Каленюк А.О. ЕК-61м


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Виконала
Каленюк А.О.
Варіант 5
Завдання
Побудувати графік зміни відхилення кута протягом перших 20 секунд
Вихідні данні
Варіант
Рішення
Визначимо значення синхронізуючої потужності
cos
05
cos

0.468
12
(
±
Звідки
468
2
.
2
0
.
197
2
.
2
0
.
468
2
.
2
0
.
3
.
Отримали два дійсні від’ємні корені, відповідно кут змінюється за
експонентою зі сталою часу
ступінь стійкості системи
або
дискримент затухання.
Визначимо зміну кута
в часі в випадку відхилення
його
Для
аперіодичного процесу розв’язок диференціального рівняння
в загальному вигляді:
Де
та
амплітуда, яка визначається з початкових умов
Визначаємо першу похідну від загального виразу:
Підставимо початкові умови в вихідний вираз та в похідну
197
Розв’язуючи дану систему рівнянь відносно
та
отримуємо, що:
В результаті:
197
Будуємо
графік зміни відхилення кута протягом перших 20 секунд
∆δ

Приложенные файлы

  • pdf 11654118
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий