . Взаємодії з NaOH B . Реакції "срібного дзеркала" з [ Ag ( NH 3 ) 2 ] OH C . Реакції з NH 3 D . Реакції з бромною водою E . Реакції з NaHCO 3 145 Обмін гліцерину у тканинах тісно пов'язаний з гліколізом. Який метаболіт проміжного обміну гліцерину безпосередньо включається в гліколіз? A. Діацилгліцерол B. Фосфоенолпіровиноградна кислота C. Піруват D. Дигідроксиацетонфосфат E. Триацилгліцерол 146 Тонкі зрізи коренів Inula helenium витримали у 96% розчині етанолу. При їх мікроскопічному дослідженні виявили сферокристали, що вказує на наявність: A. Слизу B. Білку C. Крохмалю D. Жирів E. Інуліну 147 В хіміко-аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію катіона алюмінію за допомогою реакції з алізарином, з утворенням "алюмінієвого лаку". Який колір має сполука, що утворюється? A. Яскраво-фіолетовий B. Яскраво-синій C. Яскраво-червоний D. Яскраво-жовтий E. Яскраво-зелений 148 Для лікування та профілактики атеросклерозу застосовують препарати різних груп. До гіпохолестеринемічних препаратів ліпідної природи можна віднести: A. Статини B. Гепарин C. Аспірин D. Алопуринол E. Поліненасичені жирні кислоти 149 При аналізі аніонів I-III аналітичних груп систематичний хід аналізу необхідний при сумісній присутності: A. Сульфат-, ацетат-, фосфат-іонів B. Сульфат-, сульфіт-, тіосульфат- і сульфід-іонів C. Сульфат-, оксалат-, ацетат-іонів D. Сульфат-, арсенат-, нітрат-іонів E. Сульфат-, нітрат-, хлорид-іонів 150 До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта? A. Карбоангідраза B. Гексокіназа C. Тирозиназа D. Аргіназа E. Гістидиндекарбоксилаза 151 При механічній жовтяниці розвивається стеаторея і знебарвлення калу, порушується всмоктування жирів, жиророзчинних вітамінів, погіршується зсідання крові. Як називається зазначений синдром? A. Холемічний B. Холалемічний C. Гіпохолічний D. Ахолічний E. Гіперхолічний 152 Який осмотичний тиск мають розчини, що використовуються в медицині як ізотонічні або кровозамінники? A. 500-600 кПа B. 900-1000 кПа C. 770-800 кПа D. 300-400 кПа E. 200-300 кПа 153 При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм? A . Shigella B. Proteus C. Vibrio D. Pseudomonas E. Clostridium 154 До другої групи катіонів належать катіони Pb 2+ , Ag + , Hg 2 2+ . Який розчин буде груповим реагентом на другу групу катіонів: A. H 2 SO 4 B. HCl C. HNO 3 D . NH 3 E . NaOH 155 Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву : A. 1,5- Динітронафталін B. 2,7- Динітронафталін C. 4,9- Динітронафталін D. 4,8- Динітронафталін E. 1,6- Динітронафталін 156 При гідратації акрилової кислоти утворюється : A. B. C. D. E. 157 За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу? A. S E B. A E C. S R D. A N E . S N 158 До якого класу органічних сполук відноситься продукт реакції Вагнера : A. Епоксиди B. Альдегіди C. Карбонові кислоти D. Кетони E. Гліколі 159 Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль: A. NaOH + HCl B. Fe(OH) 3 + 2HCl C. 2NaOH + H 2 SO 4 D. KOH + H 2 SO 4 E. Fe(OH) 3 + 3KCl 160 Арсеніт- та арсенат-іони входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення названих іонів є реакція з розчином: A. Калію йодиду B. Амонію гідроксиду C. Натрію гідроксиду D. Срібла (I) нітрату E. Антипірину 161 Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Вміст глюкози в крові - 5,1 ммоль/л, питома вага сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла в сечі відсутні. Для якого стану характерні вказані показники? A. Мікседема B. Тиреотоксикоз C. Цукровий діабет D. Стероїдний діабет E. Нецукровий діабет 162 Встановлено, що ксантофіли - жовто-оранжеві рослинні пігменти, надають забарвлення пелюсткам, плодам і локалізуються здебільшого в: A. Амілопластах B. Пропластидах C. Хромопластах D. Олеопластах E. Протеопластах 163 У хворого з високою температурою, ознобом, кашлем з харкотиння виділили грампозитивні диплококи ланцетоподібної форми, що мають капсулу. Назвіть передбачуваний збудник: A. Гонокок B. Стафілокок C. Пневмокок D. Ентерокок E. Менінгокок 164 У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку: A. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню B. Розчин калію гексаціаноферату (ІІ) C. Розчин натрію гідроксиду D. Кобальту нітрат Co(NO 3 ) 2 E. Розчин сульфатної кислоти 165 При неправильному зберіганні рослинної лікарської сировини, в аптеці виявили ураження у вигляді м'якої гнилі, вілту, плямистості, некрозу. Як називаються такі захворювання? A. Мікоплазмози B. Бактеріози C. Вірусні ураження D. Нематози E. Мікози 166 Одна з відмітних ознак Hypericum perforatum - наявність на пелюстках і листях добре видимих неозброєним оком: A. Темних молочників вздовж жилок B. Довгих пекучих волосків C. Шипів D. Блискучих лусочок E. Темних точкових вмістищ 167 Укажіть стандартні розчини, які в йодометрії використовують для прямого і зворотного титрування відновників: A. KMnO 4 , KI B. I 2 , KI C. K 2 Cr 2 O 7 , I 2 D. I 2 , Na 2 S 2 O 3 E. K 2 Cr 2 O 7 , Na 2 S 2 O 3 168 З наведених нижче проекційних формул Фішера оберіть ту , яка відповідає D- глюкозі : A. B. C. D. E. 169 Плід , що аналізується , псевдомонокарпний із здерев ' янілим оплоднем і однією насіниною , шкірка якої не зростається з оплоднем . Такий плід носить назву: A. Сім'янка B. Псевдомонокарпна кістянка C. Горіх D. Зернівка E. Вислоплідник 170 Людині ввели курареподібну речовину, що викликає розслаблення всіх скелетних м'язів. Що є причиною цього? A. Порушення виділення ацетилхоліну B. Порушення синтезу холінестерази C. Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани D. Блокада Ca 2+ -каналів пресинаптичної мембрани E. Порушення синтезу ацетилхоліну 171 Вкажіть ступінь окиснення комплексоутворювача у комплексній сполуці Na 3 [Ag(S 2 O 3 ) 2 ]: A. 0 B. +1 C. +3 D. +2 E. +4 172 Значна частина випадків аліментарного голодування супроводжується розвитком виражених набряків. Який із патогенетичних механізмів розвитку набряків є провідним у даному випадку? A. Підвищення онкотичного тиску в міжклітинній рідині B. Зниження онкотичного тиску плазми крові C. Підвищення гідростатичного тиску в капілярах D. Зниження гідростатичного тиску в тканинах E. Підвищення осмотичного тиску в міжклітинній рідині 173 Досліджуваний розчин з родизонатом натрію утворює червоно-буру пляму, яка червоніє в результаті дії розчину хлоридної кислоти. Наявність якого катіону це підтверджує? A. Алюмінію B. Кальцію C. Барію D. Стронцію E. Магнію 174 При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати: A. Pinophyta B. Equisetiphyta C. Lycopodiophyta D. Bryophyta E . Polypodiophyta 175 При обстеженні хворого встановлено діагноз - алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія? A. Ацетилхолінестераза B. Діаміноксидаза C. Моноаміноксидаза D. Оксидаза гомогентизинової кислоти E. Тироксингідроксилаза 176 Існують два основні види пухлин по відношенню до організму: доброякісні та злоякісні. Яка з перелічених властивостей пухлин відрізняє злоякісні від доброякісних? A. Рецидування B. Безконтрольний ріст C. Атипізм D. Метастазування E. Прогресуючий ріст 177 На поперечному зрізі стебла гарбуза добре помітні відкриті провідні пучки, що мають дві ділянки флоеми - зовнішню і внутрішню. Такі пучки називаються: A. Колатеральні B. Біколатеральні C. Радіальні D. Центрофлоемні E. Центроксилемні 178 Вкажіть продукт наступної взаємодії: A . CH 3 - C ( O )- NH 2 B. CH 3 -CH(OH)-CN C. CH 3 -CHO D. CH 2 (OH)-CN E. CH 3 -CN 179 Людина 3 місяці проживала на висоті 2800 м. За цей час у неї розвинулася адаптація до гіпоксії. Які зміни системи крові будуть у неї? A. Збільшення кількості гемоглобіну B. Збільшення кількості лейкоцитів C. Зниження кількості лейкоцитів D. Зниження кількості тромбоцитів E. Збільшення кількості тромбоцитів 180 Серед наведених сполук вкажіть емпіричну формулу лікарського препарату - бури: A. Na 3 B B. B(OC 2 H 5 ) 3 C. NaBO 2 D. B 2 H 6 E. Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O 181 Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через … A. Продихи B. Сочевички C. Гідатоди D. Пори E. Пропускні клітини 182 При розвитку ПД на мембрані нейрона порушується іонна асиметрія. Який механізм іонного транспорту забезпечує її відновлення? A. Кальцій-магнієвий насос B. Хлорний насос C. Натрій-калієвий насос D. Кальцієвий насос E. Магнієвий насос 183 У квітці розглянутий андроцей, що складається з двох довгих і двох коротких тичинок. Отже, андроцей квітки: A. Чотирибратовий B. Багатобратовий C. Двосильний D. Чотирисильний E. Двобратовий 184 Яка з наведених сполук у результаті лужного гідролізу (H 2 O, OH - ) утворює пропіоновий альдегід? A. B. C. D. E. 185 Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи ( кислотно - основна класифікація ) Co 2+ , Ni 2+ , Cd 2+ , Cu 2+ , Hg 2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду . При цьому спостерігається утворення: A. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду B. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук C. Забарвлених, нерозчинних у воді сполук D. Гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах E. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах 186 Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу K г = K w ( K кисл. * K осн. ) A . Li 2 S B . NH 4 Cl C . ( NH 4 ) 2 S D . NaCN E . Fe ( NO 3 ) 3 187 Хворому із закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов'язка. Через день з'явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать дані ознаки? A. Венозна гіперемія B. Ішемія C. Тромбоз D. Емболія E. Артеріальна гіперемія 188 При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону? A. Ацетилхолін B. Альдостерон C. Вазопресин D. Адреналін E. Соматостатин 189 Вкажіть умову, за якої Cl 2 взаємодіє з розчином KOH з утворенням хлорату калію KClO 3 : A. Тиск B. Охолодження C. Освітлення D. Присутність каталізатора E. Нагрівання 190 Назвіть кінцевий продукт взаємодії металічного натрію і 1-хлорпропану: A. 2-метилпентан B. Циклогексан C. Гексан D. Циклобутан E. Пентан 191 Вкажіть порядок і молекулярність реакції гідролізу сахарози C 12 H 22 O 11 + H 2 O = C 6 H 12 O 6 (фруктоза) + C 6 H 12 O 6 (глюкоза): A. Бімолекулярна, псевдопершого порядку B. Бімолекулярна, третього порядку C. Мономолекулярна, першого порядку D. Бімолекулярна, другого порядку E. Мономолекулярна, другого порядку 192 При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес? A. Здатність до приєднання іонів Гідрогену B. Відновні C. Кислотні D. Здатність до гідролізу E. Окисні 193 Натрій нітрит використовують у медицині як судинорозширюючий засіб при стенокардії. По відношенню до якої із наведених сполук NaNO 2 проявляє властивості відновника? A. KI B. NaHCO 3 C. KMnO 4 D. NH 3 E. H 2 S 194 Аргентум нітрат застосовують в офтальмології як бактерицидний, протизапальний засіб. AgNO 3 можна одержати в результаті взаємодії між такими двома речовинами: A. Ag 2 O + KNO 3 B. Ag + HNO 3 C. Ag + KNO 3 D. AgCl + NaNO 3 E. AgCl + NH 4 NO 3 195 Через 120 хвилин після прийому їжі в регуляції шлункової секреції переважають гуморальні механізми . За рахунок секреції яких гормонів найбільш реалізується цей механізм? A. Гастрин, гістамін B. Гістамін, інсулін C. Холецистокінін-панкреозимін D. Гастрин, глюкагон E. Глюкагон, інсулін 196 З якою речовиною пропан вступає в реакцію за наведених умов? A. NaOH, водний розчин B. Br 2 , освітлення, 20 o C C. Br 2 , в темряві, 20 o C D. HCl E. NaOH, спиртовий розчин 197 Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву: A. Солюбілізація B. Сенсибілізація C. Взаємна коагуляція D. Колоїдний захист E. Звикання золів 198 Хвора на хронічну ниркову недостатність скаржиться на втрату апетиту, блювання, пронос, загальну слабкість, нестерпне свербіння шкіри. Який із перелічених механізмів є головним у виникненні цих симптомів? A. Порушення обміну вуглеводів B. Накопичення продуктів азотистого обміну C. Нирковий ацидоз D. Порушення водно-електролітного обміну E. Порушення обміну білків 199 Відомо, що інфекційний гепатит В - системне захворювання, що викликане вірусом гепатиту В та характеризується переважним ураженням печінки. З запропонованого нижче списку оберіть препарати для етіотропної терапії цієї інфекції: A. Тетрациклін B. Фторхінолони C. Сульфаніламіди D. Пеніцилін E. Ацикловір 200 Людина купається у басейні, де температура води становить +25 o C. Який механізм тепловіддачі переважає у неї в даній ситуації? A. - B. Теплопроведення C. Конвекція D. Випаровування рідини E. Радіація Ключі поваріантно Крок 1. Фармація. 2011рік № ТЗ Буклети 1 B 2 A 3 B 4 D 5 D 6 A 7 E 8 C 9 C 10 E 11 B 12 A 13 E 14 C 15 B 16 C 17 E 18 E 19 D 20 C 21 A 22 E 23 A 24 B 25 C 26 B 27 A 28 C 29 C 30 D 31 D 32 E 33 C 34 B 35 E 36 E 37 A 38 D 39 C 40 C 41 E 42 C 43 D 44 A 45 D 46 D 47 A 48 D 49 E 50 A 51 B 52 E 53 D 54 E 55 B 56 C 57 D 58 D 59 D 60 A 61 A 62 E 63 C 64 E 65 D 66 C 67 C 68 C 69 A 70 A 71 A 72 B 73 E 74 D 75 C 76 C 77 D 78 B 79 E 80 B 81 D 82 B 83 C 84 A 85 B 86 C 87 E 88 C 89 B 90 A 91 D 92 A 93 E 94 E 95 E 96 C 97 D 98 C 99 A 100 D 101 E 102 E 103 D 104 D 105 D 106 C 107 A 108 C 109 D 110 D 111 A 112 B 113 E 114 B 115 A 116 D 117 A 118 B 119 C 120 A 121 C 122 D 123 D 124 B 125 C 126 E 127 B 128 C 129 E 130 A 131 E 132 B 133 D 134 E 135 B 136 B 137 B 138 C 139 D 140 E 141 B 142 E 143 B 144 B 145 D 146 E 147 C 148 E 149 B 150 C 151 D 152 C 153 D 154 B 155 A 156 B 157 A 158 E 159 B 160 D 161 E 162 C 163 C 164 B 165 B 166 E 167 D 168 A 169 C 170 C 171 B 172 B 173 C 174 C 175 D 176 D 177 B 178 B 179 A 180 E 181 B 182 C 183 C 184 B 185 B 186 C 187 A 188 B 189 E 190 C 191 A 192 A 193 C 194 B 195 A 196 B 197 B 198 B 199 E 200 B

Приложенные файлы

  • rtf 11651763
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий