Каленюк А.О. ЕК-61м


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Виконала Каленюк А.О. Варіант 5 Завдання Побудувати графік зміни відхилення кута протягом перших 20 секунд Вихідні данні Варіант Рішення Визначимо значення синхронізуючої потужності cos 05 cos 5° 0.468 12 ( ± Звідки 468 2 . 2 0 . 197 2 . 2 0 . 468 2 . 2 0 . 3 . Отримали два дійсні від’ємні корені, відповідно кут змінюється за експонентою зі сталою часу ступінь стійкості системи або дискримент затухання. Визначимо зміну кута в часі в випадку відхилення його Для аперіодичного процесу розв’язок диференціального рівняння в загальному вигляді: Де та амплітуда, яка визначається з початкових умов Визначаємо першу похідну від загального виразу: Підставимо початкові умови в вихідний вираз та в похідну 197 Розв’язуючи дану систему рівнянь відносно та отримуємо, що: В результаті: 197 Будуємо графік зміни відхилення кута протягом перших 20 секунд ∆δ

Приложенные файлы

  • pdf 11654118
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий