Екзамен, вебка


Який оператор цикла найкращим чином підходить для обробітку всіх елементів масива?
Виберіть одну:
a. foreachb. for
c. do ... whiled. whileЩо буде виведено оператором echo в результаті виконання такого PHP-сценарія? function myFunc() { $i = 0; $i++; if($i<10) myFunc(); } echo "$i";
Виберіть одну:
a. 10
b. 0
c. нічогоd. 1
Які твердження про цикл for є правильними?
Виберіть одну або більше:
a. Для виконання циклу як правило використовується змінна лічильникb. Будь-який вираз, записанийв круглих дужках після for, може бути пропущенимc. В циклі for спочатку виконується дія тіла циклу а потім перевіряється умоваd. Для дочасного завершення циклу використовується оператор breakВ якому рядку сценарія допущена помилка?
<? $a = 1; $b = 2; if ($a>$b) : ?> a больше b <? else ?> a не больше b <? endif ?>
Виберіть одну:
a. 2
b. 4
c. 3
d. 7
e. 8
f. 5
g. 6
Який результат виконання цього РНР-сценарія?
$i = 0; for ($i=0;$i<5;$i++) { echo $i; if($i<5) break; }
Виберіть одну:
a. 012
b. 01234
c. 0123
d. 012345
e. 0
Метаданные для печатных ресурсов обычно включают:
Виберіть одну:
A. Предметные термины
B. URLsC. PURLsНа що вказує адреса сайту (URL)?
Виберіть одну:
a. назва протоколу, адреса web-сервера та шлях до документу на цьому сервері.
b. ім’я першої сторінки сайту в WWW.
c. на правильне кодування web-сторінки.
d. доменне ім’я web-сервера, на якому розміщений сайт.
Для чого служить протокол ftp?
Виберіть одну:
a. для роботи з електронною поштою.
b. для передачі файлів в глобальній мережі Інтернет.
c. для передачі гіпертекстових посилань через WWW.
d. для узгодження роботи комп’ютера та телефонної лінії зв’язку.
Що являє собою HTML-код документу?
Виберіть одну:
a. текстовий файл, розмічений командами (тегами) мови HTML.
b. архів мультимедійної інформації.
c. перелік всіх команд мови HTML.
d. текст, переведений на мову HTML та записаний тегами.
Який результат виконання цього РНР-сценарія?
$i = 0; do { $i++; } while ($i<5);echo $i;
Виберіть одну:
a. 9
b. 0
c. 5
d. 10
e. 1
Web-сторінка (документ HTML) являє собою:
Виберіть одну:
a. текстовий файл з розширенням com або exe.
b. графічний файл з розширенням gif або jpg.
c. текстовий файл з розширенням htm або html.
d. текстовий файл з розширенням txt або doc.
Які твердження про РНР будуть правильними?
Виберіть одну або більше:
a. Оператори РНР записуються через крапку з комою (;)b. Імена змінних не чутливі до регістру символівc. Оператори РНР не чутливі до регістру символівd. Рядкові значення записуються тільки в подвійних лапках ("")
e. Тип змінних не вказується, а визначається інтерпритатором РНР під час виконання сценаріяЩо таке зразок пошуку?
Виберіть одну:
a. текстове поле пошукової системи для вводу ключових слів.
b. кожне окреме слово, введене користувачем в вікно пошуку пошукової системи.
c. одне або декілька слів, введених користувачем в вікно пошуку пошукової системи, які можуть бути пов’язані логічними операціями.
d. ідеально виконаний пошук, з єдиним посиланням в результаті.
Які імена змінних в РНР є правильними?
Виберіть одну або більше:
a. $var1
b. var2
c. $_var3
d. $4var
Выберите правильный формат для соответсвующего использования.
Источник документа Answer 1
Только чтение Answer 2
Публикация в Интернет Answer 3
Оберіть правильні визначення логічної команди “*”:
Виберіть одну:
a. дозволяють примусово виключити певні слова із тексту запиту.
b. дозволяють примусово добавити певні слова із тексту запиту.
c. дозволяє перераховувати слова, які повинні зустрічатися в межах одного речення шуканого документу.
d. в ключовому слові запиту заміняє будь-яку кількість будь-яких символів.
e. в ключовому слові запиту заміняє будь-яку одну букву.
1.Який результат виконання цього сценарія: $a[0] = 1; $a["другий"] = 2; echo $a[1];
Виберіть одну:
a. 0
b. другийc. 1
d. 2
e. нічогоСкільки видів пошуку можна застосувати на одному пошуковому сайті?
Виберіть одну:
a. 3
b. 1
c. 4
d. 2
кий результат виконання цього РНР-сценарія?
for ($i=0;$i<5;$i++) { if ($i>2) continue;echo $i; } echo $i;
Виберіть одну:
a. 0123
b. 0
c. 2345
d. 0125
e. 012345
Какое назначение следующих метаданных? http://www.fao.org/forestry/index.jsp
Виберіть одну:
A. Обнаружение
B. Нахождение
C. Идентификация
Яким буде результат виконання цього PHP-сценарія? $b = 1; echo $b++;
Виберіть одну:
a. 1
b. 2
c. 2++
d. 3
e. Сценарій закінчиться з помилкоюВ якому рядку цього коду допущена помилка?
$a = 0; for ($i=1;$i<10;$i--) { $a++; } echo $a;
Виберіть одну:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 1
e. 5
Яка функція РНР здійснює встановлення активної бази даних після підключення до сервера MySQL?
Виберіть одну:
a. mysql_close()
b. mysql()
c. mysql_select_db()d. mysql_open()
Спайдер проводить:
Виберіть одну:
a. інвентаризацію web -сторінок.
b. авторизацію web -сторінок.
c. персоналізацію web -сторінок.
d. індексацію web -сторінок.
Які з тверджень про змінні в РНР є правильними?
Виберіть одну або більше:
a. В іменах змінних можуть використовуватися кириличні символиb. Імена змінних починаються зі знака $
c. Для імен змінних неважливий регістр символівd. В іменах змінних не можна використовувати цифрові символиОберіть правильні визначення логічної команди “?” :
Виберіть одну:
a. дозволяють примусово виключити певні слова із тексту запиту.
b. в ключовому слові запиту заміняє будь-яку кількість будь-яких символів.
c. дозволяє перераховувати слова, які повинні зустрічатися в межах одного речення шуканого документу.
d. в ключовому слові запиту заміняє будь-яку одну букву.
e. дозволяють примусово добавити певні слова із тексту запиту.
Можете ли вы сопоставить следующие операции с соответствующими технологиями?
Генерирует целую HTML страницу с Java функцией. Answer 1
Не может обращаться к ресурсам базы данных. Answer 2
Вставляет Java функции в обычную HTML страницу на сервере. Answer 3
Вы можете определить следующие Java технологии?
Технология, позволяющая создавать web-страницы, с динамически генерируемым содержимым. Answer 1
Программа работающая на стороне сервера, который генерирует динамический HTML. Answer 2
Скрипты, которые формируют динамический HTML-код на стороне клиента. Answer 3
Якого типу коментарі можна використовувати в РНР?
Виберіть одну або більше:
a. //
b. #
c. /* */
d. '
База данных - это:
Виберіть одну:
A. Это программное приложение управляющее неизменным набором информации.
B. Набор информации записанный в структурированном виде.
C. Набор информации записанный в строках.

Приложенные файлы

  • docx 11313278
    Размер файла: 161 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий