СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ-Богуш огл

І СУЧАСНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Основи національної безпеки держави Основні поняття і визначення національної безпеки. Основні категорії теорії національної безпеки Фактори та засоби забезпечення національної безпеки
Характеристика основних видів національної безпеки. Рівні та види національної безпеки. Політична безпека. Економічна безпека. Соціальна безпека. Воєнна безпека. Екологічна безпека. Науково-технологічна безпека. Забезпечення безпеки в інформаційній сфері
Система забезпечення національної безпеки в Україні. Визначення системи забезпечення національної безпеки. Функції системи забезпечення національної безпеки. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки.
Основні положення інформаційної безпеки.
Поняття інформаційної безпеки. Визначення інформаційної безпеки. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Об'єкти та суб'єкти інформаційної безпеки. Види інформаційної безпеки. Концепція інформаційної безпеки держави.
Загрози інформаційній безпеці. Дестабілізуючі фактори інформаційної безпеки. Класифікація загроз інформаційній безпеці. Джерела загроз інформаційній безпеці.
Методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. Система забезпечення інформаційної безпеки держави. Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки держави.
Основи інформаційного протиборства
Основні поняття інформаційного протиборства. Визначення поняття інформаційне протиборство. Інформаційна війна. Інформаційний тероризм. Інформаційна злочинність. Інформаційне протиборство як форма забезпечення інформаційної безпеки.
Основні поняття інформаційної війни. Визначення інформаційної війни. Концепція інформаційної війни. Органи інформаційної війни.
Основні форми інформаційної війни. Визначення форм інформаційної війни. Основні форми інформаційної війни на державному рівні. Основні форми інформаційної війни на воєнному рівні. Необхідні умови для досягнення інформаційної переваги.
Інформаційна зброя в інформаційній війні. Визначення, особливості та сфера застосування інформаційної зброї. Інформаційна зброя воєнного застосування. Інформаційна зброя воєнного та невоєнного застосування. Особливості, що характеризують основні риси застосування інформаційної зброї.
Основи теорії інформаційної боротьби. Зміст теорії інформаційної боротьби. Заходи інформаційної боротьби. Способи інформаційної боротьби. Форми ведення інформаційної боротьби. Методологія оцінки ефективності інформаційної боротьби.
Психологічна війна та інформаційно-психологічна безпека держави
Основні поняття психологічної війни. Поняття психологічної війни. Цілі та завдання психологічної війни. Види та закономірності психологічних впливів.
Основи психологічних операцій. Зміст психологічних операцій. Ефективність психологічного впливу в психологічній операції. Органи та засоби проведення психологічних операцій.
Технології психологічної війни. Основні характеристики об'єктів психологічної війни. Методика вивчення об'єктів психологічної війни. Форми психологічної війни.
Методи впливу в психологічній війні. Переконуючий психологічний вплив. Навіюючий психологічний вплив.
Особливі способи та прийоми психологічної війни. Дезінформування. Маніпулювання свідомістю. Розповсюдження чуток та міфів.
Основи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки. Основні положення. Основи інформаційно-психологічної безпеки держави. Основні напрями діяльності державної системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки.
Основи державної інформаційної політики
Основні положення державної інформаційної політики. Визначення державної інформаційної політики. Поняття про програму входження держави в інформаційне суспільство.
Основні напрями національної інформаційної політики. Основні напрями національної інформаційної політики у сфері суспільних відносин. Основні напрями національної інформаційної політики в економічній сфері. Основні напрями національної інформаційної політики в організаційній сфері.
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки. Основні поняття політики забезпечення інформаційної безпеки держави. Основні загрози інформаційній безпеці держави. Організаційний напрям протидії загрозам у сфері інформаційної безпеки. Захист прав і свобод людини та громадянина. Розвиток матеріально-технічної бази системи інформаційної безпеки особи, держави та суспільства. Науково-практична робота щодо забезпечення інформаційної безпеки. Вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення загальнодержавної системи інформаційної безпеки.
II ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Інформаційні системи та технології як об’єкти інформаційної безпеки.
Види та властивості інформації як предмета захисту. Інформація та дані. Форми адекватності інформації. Міри інформації. Якість інформації. Основні властивості інформації як предмета захисту.
Інформаційні системи як об'єкти захисту. Загальні відомості про інформаційні системи. Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем. Основні характеристики інформаційної системи як об'єкта захисту.
Інформаційні технології та проблеми їхньої безпеки. Визначення інформаційної технології. Співвідношення інформаційної технології та інформаційної системи. Класифікація та види інформаційних . Основні проблеми безпеки інформаційних технологій.
Основи безпеки інформаційних ресурсів.
Загрози безпеці інформації та інформаційних ресурсів. Загальні положення. Збитки як категорія класифікації загроз.
Класифікація загроз безпеці інформації. Класифікація джерел загроз. Ранжирування джерел загроз. Класифікація уразливості безпеці. Ранжирування уразливостей. Класифікація актуальних загроз.
Основні напрями забезпечення безпеки інформації та інформаційних ресурсів. Основні визначення. Правовий захист. Організаційний захист. Інженерно-технічний захист.
Архітектура захисту інформації в мережах телекомунікацій. Архітектура відкритих систем. Загрози в архітектурі відкритих мереж. Процедури захисту. Сервісні служби захисту. Реалізація захисту.
Критерії безпеки інформаційних технологій.
Загальні відомості про вимоги та критерії оцінки безпеки інформаційних технологій. Основні поняття про стандарти інформаційної безпеки. Критерії безпеки комп'ютерних систем. Європейські критерії безпеки інформаційних технологій. Федеральні критерії безпеки інформаційних технологій. Канадські критерії безпеки комп'ютерних систем.
Основні положення загальних критеріїв безпеки інформаційних технологій. Мета розробки, основні положення та склад "Загальних критеріїв". Потенційні загрози безпеці та типові завдання захисту. Політика безпеки. Продукт інформаційних технологій. Профіль захисту. Проект захисту.
Функціональні вимоги до засобів захисту. Загальна характеристика ФВБ. Класи функціональних вимог безпеки.
Вимоги гарантій засобів захисту. Загальна характеристика вимог гарантій безпеки. Класи вимог гарантій безпеки. Рівні гарантій безпеки.
Шляхи і перспективи застосування "Загальних критеріїв" .
Основи управління інформаційною безпекою.
Стандарти менеджменту інформаційної безпеки та їх основні .
Політика інформаційної безпеки організації. Визначення політики інформаційної безпеки організації. Концепція інформаційної безпеки в організації. Аналіз та оцінка ризиків.
Основні правила інформаційної безпеки організації. Правила побудови системи забезпечення інформаційної безпеки. Організація проведення відновлювальних робіт і забезпечення неперервного функціонування об'єктів організації та організації в цілому. Правила розмежування доступу користувачів та процесів до ресурсів інформаційної сфери організації. Документальне оформлення політики безпеки.
Система менеджменту інформаційної безпеки та її оцінка.
III ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
Інформаційна безпека України.
Національні інтереси України в інформаційній сфері та шляхи їх забезпечення.
Загрози інформаційній безпеці України.
Джерела загроз інформаційній безпеці України.
Стан інформаційної безпеки України.
Завдання із забезпечення інформаційної безпеки України.
Методи та заходи забезпечення інформаційної безпеки України.
Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки України.
Особливості забезпечення інформаційної безпеки України в різних сферах громадського життя. Забезпечення інформаційної безпеки України в сфері економіки. Забезпечення інформаційної безпеки України в сфері внутрішньої політики. Забезпечення інформаційної безпеки України в сфері зовнішньої політики. Забезпечення інформаційної безпеки України у галузі науки та техніки. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері духовного життя. Забезпечення інформаційної безпеки України у загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони. Забезпечення інформаційної безпеки України у правоохоронній і судовій сферах. Забезпечення інформаційної безпеки України в умовах надзвичайних ситуацій.
Міжнародне співробітництво України в галузі забезпечення інформаційної безпеки.
Система та політика забезпечення інформаційної безпеки України.
Основні функції системи забезпечення інформаційної безпеки України.
Основні елементи організаційної основи системи забезпечення інформаційної безпеки України.
Основні положення політики забезпечення інформаційної безпеки України.
Першочергові заходи щодо реалізації політики забезпечення інформаційної безпеки України
15

Приложенные файлы

  • doc 11301396
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий