тесты кылмыстык кукык платонус


ҚР Қылмыстық құқығы пәні бойынша
тест тапсырмалары
 
<question> Төменде  көрсетілген  принциптердің  қайсысы  тек  қана қылмыстық құқыққа  тән  болып  табылады?
<variant> кінәлі  жағдайда  ғана  қылмыстық  жауаптылық  принципі.  
<variant> гуманизм  принципі.
<variant> демократизм  принципі.
<variant> заңдылық  принципі.
<variant> жариялылық  принципі.        
            
<question> Қылмыстық  жауаптылықтың  бірден-бір  негізі  ол:
  <variant> тұлғаның  әрекетінде  қылмыс  құрамының  барлық белгілерінің  болуы.
 <variant> ол  адамның  кәмелеттік  жасқа  толуы.
 <variant> әрекет  нәтижесінде  залалдың  болуы.
 <variant> әрекеттің  қоғамға  қауіпті  болуы.
<variant> кінәлі  адамның  объектіге қол  сұғуы.
 
<question> Қылмыстық  жауаптылық  қай  уақыттан  басталады?
 <variant> нақты  қылмысты  жасаған  уақыттан  басталады.
 <variant> қылмыскерді  ұстағаннан  кейін.
 <variant> қылмыс  субъектісі  анықталғаннан  кейін.
 <variant> айыптау  үкімі  шығарылған  уақыттан.
<variant> кінәлі  адамды  айыптау  қорытындысымен  таныстырғаннан  кейін.
<question> Қандай  заңның  кері  күші  бар?
  <variant> жауаптылықты  жоятын  немесе  жеңілдететін.
  <variant> жауаптылықты  тағайындайтын.
 <variant> жауаптылықты  ауырлататын.
 <variant> ешқандай  заңның  кері  күші  болмайды.
  <variant> жауаптылықты  күшейтетін.
<question> Тұлғаны  белгілі  бір  қылмысты  жасаған  деп  тану  үшін 
қандай    негіз  қажет?
 <variant> заңды  күшіне  енген, соттың  айыптау  үкімінің  болуы.
 <variant> жәбірленушінің  ол  адамды  тікелей  көрсетуі.
 <variant> айғақтардың  ол  адамды  тікелей  көрсетуі.
<variant> оның  өзінің  қылмысты  жасадым-деп  мойындауы.
 <variant> ол  адамның  киімінде,  үйінде  қылмыстың  айқын белгілерінің  болуы.
<question> Егер  қылмыстық  құқық  нормасының  санкциясында  жазаның
бірнеше  түрі  белгіленсе  ол:
  <variant> баламалы  санкция.
  <variant> салыстырмалы  санкция.
   <variant> сілтемелі  санкция.
   <variant> абсолютті  санкция.
  <variant> бланкеттік  санкция.
<question> Төмендегілердің  қайсысы  қылмыстық  құқық  нормасының 
диспозициясы  болып  табылады?
 <variant> сілтемелі 
<variant> абсолюттік.
<variant> салыстырмалы.
 <variant> екі мағаналы.
 <variant> ескірген диспозиция.
<question> Төмендегілердің  қайсысы  қылмыс  белгісі  болып  табылмайды?
<variant> өшпенділік.
<variant> қоғамға  қауіптілік.
<variant> кінәлілік.
<variant> қылмыстық  құқыққа  қайшылық.
<variant> жазаланушылық.
<question> Төмендегілердің  ішінде  қылмыс  құрамының  міндетті  элементі
барма?
  <variant> қылмыс  құрамының  міндетті  элементі  жоқ.
  <variant> қылмыстың  орны.
  <variant> қылмыс  жасалған  уақыт.
  <variant> қылмыстың  жасалу  тәсілі.
  <variant> қылмыстың  қаруы.
   
<question> Аталғандардың  қайсысы  қылмыс  құрамының  факультативтік   
   элементі  болып  табылады?
   <variant> қылмыс  жасалған  уақыт.
   <variant> қылмыстың  объектісі.
  <variant> қылмыстың  субъектісі.
  <variant> қылмыстың  объективтік  жағы.
<variant> қылмыстың  субъективтік  жағы.
 <question> Қылмыстық  заңға  сәйкес,  төменде  көрсетілгендердің    қайсысы  іс-әрекеттің  қылмыстылығын  жоятын  жайға  жатпайды?
 <variant> жәбірленушінің  келісімі.
<variant> бұйрықты  орындау.
<variant> аса  қажеттілік.
<variant> орынды  тәуекел.
 <variant> қажетті   қорғаныс.
<question> Егер  қасақана  жасалған  әрекет  үшін  ең  ауыр  жаза  ретінде
екі  жылдан   аспайтын  мерзімге  бас  бостандығынан  айыру  жазасы  белгіленген  болса  ол:
 <variant> онша  ауыр  емес  қылмыс.
 <variant> ауыр  қылмыс.
 <variant> орташа  ауырлықтағы  қылмыс.
 <variant> аса  ауыр  қылмыс.
 <variant> жалғасқан  қылмыс.
<question> Төмендегілердің  қайсысы  қылмыс  құрамының  міндетті  элементі  болып  табылады?
 <variant> аталғандардың  барлығы.
 <variant> объект.
 <variant> объективтік  жағы.
  <variant> субъект.
 <variant> субъективтік  жағы.
<question> Қылмыстық  заңмен  қорғалған  қоғамдық  қатынас:
  <variant> қылмыстың  объектісі.
  <variant> қылмыстың  заты.
  <variant> қылмыстың  субъектісі.
  <variant> қылмыстың  субъективтік  жағы.
  <variant> қылмыс құрамы..
<question> Іс-әрекетті  нақты  қылмыс  қатарына  жатқызуға  мүмкіндік  беретін  оның обьективтік және  субъективтік  жақтарының  белгілерінің  жиынтығын  қалай  атаймыз?
  <variant> қылмыс  құрамы.
  <variant> қылмыс  субъектісі.
  <variant> қылмыс  объектісі.
<variant> қылмыстың  анықтамасы.
  <variant> қылмыстың  заты.
<question> Қылмыскер  оған  әсер  ету  арқылы  қоғамдық  қатынастарға  қол  сұғатын,  материалдық  дүниенің  бөлшегі:
 <variant> қылмыстың  заты.
 <variant> қылмыс  құрамы.
 <variant> қылмыстың  субъектісі.
 <variant> қылмыстың  объектісі.
 <variant> қылмыстың  объективтік  жағы.
<question> Қылмыс  субъектісін  сипаттайтын  белгілерді  көрсетіңіз.
 <variant> ақыл есінің дұрыстығы, заңда қаралған жасқа толуы, жеке тұлға болу.
 <variant> ақыл  есі  дұрыстық.
 <variant> заңда  қаралған  жасқа  толу.
 <variant> жеке  тұлға  болу.
  <variant> бір мемлекеттің азаматы болуы тиіс.
<question> Егер  сараптама  адамның  жасын  13-14  жастар  шамасында  деп  қорытынды  жасаса ол  кісі  өлтірудің  субъектісі бола ма?
  <variant> болмайды.
  <variant> болады.
 <variant> оны  тек  сот  шешеді.
 <variant> қылмысы дәлелденсе ғана болады
<variant> тергеушінің  өз  пікірі  бойынша  шешілуі  тиіс.
 
<question> Қылмыс  жасаған  адамның,  оған  психикалық  қатынасы,  көзқарасы  ол:
  <variant> кінә.
  <variant> абайсыздық.
   <variant> қасақаналық.
  <variant> немқұрайдылық.
   <variant> менмендік.
<question> Қылмыстық  жауаптылық  қай  уақыттан  бастап  тыйылады?
  <variant> тағайындалған  жазаны  өтегеннен  кейін.
 <variant> жаза  тағайындалған  уақыттан  бастап.
  <variant> тағайындалған  жазаны жеңілірек  жазаға  ауыстырғаннан  кейін.
 <variant> сотталғандық  жойылғаннан  кейін.
 <variant> қылмыстық  жауаптылық  еш  уақытта  тыйылмайды.
 
 
 <question> Тонау (178  бап)  екі  бірдей  объектіге  қол  сұғады,  ол  қылмыс  құрамының  құрлысы бойынша қандай құрамға   жатады?
 <variant> күрделі.
 <variant> жай.
 <variant> сараланған.
 <variant> материалдық.
<variant> формальдық.
<question> Көрсетілген  белгілердің  ішінде  кісі  өлтірудің  объективтік  жағының  факультативтік  белгісі  бар  ма?
 <variant> қылмыстың  жасалу  тәсілі.
<variant> қоғамға  қауіпті  іс-әрекет.
 <variant> қоғамға  қауіпті  зардап.
<variant> іс-әрекет  пен  зардаптардың арасындағы  себепті байланыс.
<variant> қылмыскердің  жынысы.
<question> Іс-әрекет  аса  қажеттілік  жағдайында  жасалған  деп  танылуы  үшін   келтірілген  зиян  мөлшері:
 <variant> алды  алынған зияннан аз  болуы  тиіс.
<variant> алды  алынған  зияннан  көп.
<variant> алды  алынған  зиянмен тең.
<variant> зиян мөлшерінің  ешқандай  қатысы  жоқ.
<variant> заңда  аса  қажеттілік  жағдайы  деген ұғым жоқ.
<question> Төмендегілердің  қайсысы  қажетті  қорғануды  қолдануға  мүмкін  жағдай   
      ретінде  танылады?
<variant> жеке адамды қорлау әрекетін жасаған адамға қарсы
<variant> полиция  қызметкерінің  заңды  әрекетіне  қарсы.
<variant> аса қажеттілік жағдайында істелген әрекетке қарсы
<variant> шабуылды  арандатқан  жағдайда.
<variant> қызметтік  міндетін  орындап жүрген адамға қарсы.
<question> Қандай  қылмыс  ҚР   қылмыстық заңымен  қудалануға  жатады?
<variant> шет ел портындағы қазақстандық әскери кемеде жасалған.
<variant> шет елдің елшілігінің аумағында жасалған
  <variant> шет ел портында тұрған қазақстанның сауда кемесінде жасалған.
<variant> шет елдің аэропортында тұрған қазақстандық жолаушылар ұшағында.
<variant> шет елдің территориялық суларындағы қазақстандық танкерде         
                        жасалған.
 <question> Қылмыстық  заңды  ұқсастығы  бойынша  қолдануға  жол  беріле  ме?
<variant> жол  беріледі.
<variant> жол  берілмейді.
<variant> ешқандай заңды ұқсастығы  бойынша  қолдануға    жол  берілмейді.
<variant> тек  ерекше  жағдайда  жол  беріледі.
<variant> бұл  мәселе  заңмен  нақты  реттелмеген.
<question> Қазіргі  қолданыстағы  заң  бойынша  қылмыс  қанша  санатқа    бөлінеді?
<variant> 4-санатқа.
<variant> 2-санатқа.
<variant> 3-санатқа.
<variant> 6-санатқа.
<variant> 32-санатқа.
<question> Бес  жылға  бас  бостандығынан  айырудан  аспайтын  жаза  белгіленген  абайсызда  жасалған  әрекет:
<variant> онша  ауыр  емес  қылмыс.
<variant> ауырлығы  орташа  қылмыс.
<variant> ауыр  қылмыс.
<variant> ерекше  ауыр  қылмыс.
<variant> топтанып жаслған қылмыс.      
<question>  Жасалғаны  үшін  көзделген  ең  ауыр  жаза  бес  жылға  бас  бостандығынан  айырудан аспайтын қасақана  әрекет:
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмыс.
<variant> аса  ауыр  қылмыс.
<variant> онша  ауыр  емес  қылмыс.
<variant> ауыр  қылмыс.
<variant> ұйымдасқан топ жасаған қылмыс.
<question> Егер  қасақана  жасалған  әрекет  үшін  он  екі  жылдан  аспайтын  бас  бостандығынан  айыру  жазасы  белгіленсе:
<variant> ауыр  қылмыс.
<variant> онша  ауыр  емес  қылмыс.
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмыс.
<variant> аса  ауыр  қылмыс.
<variant> күрделі  қылмыс.
<question> Егер  қылмыстық  заңның  құрылымында  зиянды  салдардың  болуы  тікелей  көрсетілсе  ол:
<variant> материалдық  құрам.
<variant> келте  құрам.
<variant> формальдық  құрам.
<variant> күрделі  құрам.
<variant> жай  құрам.
<question> Жасалғаны үшін  ең  ауыр  жаза,  12 жылдан  астам  мерзімге  бас  бостандығынан  айыру  немесе  өлім  жазасы  көзделген  қасақаналық  әрекет:
<variant> аса  ауыр  қылмыс.
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмыс.
<variant> онша  ауыр  емес  қылмыс.
<variant> ауыр  қылмыс.
<variant> қатыгездікпен  жасалған  қылмыс.
 <question> Бір  ниетпен  және  бір  мақсатпен   қамтылып  тұтас  алғанда  бір  
      қылмысты  құрайтын  бірқатар  бірдей  қылмыстық  әрекеттерден  
      тұратын  қылмыс:
<variant> жалғасатын  қылмыс.
<variant> қылмыстың  қайталануы.
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> созылмалы  қылмыс.
<variant> қылмыстардың  жиынтығы  болып  табылады.
<question> ҚК-тің  түрлі  баптарында  немесе  баптарының  бөліктерінде  көзделген,  
     адам  солардың  бірде-біреуі  үшін  сотталмаған  немесе  заңмен  
     белгіленген  негіздер  бойынша  қылмыстық  жауаптылықтан   
     босатылмаған  екі  немесе  одан  да  көп  әрекеттерді  жасауы:
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> қылмыстардың  жиынтығы.
<variant> қылмыстың  қайталануы.
<variant> созылмалы  қылмыс.
<variant> жалғасқан  қылмыс.
<question> Террорлық  акті  туралы  біле  тұра  көрінеу өтірік хабарлағаны  ( 242-бап)  үшін  қылмыстық  жауапкершілік  қай  жастан  басталады?
<variant> 14-жастан.
<variant> 18-жастан.
<variant> 16-жастан.
<variant> 20-жастан.
<variant> 25-жастан.
<question> Абайсызда  жасалған  әрекет  қылмыс  деп  таныла  ма?
<variant> ҚК-тің  Ерекше  бөлімінің  тиісті  бабында арнайы   көзделген  жағдайда  ғана  танылады.
<variant> танылады.
<variant> танылмайды.
<variant> оны  тек  сот  шешеді.
<variant> әрекеттің  нәтижесінде  болған  зиянның   мөлшеріне  байланысты  шешіледі
<question> Кінәнің  қандай нысанымен  жасалған  қылмыста  қылмыс  сатысы  болуы  мүмкін?
<variant> қасақаналықпен.
<variant> абайсыздықпен.
<variant> созылмалы  қылмыста.
<variant> жалғасқан  қылмыста.
<variant> немқұрайдықпен жасалған қылмыста.
<question> Егер  адам  жасаған  әрекетте  ҚК-те  көзделген  қылмыс  құрамының  барлық  белгілері  бар  болса  қылмыс:
<variant> аяқталған  қылмыс  деп  танылады.
<variant> қылмысқа  дайындалу.
<variant> қылмысқа  оқталу.
<variant> аяқталған  оқталу.
<variant> аяқталмаған  оқталу.
<question> Асқаров  қарулы  шабуыл  ұйымдастырмақ  мақсатпен  пистолет  сатып  алды  және  өзімен  бірге  қылмыс  жасауға  Мұратовты  көндірді.  Асқаров  қылмысқа  қатысушылардың  қай  түріне  жатады?
<variant> ұйымдастырушы.
<variant> айдап  салушы.
<variant> орындаушы.
<variant> көмектесуші.
<variant> бірігіп  орындаушы.
<question> Асқаров  есі  дұрыс  емес  Мұратовты  азамат  С-ны  өлтіруге  азғырып  көндірді.  Мұратов  оны  пышақтап  өлтірді,  сараптама Мұратовты  қылмыстық  жауапқа  тартуға  болмайтын  адам  ретінде  таныды,  Асқаровты  қылмысқа  қатысушылардың  қай  түріне  жатқызамыз?
<variant> орындаушы.
<variant> айдап  салушы.
<variant> ұйымдастырушы.
<variant> бірігіп орындаушы.
<variant> қылмысқа жанасушы
                                    
<question> Егер  қылмысқа қатысушылардың ойында болмаған қылмысты қатысушылардың біреуі жасаса, оған жауаптылық қалай шешіледі?
<variant> тек оны жасаған қатысушы  ғана  жауап  береді.
<variant> қатысушылардың барлығы бірдей жауап    береді.  
<variant> ұйымдастырушы ғана  жауап  береді.
<variant> қылмыстық топтың басшысы жауап береді.
<variant> соттың қалауы бойынша шешіледі.
<question> Төмендегілердің  ішінен әрекеттің  қылмыстылығын жоятын  мән-жайды  көрсетіңіз?
<variant> қажетті қорғаныс.
<variant> шын  өкінуіне байланысты.
<variant> қажетті  қорғану  шегінен  асқан  кезде.
<variant> жәбірленушімен  татуласуына  байланысты.
<variant> жағдайдың  өзгеруіне  байланысты.
<question> Ауыр  немесе  аса  ауыр  қылмысты  алдын  ала  уәде  берместен  жасыру,  қылмысқа қатысу  болып  табыла  ма?
<variant> қылмысқа  жанасушылық  болады.
<variant> табылады.
<variant> табылмайды.
<variant> көмектесуші  болып  табылады.
<variant> бірігіп  орындаушылық  болады.
<question> Серіков  өзінің  туған  ағасының  аса  ауыр  қылмыс  жасағанын  кейіннен  білді  және  ол  жөнінде  тиісті  органдарға  ешқандай хабар берген жоқ ол қылмыстық жауапқа тартыла ма?
<variant> тартылмайды.
<variant> тартылады.
<variant> бұл  мәселе  заң  бойынша  реттелмеген.
<variant> жауапқа  тарту  туралы  мәселені тергеу органдары  шешеді.      
<variant> ол  мәселені  тек сот  шешеді.
<question> Төмендегілердің  ішінде  іс-әрекеттің  қылмыстылығын  жоятын  мән-жай  
     бар  ма?
<variant> қажетті қорғаныс.
<variant> қажетті қорғаныс шеңберінен шығу.
<variant> жәбірленушімен татуласу.
<variant> үкімнің орындалуын кейінге қалдыру.
<variant> шартты соттылық.
<question> Төмендегілердің  ішінен  жазаның  мақсатын  көрсетіңіз.
<variant> әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, жаңа қылмыстар жасаудан сақтандыру, сотталған адамды түзету;
<variant> әлеуметтік  әділеттілікті  қалпына  келтіру.
<variant> қылмыскерге  тән  азабын тарттыру.
<variant> сотталған  адамның  қадір-қасиетін  қорлау.
<variant> сотталған  адамның  басқа  адамдардың  жаңа    қылмыстар  жасауынан  сақтандыру.
<question> Төменде  көрсетілгендердің  қайсысы  тек  қосымша  жаза  ретінде  
     қолданылады?
<variant> мүлкін  тәркілеу.
<variant> айыппұл  салу.
<variant> қоғамдық жұмыстарға  тарту.
<variant> қамау.
<variant> бас бостандығынан айыру.
<question> Аталғандардың  қайсысы  негізгі  және  қосымша  жаза  ретінде  қолданыла  алады.
<variant> айыппұл  салу.
<variant> өлім  жазасы.
<variant> мүлкін  тәркілеу.
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<variant> қамау.
<question> Қолданыстағы  қылмыстық  заң  бойынша айыппұл  салудың  ең  төменгі  мөлшері  қандай?
<variant> 25-айлық есептік көрсеткіш және сотталған адамның жалақысының немесе өзгеде табысының екі апталық мөлшері.
<variant> 25-айлық  есептік  көрсеткіштің  шегінде.
<variant> 30-айлық  есептік  көрсеткіш.
<variant> сотталған  адамның  жалақысының  немесе  өзге  де табысының  екі  апталық  мөлшері.    
<variant> бір  жылға  дейінгі  табыс  мөлшері.
<question> Айыппұл  жазалаудың  қосымша  түрі  ретінде  қандай  жағдайларда  тағайындалады?
<variant> ҚК-тің  Ерекше бөлімі  баптарында  көзделген    жағдайларда ғана.
<variant> кез-келген  жағдайда.
<variant> соттың  қарауы  бойынша.
<variant> еш  уақытта  қосымша  жаза  ретінде тағайындалмайды,
<variant> сотталушы кешірім берген жағдайда.
<question> Айыппұл  салудың  ең  жоғарғы  мөлшері  қандай?
<variant> жиырма  мың АЕК,  немесе  бір  жылға дейінгі  кезеңдегі  жалақы  мөлшері.
<variant> елу  айлық  есептік  көрсеткіш.
<variant> 100  АЕК.
<variant> айыппұл  салудың  шегі  заңда  тікелей  көрсетілмеген
<variant> сот өз қарауы бойынша шешеді..
<question> Белгілі  бір  лауазымды  атқару  немесе  белгілі  бір  қызметпен  айналысу   құқығынан  айыру,  қосымша  жаза  ретінде  қолданылса  оның  мерзімі  қандай? 
<variant> алты  айдан  үш  жылға  дейін.
<variant> үш  жылға  дейін.
<variant> бір жылдан  бес   жылға  дейін.
<<variant> ондай  мерзім  заңда  бекітілмеген.
<variant> ол прокурормен тағайындалады 
<question> Белгілі  бір  лауазымды  атқару  немесе  белгілі  бір  қызметпен  
     айналысу  құқығынан  айыру  қосымша  жаза  ретінде  тиісті  бапта  
     көрсетілмесе  оны  қолдануға  бола  ма?
<variant> жазаны нақ  осы  түрін  сот,  тиісті  бапта  көзделмеген  жағдайда  да  қолдана  алады.
<variant> егер  бапта  көрсетілмесе  ешқандай  жазаны қолдануға  болмайды.
<variant> сот оны тек  прокурордың  талабы  бойынша қолдана   алады.
<variant> сотталушы адам келісім берсе ғана.
<variant> жәбірленуші келісім берсе қолдануға болады..
<question> Қоғамдық  жұмыстарға  тарту  қылмыстық жаза  ретінде  қандай 
     мерзімге  тағайындалады?
<variant> алпыс сағаттан екі  жүз  қырық  сағатқа  дейін.
<variant> төрт  сағаттан аспайтын  уақытқа.
<variant> ол  тек сот  үкімінде  көрсетіледі.
<variant> жүз  сағаттан  екі  жүз қырық  сағатқа  дейін.
<variant> қылмыстық  заңда  мерзімдік  шектеу белгіленбеген.
<question> Қоғамдық  жұмыстарға  тарту  жазасын  өтеу  барысында  кінәлі адам  күніне  қандай  уақыт  мөлшерінде  қоғамдық жұмыстарға  тартылуы  тиіс?
<variant> 4-сағатқа.
<variant> 8-сағатқа.
<variant> 10-сағатқа.
<variant> 6-сағатқа.
<variant> 3-сағатқа.
<question> Егер  қоғамдық  жұмысқа  тарту,  қамауға  алу  жазасымен  ауыстырылса  қамауға  алудың  бір  күні  қоғамдық  жұмыстардың  қанша  сағатына  есептелінеді?
<variant> 4-сағатына.
<variant> 8-сағатына.
<variant> 10-сағатына.
<variant> 24-сағатына.
<variant> 240- сағатына есептелінеді;.
 
<question> Төмендегілердің  қайсысы   сотталған  адамның  жұмыс  орны  бойынша  
       өтелуі  мүмкін?
<variant> түзеу  жұмыстары.
<variant> қоғамдық  жұмыстарға  тарту.
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<variant> қамауға  алу.
 
<question> Түзеу  жұмыстары  қандай  мерзімге  белгіленеді?
<variant> екі  айдан  екі  жылға  дейін.
<variant> алты  айдан  аспайтын  мерзімге.
<variant> екі  жылға  дейін.
<variant> түзеу жұмыстары ешқандай мерзімсіз қолданады.
<variant> бес жылдан аспайтын мерзімге қолданылады.
 
<question> Түзеу  жұмысына  сотталған  адамның  табысының  қандай  мөлшері  мемлекет  кірісіне  алынады?
<variant> жиырма  проценті.
<variant> бес  проценті.
<variant> табыстың  жартысы немесе үштен бірі
<variant> бес  проценттен  жиырма  процентке  дейінгісі.
<variant> айлық табысының жартысына дейінгісі.
 
<question> Қандай  адамдарға  түзеу  жұмысы  тағайындалмайды?
<variant> жоғарыда  аталған  адамдардың  барлығына.
<variant> еңбекке  жарамсыз  деп  танылған  адамға.
<variant> тұрақты  жұмысы  жоқ  адамға.
<variant> оқу  орнында  өндірістен  қол  үзіп  оқитын  адамдарға
<variant> жасы  зейнеткерлікке  жеткен  адамға.
                               
<question> Түзеу  жұмыстарына  сотталған  адам  жазасын  өтеуден  әдейі  жалтарған  жағдайда  оның  өтелмеген  мерзімі  қандай  жазамен  ауыстырылуы  мүмкін?
<variant> бас  бостандығын  шектеу,қамауға алу, бас бостандығынан айыру
<variant> өлім жазасымен.
<variant> айыппұлмен.
<variant> белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айырумен.
<variant> қоғамдық жұмысқа тартумен.
<question> Сотталған  адамды  қоғамнан  оқшауламай  арнаулы  мекемеде  оны  қадағалауды  жүзеге  асыру  жағдайында  ұстау  бұл:
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> әскери  қызмет  бойынша  шектеу.
<variant> қоғамдық  жұмысқа  тарту.
<variant> қамау.
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
 
<question> Әскери  қызмет  бойынша  шектеуге  сотталған  адамның,  үлес   қаражатынан  мемлекет  кірісіне ұсталатын  ақшаның  мөлшері  қандай?
<variant> 20  проценттен  аспауы  тиіс.
<variant> 10  проценттен  аспауы  тиіс.
<variant> 25  проценттен  аспауы  тиіс.
<variant> ондай адамнан мемлекет кірісіне ақша ұсталмайды.
<variant> 50 проценттен аспауы тиіс.
<question> Әскери  қызмет  бойынша  шектеу  сот  үкімі  бойынша  қандай  мерзімге  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> үш  айдан  екі  жылға  дейін.            
<variant> үш  жылға  дейін.
<variant> екі  жылға  дейін.
<variant> төрт  жылға  дейін.
<variant> әскери қызмет аяқталғанға дейін.                                                             
 
<question> Егер  бас  бостандығын  шектеу  жазасы  қоғамдық  жұмыстарға  тартумен  немесе  түзеу  жұмыстарымен  ауыстырылған  жағдайда  ол  қандай  мерзімге  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> бір  жылдан  аспайтын  мерзімге.
<variant> екі  жылға.
<variant> үш  жылға.
<variant> алты  айға.
<variant> бес  жылға.
<question> Сотталған  адамды  тағайындалған  жазаның  бүкіл  мерзімінде  қоғамнан қатаң оқшаулау жағдайында ұстау бұл жазаның қай түрі?
<variant> қамау.
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> тәртіптік  әскери  бөлімде  ұстау.
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<variant> түзеу  жұмыстары.
<question> Тәртіптік  әскери  бөлімде  ұстау  жазасы  заң  бойынша  қандай  мерзімге  тағайындалады?
<variant> үш  айдан  екі  жылға  дейінгі  мерзімге.
<variant> үш  жылға.
<variant> алты  айға.
<variant> бір  жылға.
<variant> бес жылға дейінгі мерзімге.
<question> Сотталушыны  жалпы,  қатаң,  ерекше  режимдегі  түзеу  колониясына  немесе  түрмеге  отырғызу  жолымен  оқшаулаудан  тұратын  жаза,  бұл:
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<variant> қамау.
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> түзеу  жұмыстары.
<variant> әскери  қызмет  бойынша  шектеу.
<question> Абайсызда  қылмыс  жасағаны  үшін  жеті  жылға  дейін  мерзімге  бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  адам  жазасын  қайда  өтеуі  тиіс?
<variant> колония-қоныста.
<variant> күшейтілген  режимдегі  түзеу  колониясында.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<question> Бас  бостандығынан  айыру  жазасының  жалпы  мерзімін  атаңыз?
<variant> 6-айдан  15  жылға  дейін.
<variant> 6-жылдан  15  жылға  дейін.
<variant> 3-айдан  10  жылға  дейін.
<variant> 6-айдан  30  жылға  дейін.
<variant> 10-жылдан 25-жылға дейін
<question> Абайсызда  жасалған  қылмыс  үшін  бас  бостандығынан  айыру  жазасының  ең  көп  мөлшерін  көрсетіңіз?
<variant> он жылдан аспауы тиіс.
<variant> 7-жыл.
<variant> 15-жыл.
<variant> 12-жыл.
<variant> 20-жыл.
<question> Ауыр  қылмыс  жасағаны  үшін  бас  бостандығынан  айыруға  тұңғыш  рет  сотталған  адам  жазасын  қайда  өтеуі  тиіс?
<variant> жалпы  режимдегі  түзеу  колониясында.
<variant> колония-қоныста.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<question> Аса  ауыр  қылмыстар  жасағаны  үшін  бас  бостандығынан  айыруға  тұңғыш  рет  сотталған  адам  жазасын  қайда  өтеуі  тиіс?
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген режимдегі  ТК-да.
<variant> колония-қоныста.
<question> Қылмыстардың  аса  қауіпті  қайталануы  кезінде  әйелдер  жазасын  қайда  өтейді?
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<variant> колония қоныста өтеуі тиіс.
<question> Өмір  бойына  бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  адамдар  жазасын  қайда  өтейді?
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<variant> тергеу изоляторында.
<question> Қылмыстардың  аса  қауіпті  қайталануы  кезінде  сотталған адам   жазасын  қайда  өтейді?
<variant> ерекше режимдегі түзеу колониясында.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<variant> қоныс  колониясында.
<question> Аса  ауыр  қылмыс  жасағаны  үшін  бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  адамға  жаза  мерзімінің  бір  бөлігін  түрмеде  өтеу  белгіленсе  оның  мерзімі:
<variant> 5-жылдан  аспауы  тиіс.
<variant> 3-жылдан  аспауы  тиіс.
<variant> 6-айдан  аспауы  тиіс.
<variant> 2-жылдан  аспауы  тиіс.
<variant> тағайындалған жазаның жартысынан аспайтын мерзімге.
<question> Қандай  адамдарға  өлім  жазасы  қолданылмайды?
<variant> әйелдерге,он сегіз жасқа толмай қылмыс жасағандарға, үкім шыққан кезде 65 жасқа      толған ер адамдарға.
<variant> әйелдерге.
<variant> он  сегіз  жасқа  толмай  қылмыс  жасағандарға.
<variant> үкім шыққан сәтте 65-жасқа толған ер адамдарға
<variant> I- топтағы  мүгедектерге.
<question> Өлім  жазасы  үкім  күшіне  енген  сәттен  бастап  ерте  дегенде:
<variant> бір  жылдан  кейін.
<variant> екі  жылдан  кейін  орындалады.
<variant> үш  жылдан  кейін.
<variant> алты  айдан  кейін.
<variant> үш  айдан  кейін.
<question> Төмендегілердің  ішінен  жауаптылық  пен  жазаны  ауырлататын  мән-жайды  көрсетіңіз?
<variant> айыпкерге  тәуелді  адамға  қатысты  қылмыс  жасау.
<variant> айыпкердің  кәмелетке толмауы.
<variant> жүктілік.
<variant> айыпкердің  жас  балалары  болуы.
<variant> күштеп  немесе  психикалық  мәжбүрлеу    салдарынан  қылмыс  жасау.
 
<question> Төмендегілердің  ішінен  жауаптылық  пен  жазаны  жеңілдететін  мән-жайды  көрсетіңіз?
<variant> айыпкердің жас балаларының болуы. 
<variant> қылмыстардың  қайталануы.
<variant> қылмыс  арқылы  ауыр  зардаптар  келтіру.
<variant> қылмыс  жасағанда  айрықша  белсенді  роль    атқару.
<variant> жаппай тәртіп бұзушылық кезінде қылмыс жасау
<question> Адам  қандай  қылмысқа  дайындалғаны  үшін  жауапқа  тартылуы  мүмкін?
<variant> ауыр  және  аса  ауыр  қылмысқа.
<variant> ауыр  қылмысқа.
<variant> аса  ауыр  қылмысқа.
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмысқа.
<variant> онша  ауыр  емес  қылмысқа.
<question> Қылмыс  жасауға  тікелей  бағытталған  әрекет, адамға  байланысты  емес  мән-жайлар  бойынша  ақырына  дейін  жеткізілмесе  бұл:
<variant> қылмысқа  оқталу.
<variant> қылмысқа  дайындалу.
<variant> қылмысты  жоспарлау.
<variant> қылмыстық  ниетті  айқындау.
<variant> аяқталған  қылмыс.
<question> Қандай  қылмысқа  оқталғаны  үшін  жауаптылық  басталады?
<variant> орташа ауыр, ауыр, аса ауыр қылмыстарға оқталғаны,
<variant> ауыр  қылмысқа.
<variant> аса  ауыр  қылмысқа.
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмысқа.
<variant> кез келген қылмысқа оқталғаны үшін
<question> Қылмысты ақырына  дейін  жеткізуден  өз  еркімен  бас  тартқан  адам  қылмыстық  жауапқа  тартыла  ма?
<variant> оның  жасаған  нақты  әрекетінде  өзге  қылмыс   құрамы  болған  жағдайда  ғана  тартылады.       
<variant> тартылады.
<variant> тартылмайды.
<variant> оны  тергеу  орындары  шешуі  тиіс.
<variant> соттың  шешімі  арқылы  анықталады.
   
 <question> Төмендегілердің   қайсысы  қылмысқа  қатысушы  ретінде  танылмайды?
<variant> жанасушы.
<variant> ұйымдастырушы.
<variant> айдап  салушы.
<variant> көмектесуші.
<variant> орындаушы.
    
<question> Қылмыстық  қол  сұғушылық  жасаған  адамды  ұстауға  кімнің  құқығы  бар?
<variant> арнаулы уәкілетті адамдардың, жәбірленушінің, басқада азаматтардың,
<variant> тек  арнаулы  уәкілеттігі  бар  адамдардың.
<variant> жәбірленушінің.
<variant> басқа  азаматтардың.
<variant> құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің.
<question> Егер  қылмысты  күні  бұрын  біріккен  адамдардың  тұрақты  тобы  жасаса, ол:
<variant> ұйымдасқан  топ  жасаған.
<variant> адамдар  тобы  жасаған  қылмыс.
<variant> адамдар  тобы  алдын ала сөз  байласып жасаған.
<variant> қылмыстық  сыбайластық  жасаған.
<variant> банды  жасаған  қылмыс  деп  танылады.
<question> Егер  қылмысты  ауыр  немесе  ерекше  ауыр  қылмыстар  үшін  бірігіп ұйымдасқан топ, немесе топтардың бірлестігі жасаса ол:
<variant> қылмыстық  сыбайластық.
<variant> ұйымдасқан  топ.
<variant> адамдар  тобы.
<variant> алдын  ала  сөз  байласқан  адамдар  тобы.
<variant> жемқорлар  жасаған  қылмыс  деп  танылады.
<question> Қазіргі  қолданыстағы  заңда  қылмысқа  қатысудың  қанша  формасы  бекітілген?
<variant> 4.
<variant> 3.
<variant> 5.
<variant> 6.
<variant> 8.
<question> Қылмысқа  дайындалғаны  үшін  тағайындалатын  жазаның  мөлшері  қандай  болуы  тиіс?
<variant> жартысынан.
<variant> аяқталған қылмыс  үшін  тағайындалатын  жазаның  ең  жоғарғы  мерзімінің  үштен  бірінен.
<variant> төрттен  бірінен.
<variant> үштен  екісінен.
<variant> төрттен  екісінен  аспауы  тиіс.
<question> Қылмысқа  оқталғаны  үшін  тағайындалатын  жазаның  мөлшері  қандай  болуы  тиіс?
<variant> аяқталған  қылмыс үшін  тағайындалатын  жазаның  ең  жоғарғы  мерзімінің  төрттен  үшінен.
<variant> жартысынан.
<variant> үштен  бірінен.
<variant> үштен  екісінен.
<variant> төрттен  екісінен  аспауы  тиіс.
<question> Қылмыстардың  қайталануы  жағдайында  жасалған  қылмыс  үшін  жазаның  мерзімі:
<variant> үштен  бірінен.
<variant> ең  қатаң  жаза  түрінің  ең  жоғарғы  мерзімінің   жартысынан.
<variant> үштен  екісінен.
<variant> төрттен  бірінен.
<variant> төрттен  екісінен  төмен  болмауы  тиіс.
<question> Қылмыстардың  қауіпті  қайталануы  жағдайында  жасалған  қылмыс  үшін  жазаның  мерзімі:
<variant> үштен  екісінен.
<variant> ең  қатаң  жаза  түрінің  ең  жоғарғы  мерзімінің  жартысынан.
<variant> үштен  бірінен.
<variant> төрттен  бірінен.
<variant> төрттен  екісінен  төмен  болмауы  тиіс.
<question> Қылмыстардың  аса  қауіпті  қайталануы  жағдайында  жасалған  қылмыс  үшін  жазаның  мерзімі:
<variant> төрттен  үшінен  төмен  болмауы  керек.
<variant> ең  қатаң  жаза  түрінің  ең  жоғарғы мерзімінің  жартысынан.
<variant> үштен  бірінен.
<variant> үштен  екісінен.
<variant> төрттен  екісінен.
<question> Онша  ауыр  емес  және  орташа  ауырлықтағы  қылмысы  үшін  сотталған  адамды,  жазадан  шартты  түрде  мерзімінен  бұрын  босату  үшін  ол  жазаның  кемінде:
<variant> жартысын.
<variant> үштен  бірін.
<variant> үштен  екісін.
<variant> төрттен  үшін.
<variant> төрттен  екісін  өтеуі  тиіс.
<question> Ауыр  қылмысы  үшін  сотталған  адамды  жазадан  шартты  түрде  мерзімінен  бұрын  босату  үшін  ол  жазаның  кемінде:
<variant> жартысын.
<variant> үштен  бірін.
<variant> үштен  екісін.
<variant> төрттен  екісін.
<variant> төрттен  үшін  өтеуі  тиіс.
<question> Аса  ауыр  қылмысы  үшін  сотталған  адамды  жазадан  мерзімінен  бұрын  шартты түрде  босату  үшін  ол  жазаның  кемінде:
<variant> үштен  екісін.
<variant> жартысын.
<variant> үштен  бірін.
<variant> төрттен  бірін.
<variant> төрттен  үшін  өтеуі  тиіс.
<question> Өмір  бойы  бас  бостандығынан  айыру  жазасын  өтеп  жүрген  адам,  мерзімінен бұрын  шартты  түрде  босатылуы  мүмкін  бе?
<variant> егер  сот  жазаны  одан  әрі  өтеуді  қажет  емес деп  тапса  және  кемінде  25  жыл  жаза  іс  жүзінде   өтелсе.
<variant> заңда  ол  қарастырылмаған.
<variant> сотталған  адам  өтініш  білдірсе  ғана.
<variant> мемлекет  басшысының  рұқсатымен  ғана.                                          
<variant> өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына сотталған  адам  шартты  түрде  мерзімінен  бұрын  ешуақытта  босатылмайды.
<question> Онша  ауыр  емес  қылмыс  жасалғаннан  кейін  қандай  мерзім  өтсе  адам  қылмыстық  жауаптылықтан  босатылады?
<variant> екі  жыл.
<variant> бес  жыл.
<variant> үш  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
 
<question> Орташа  ауырлықтағы  қылмыс  жасалғаннан  кейін  қандай  мерзім  өтсе  адам  қылмыстық  жауаптылықтан  босатылады?
<variant> бес  жыл.
<variant> үш  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> сегіз жыл.
<question> Ауыр  қылмыс  жасағаннан  кейін  қандай  мерзім  өтсе  адам  қылмыстық  жауаптылықтан  босатылады?
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> алты  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> он екі жыл.
<question> Аса  ауыр  қылмыс  жасағаннан  кейін  қандай  мерзім  өтсе  адам  қылмыстық  жауаптылықтан  босатылады?
<variant> он бес жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> жиырма  бес  жыл.
<variant> он  екі  жыл.
<question> Төмендегілердің  ішінен  қылмыстық  жауаптылықтан  босатуға  мүмкіндік  бермейтін  мәністі  атаңыз?
<variant> үрейлену,  қорқу  салдарынан  қажетті  қорғану  шегінен  асқан  кезде.
<variant> қажетті  қорғану.
<variant> аса  қажеттілік.
<variant> бұйрықты  немесе  өкімді  орындау.
<variant> мас күйінде қылмыс жасау.
<question> Онша  ауыр  емес  қылмыс  жасаған  адамды  айыптау  үкімінің  ескіруіне  байланысты  жазаны  өтеуден  босату  үшін  қандай  мерзім  өтуі  тиіс?
<variant> үш  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> бес жыл өтуі тиіс.
<question> Орташа  ауырлықтағы  қылмыс  жасаған  адамды  айыптау  үкімінің  ескіруіне  байланысты  жазаны  өтеуден  босату  үшін  қандай  мерзім  өтуі  тиіс?
<variant> алты  жыл.
<variant> бес  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<question> Ауыр  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан айыруға  сотталған  адамның  соттылығы,  жазасын  өтегеннен  кейін  қандай  мерзім  ішінде  жойылады?
<variant> алты  жыл.
<variant> он   жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> он  екі  жыл.
<question> Аса  ауыр  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  адамның  соттылығы  жазасын  өтегеннен  кейін  қандай  мерзім  ішінде  жойылады?
<variant> сегіз  жыл.
<variant> бес  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> он екі жыл.
<question> Бас  бостандығынан  айырумен  салыстырғанда,  жазаның  жеңіл  түріне  сотталған  адамдардың  соттылығы  жазаны  өтегеннен  кейін:
<variant> бір  жылдан.
<variant> үш  жылдан.
<variant> бес  жылдан.
<variant> екі  жылдан.
<variant> алты  жылдан  кейін  алынады.
<question> Шартты  түрде  сотталған  адамдардың  соттылығы  қашан  алынады?
<variant> сынақ  мерзімі  өткеннен  соң.
<variant> үш  жылдан  соң.
<variant> екі  жылдан  соң.
<variant> бір  жылдан  соң.
<variant> соттылық ешқашан алынбайды.
<question> Қылмыстық  заң  бойынша  кәмелетке  толмағандар  деп  кімдер  танылады?
<variant> он төртке толған, бірақ он сегізге толмағандар.
<variant> он  төртке  толмағандар.
<variant> он төртке толған, бірақ он алтыға толмағандар.
<variant> он  алтыға  толған, бірақ он сегізге толмағандар.
<variant> жиырма жасқа дейінгілердың барлығы.
<question> Кәмелетке  толмағандарға жаза  ретінде  айыппұл  қандай  мөлшерде  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> 10  айлық  ЕК-тен  500  АЕК-ке  дейін.
<variant> жалақысының немесе өзге табысының 2-аптадан   6 айға дейінгі кезеңдегі мөлшерінде  тағайындалады                             
<variant> 25-АЕК-тен  20000 АЕК-ке  дейін.
<variant> 10 АЕК тен 500 АЕК-ке дейін немесе жалақысының 2-аптадан 6 айға дейінгі кезеңдегі   мөлшерінде тағайындалады..
<variant> 25000 айлық есептік көрсеткішке дейін.
<question> Кәмелетке  толмағандарға  бас  бостандығын  шектеу  жазасы  қолданыла  ма?
<variant> қолданылмайды.
<variant> бір  жылдан  екі  жылға  дейінгі  мерзімде   тағайындалуы  мүмкін.
<variant> бір  жылдан  бес  жылға  дейінгі  мерзімге тағайындалады.
<variant> үш  жылға  дейінгі  мерзімге  тағайындалады.
<variant> қолданылады.
<question> Қоғамдық  жұмыстарға  тарту  жазасы  кәмелетке  толмағандарға  қандай  мерзімге  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> 40  сағаттан  160  сағатқа  дейін.
<variant> 50  сағаттан  200  сағатқа  дейін.
<variant> 100  сағаттан  250  сағатқа  дейін.
<variant> 30  сағаттан  100  сағатқа  дейін.
<variant> 260 сағатқа дейін тағайындалуы мүмкін.
<question> 16  жасқа  толмаған  адамдардың  қоғамдық  жұмыстарды  жаза  түрінде  орындауының  ұзақтығы  күніне:
<variant> екі  сағаттан  аспауы  тиіс.
<variant> үш  сағаттан.
<variant> төрт  сағаттан.
<variant> сегіз  сағаттан.
<variant> алты  сағаттан.
<question> Он  алтыдан  он  сегіз  жасқа  дейінгі  адамдар  үшін  қоғамдық  жұмыстарды  орындауының  ұзақтығы  күніне:
<variant> үш  сағаттан.
<variant> екі  сағаттан.
<variant> төрт  сағаттан.
<variant> бес  сағаттан.
<variant> бір  сағаттан  аспауы  тиіс.
<question> Сот  үкім  шығарған  кезде  16  жасқа  жеткен  кәмелетке  толмаған  адамдарға  түзеу  жұмыстары  қандай  мерзімге  тағайындалады?
<variant> бір  жылға  дейінгі  мерзімге.
<variant> алты  айға  дейінгі.
<variant> екі  жылға  дейінгі.
<variant> үш  айға  дейінгі.
<variant> бес  жылға  дейінгі  мерзімге  тағайындалады.
<question> Сот  үкім  шығарған  кезде  16  жасқа  жеткен  кәмелетке  толмаған  адамдарға  қамау  қандай  мерзімге  тағайындалады?
<variant> ондай  адамдарға  қамау  тағайындалмайды.
<variant> үш  айға  дейінгі.
<variant> екі  айдан  төрт  айға  дейінгі  мерзімге.
<variant> бір  айдан  төрт  айға  дейінгі.
<variant> екі  айдан  алты  айға  дейінгі  мерзімге  тағайындалады.
<question> Кәмелетке  толмаған  адамды  бас  бостандығынан  айыру  жазасының  ең жоғарғы мерзімі қандай  
<variant> бес  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> алты  жыл.
<variant> он бес жыл.
<variant> он  жыл.
<question> Ауырлататын  мән-жайларда  кісі  өлтіргені  үшін  кәмелетке  толмаған  адамдарға  бас  бостандығынан  айыру  жазасы  қандай  мерзімге  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> он  жылдан.
<variant> сегіз  жылдан.
<variant> он  бес  жылдан.
<variant> он  екі  жылдан.
<variant> жиырма  жылдан  аспайтын  мерзімге.
 
<question> Он  төрт  жастан  он  алты  жасқа  дейін  кішігірім  ауырлықтағы  қылмысты  бірінші  рет  жасаған  адамдарға  бас  бостандығынан  айыру  жазасы  тағайындала  ма?
<variant> тағайындалмайды.
<variant> тағайындалады.
<variant> заңда  бұл  мәселе  реттелмеген.
<variant> тек  бір  жылға  тағайындалуы  мүмкін.
<variant> прокурор тағайындауды талап етсе ғана
<question> Бас  бостандығынан  айыру  жазасына сотталған  еркек  жынысты  кәмелетке  толмағандар  бас  бостандығынан  айыру  жазасын  қайда  өтейді?
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да  өтейді.
<variant> қатаң  режимдегі  тәрбиелеу колонияларында.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<variant> ерекше  режимдегі ТК-да.
<variant> колония  қоныста.
<question> Бұрын  бас  бостандығынан  айыру  жазасын  өтеген,  еркек  жынысты   
     кәмелетке  толмағандар  бас  бостандығынан  айыру  жазасын  қайда  
     өтейді?
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> колония  қоныста.
<question> Әйел  жынысты  кәмелетке  толмағандар  бас  бостандығынан   айыру  жазасын  қайда  өтейді?  
<variant> жалпы  режимдегі  ТК-да.
<variant> колония  қоныста.
<variant> ерекше  режимдегі  ТК-да.
<variant> қатаң  режимдегі  ТК-да.
<variant> күшейтілген  режимдегі  ТК-да.
<question> Төмендегілердің  ішінен  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамға  сот 
   тағайындауы  мүмкін  тәрбиелік  әсері  бар  мәжбүрлеу  шарасын  көрсетіңіз.
<variant> ескерту.
<variant> айыппұл.
<variant> қамау.
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> түзеу  жұмыстары.
    
 <question> Қандай  адамдарға  сот  тәрбиелік  мәні  бар  мәжбүрлеу  шараларын  қолдануы  мүмкін?
<variant> бірінші  рет  онша  ауыр емес  қылмыс  жасаған  кәмелетке  толмаған  адамға.
<variant> бірінші рет қылмыс жасаған кез келген адамға.
<variant> кез  келген  санаттағы  қылмысты  жасаған  кәмелетке  толмаған  адамға.
<variant> бірінші  рет   орташа  ауырлықтағы  қылмысты  жасаған  кәмелетке  толмаған  адамға.
<variant> кәмелетке толмаған адамның кез келгеніне.
                                                                                                                                               
<question> Орташа  ауырлықтағы  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан  айыру  жазасына  сотталған  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамды,  жазаны  өтеуден  мерзімінен  бұрын  шартты  түрде  босату  үшін  ол  жазаның  кемінде:
<variant> төрттен  бірін.
<variant> үштен  екісін.
<variant> жартысын.
<variant> үштен  бірін.
<variant> толығынан  өтеуі  тиіс.
<question> Ауыр  қылмысы  үшін  сот  тағайындаған  жазаны  өтеуден  шартты  түрде  мерзімінен  бұрын  босату  үшін  жазаның  кемінде:
<variant> үштен  бірі.
<variant> үштен  екісі.
<variant> жартысы.
<variant> төрттен  бірі.
<variant> төрттен  үші  кәмелетке  толмаған  адаммен  өтелуі  тиіс.
<question> Аса  ауыр  қылмысы  үшін  сот  тағайындаған  жазаны  өтеуден  шартты
     түрде  мерзімінен  бұрын  босату  үшін  кәмелетке  толмаған  адам  жаза  
     мерзімінің  кемінде:
<variant> жартысын.
<variant> үштен  екісін.
<variant> төрттен  бірін.
<variant> төрттен  екісін.
<variant> төрттен  үшін  нақты  өтеуі  тиіс.
<question> Аса  ауыр  қылмысты  жасаған,  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамды  ескіру  мерзімінің  өтуіне  байланысты  қылмыстық  жауаптылықтан  босату  қандай  мерзімнен  кейін  жүзеге  асырылады?
<variant> жеті жарым жыл.
<variant> он  бес  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> бес  жыл.
<variant> он  екі  жыл  өткеннен  кейін.
<question> Ауыр  қылмысты  жасаған  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамды  ескіру  мерзімінің  өтуіне  байланысты  қылмыстық  жауаптылықтан  босату  қандай  мерзімнен  кейін  жүзеге  асырылады?
<variant> бес  жыл.
<variant> он  жыл.
<variant> жеті  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> алты  жыл.
<question> Бас  бостандығынан  айыруға  қарағанда  жазаның  неғұрлым  жеңіл  түріне  тартылған  кәмелетке  толмаған  адамның  соттылығын  жою  мерзімі:
<variant> төрт  ай.
<variant> бір  жыл.
<variant> үш  жыл.
<variant> екі  ай.
<variant> үш  ай.
<question> Онша  ауыр  емес  немесе  орташа ауырлықтағы  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан  айыру  жазасына  сотталған  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамның  соттылығын  жою  мерзімі:
<variant> бір  жыл.
<variant> үш  жыл.
<variant> алты  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> алты  ай.
<question> Ауыр  және  аса  ауыр  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан  айыру  жазасына  сотталған  кәмелеттік  жасқа  толмаған  адамның  соттылығын  жою  мерзімі.
<variant> үш  жыл.
<variant> алты  жыл.
<variant> сегіз  жыл.
<variant> бір  жыл.
<variant> үш  жарым  жыл.
<question> Есі  дұрыс  емес  жағдайында  ҚК-тің  ерекше  бөліміндегі  баптарда  
      көзделген  әрекеттерді  жасаған  адамға  сот:
<variant> медициналық  сипаттағы  мәжбүрлеу шараларын  қолдануы  мүмкін.                                                        
<variant> айыппұл  салады.
<variant> бас  бостандығын  шектейді.
<variant> түзеу  жұмыстарына  тартады.
<variant> қоғамдық  жұмыстарға  тартады.
 <question> Төмендегілердің  қайсы  үшін  өлім  жазасы  тағайындалуы  мүмкін?
<variant> геноцид  үшін.
<variant> экоцид  үшін.
<variant> мемлекеттік  құпияны  жария  еткені  үшін.
<variant> экономикалық  контрабанда  үшін.
<variant> әйел зорлағаны үшін.
 <question> Жасаған  қылмысы  үшін  өлім  жазасы  тағайындалуы   мүмкін  адамға,  ескіру  мерзімін  қолдану  туралы  мәселені  кім    шешеді?<variant> тек  сот  шешеді.
<variant> прокуратура.
<variant> тергеу  және  анықтама  органдары.
<variant> ұлттық  қауіпсіздік  комитеті.
<variant> заңда  көрсетілген  жалпы  негіз  бойынша  шешіледі. 
<question> Қандай  қылмыстар  үшін  ескіру  мерзімі  қолданылмайды?                                  
<variant> бейбітшілік  пен  адамзаттың  қауіпсіздігіне  қарсы   қылмыс  жасаған  адамға.
<variant> жеке  адамға  қарсы  жасалған  аса  ауыр қылмыстар  үшін.
<variant> қауіпті  рецидивист  жасаған қылмыс  үшін.
<variant> аса  қауіпті  рецидивист  жасаған.
<variant> жәбірленушіге  ерекше  қатігездік  көрсетіп   жасаған.     
<question> Бұрын  қасақана  жасаған  қылмысы  үшін  соттылығы  бар  адамның  қасақана  қылмыс  жасауы:
<variant> қылмыстың  қайталануы  болып  табылады.
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> қылмыстың  жиынтығы.
<variant> қылмыстың  қауіпті  қайталануы.
<variant> қылмыстың  аса  қауіпті  қайталануы.
 
<question> Егер  адам  бұрын  қасақана  жасаған  қылмысы  үшін  екі  рет бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  болса,  осы  адам  қасақана  жасаған   қылмысы  үшін  бас  бостандығынан  айыруға  сотталған  жағдайда:
<variant> қылмыстың  қауіпті  қайталануы.
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> қылмыстардың  жиынтығы.
<variant> қылмыстың  қайталануы.
<variant> қылмыстың  аса  қауіпті  қайталануы.
 
 
 <question> Егер  адам бұрын  ауыр  қылмыс  жасағаны  үшін  сотталған  болса  ол  ауыр   қылмыс  жасаған  жағдайда:
<variant> қылмыстың  қауіпті  қайталануы.
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> қылмыстың  қайталануы.
<variant> қылмыстың  аса  қауіпті  қайталануы.
<variant> қылмыстардың  жиынтығы.
<question> Егер  адам  бұрын  ауыр  немесе  аса  ауыр  қылмыс  жасағаны  үшін  сотталған  болса,  ол  аса  ауыр  қылмыс  жасаған  жағдайда:
<variant> аса қауіпті қайталануы болып табылады..
<variant> қылмыстың  жиынтығы.
<variant> қылмыстың  бірнеше  мәрте  жасалуы.
<variant> қылмыстың  қайталануы.
<variant> қылмыстың  қауіпті  қайталануы.
<question> Қылмыстық  заңда  белгіленген  тәртіп  бойынша  алынып  тасталған  немесе  жойылған  соттылық  қылмыстың  қайталануын  тану  кезінде  ескеріле  ме?
<variant> ескерілмейді.
<variant> ауыр  қылмыс  жасағанда.
<variant> аса  ауыр  қылмыс.
<variant> орташа  ауырлықтағы  қылмыс.
<variant> кез  келген  қылмысты  жасағанда  ескеріледі.
   
<question> Он  сегіз  жасқа  толмаған  адамның  жасаған  қылмысы  үшін  соттылығы қылмыстың қайталануын тану кезінде ескеріле  ме?
<variant> ескерілмейді.
<variant> ескеріледі.
<variant> тек  аса  ауыр  қылмыс жасаса.
<variant> ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаса  ескеріледі.
<variant> кезкелген қылмысты жасағанда ескеріледі.
 
<question> Төмендегілердің  ішінен  медициналық  сипаттағы  мәжбүрлеу  шарасын  көрсетіңіз.
<variant> психиатриялық стационарда  мәжбүрлеп  емдеу.
<variant> демалыс  үйіне  жіберу.
<variant> санаторийге  жіберу.
<variant> курортқа  жіберу.
<variant> ауруханаға  жіберу.
<question> Медициналық  сипаттағы  мәжбүрлеу  шарасын  ұзартуды,  өзгертуді  кім  белгілейді?
<variant> сот белгілейді.
<variant> прокуратура.
<variant> психиатр- дәрігерлер  комиссиясы.
<variant> емдеуді  жүзеге  асыратын  мекеме  әкімшілігі.
<variant> жергілікті атқару органдары.
 
<question> Мәжбүрлеп  емдеуді  бірінші  ұзарту  емдеу  басталған  кезден  бастап  қандай  уақыт  өткеннен  кейін жүргізілуі  мүмкін?
<variant> 6  ай  өткеннен  кейін.
<variant> 1 жыл.
<variant> 3 жыл.
<variant> 3  ай.
<variant> заңда  оның  нақты  мерзімі  көрсетілмеген.
 
<question> Тағайындалған  жазаны  шартты  деп  санауға  басты негіз не?
<variant> соттың, сотталған  адамның  жазаны  өтемей  түзелуі  мүмкін  деп  санауы.    
<variant> жазаны  жеңілдететін  мән-жайлар.
<variant> жазаны  ауырлататын  мән-жайлар.
<variant> қылмыстың  сипаты.
<variant> айыпкердің  жеке басы.
<question> Шартты  түрде  сотталудың  күшін жою,  тағайындалған  сынақ  мерзімінің   кемінде  қандай  уақытын  өтегеннен  кейін  жүзеге  асырылуы  мүмкін?
<variant> кемінде  жартысын.
<variant> үштен  бірін.
<variant> үштен  екісін.
<variant> тек  толығынан  өтегеннен  кейін.
<variant> заңда ол реттелмеген.
<question> Қоғамдық  жұмысқа  тарту  жазасының  мерзімі  немен  есептелінеді?
<variant> сағаттармен.
<variant> айлармен.
<variant> жылдармен.
<variant> тәуліктермен.
<variant> күндермен.
<question> Төмендегілердің  ішінен  қылмыстық  жауаптылық  пен  жазаны  ауырлататын  мән-жайды  көрсетіңіз.
<variant> аталғандардың  барлығы.
<variant> қылмыс  арқылы  ауыр зардаптар  келтіру.
<variant> қылмыс  жасағанда  айрықша  белсенді  рөл  атқару.   
<variant> жәбірленушіні  қинап  қылмыс  жасау.
<variant> өзі  қабылдаған  кәсіби  антын  бұза  отырып  қылмыс  жасау.
<question> Аталғандардың  қайсысы  жазаны  жеңілдететін  мән-жайларға  жатпайды?
<variant> жаппай  тәртіп бұзушылық  кезінде  қылмыс   жасауға  түрткі  болуы.
<variant> айыпкердің  кәмелетке  толмауы.
<variant> жүктілік.
<variant> жас  балаларының  болуы.
<variant> жағдайдың кездейсоқ тоғысуынан қылмыс жасау 
 
<question> Заңда  көзделмеген  мән-жайлар,  жаза   қолдану  кезінде    жеңілдетуші  ретінде  ескеріле  ме?
<variant> ескерілуі  мүмкін.
<variant> ескеріледі.
<variant> ескерілмейді.
<variant> қылмысын  мойындаса  ескеріледі.
<variant> қорғаушы талап етсе ғана ескеріледі.
 
<question> Заңда  көрсетілмеген  мән-жайларды  сот   жаза  тағайындау    барысында  ауырлатушы  мән-жай  ретінде  тани  ала  ма?
<variant> тани  алмайды.
<variant> тани  алады.
<variant> тануы  мүмкін.
<variant> ауыр  қылмыс  үшін  ғана.
<variant> аса  ауыр қылмыс  үшін.
<question> Ауыр  немесе  аса  ауыр  қылмысты  алдын  ала  уәде  берместен  жасырған  адам:
<variant> қылмысқа жанасушы болып табылады..
<variant> ұйымдастырушы.
<variant> бірігіп  орындаушы.
<variant> көмектесуші.
<variant> айдап  салушы.
<question> Дайындалып  жатқан  немесе  жасалғаны  анық  белгілі  аса  ауыр  қылмыс  туралы  хабарламаған  адам:
<variant> жанасушы.
<variant> көмектесуші.
<variant> айдап  салушы.
<variant> ұйымдастырушы.
<variant> бірігіп  орындаушы.
<question> ҚК-тің  253  бабы: Атыс  қаруын  оны  басқа  адамның   пайдалануы  үшін  жағдай  туғызған  ұқыпсыз  сақтау,  егерол ауыр  зардаптарға  әкеп  соқса- деп  белгіленген,  бұл   қандай  құрам? 
<variant> материалды  құрам.
<variant> келте  құрам.
<variant> формальды  құрам.
<variant> күрделі  құрам.
<variant> келте құрам.
<question> ҚК-тің  237-бабы:Азаматтарға  немесе  ұйымдарға  шабуыл  жасау  мақсатында  тұрақты  қарулы  топ  құру,  сол  сияқты  осындай  топты  басқару-үшін  жауаптылықты  бекіткен,  бұл  қандай  құрамға  жатады?
<variant> келте  құрам.
<variant> күрделі.
<variant> жай.
<variant> жалпы.
<variant> арнайы.
<question> Төмендегілердің  ішінен  қылмыстың  арнайы  субъектісінің  белгісін  көрсетіңіз.
<variant> азаматтығы.
<variant> белгілі  жасқа  толуы.
<variant> ақыл-есінің  дұрыстығы.
<variant> жеке  тұлға  болуы.
<variant> ақыл-есінің дұрыс еместігі.
<question> Адамның  әрекетін  шпиондық  деп  бағалау  үшін  маңызға  ие  болатын  белгі:
<variant> азаматты
<variant> кәсібі.
<variant> мамандығы.
<variant> лауазымы.
<variant> жынысы.
 
                                        
<question> Мемлекетке  опасыздық  және  шпиондық,  объективтік  жағының  белгілері  бойынша  өте  ұқсас,  оларды  ажыратудағы  басты  негіз  тұлғаның:
<variant> азаматтығы.
<variant> кәсібі.
<variant> мамандығы.
<variant> лауазымы.
<variant> ұлты.
<question> Шартты  жаза  дегеніміз:
<variant> жазаны нақты өтеуден босату.
<variant> жазаның  бір  түрі.
<variant> жазаны  орындаудың бір түрі    
<variant> жазаны тағайындауды кейінге қалдыру.
<variant> үкімнің орындалуын кейінге қалдыру
 
<question> Тұлғаны сотталған деп тану қай уақыттан басталады?
<variant> соттың айыптау үкімі заңды үшіне енген  күннен.
<variant> қылмыс жасаған уақыттан.
<variant> жасалған қылмыс ашылған уақыттан.
<variant> оған қарсы қылмыстық іс қозғалған кезден.
<variant> тұлғаға айып тағылған кезден.   
<question> Адамдардың жеке айқындалмаған тобы жөнінде рақымшылық жасау туралы актіні кім қабылдайды?
<variant> парламент
<variant> үкімет
<variant> президент
<variant> бас прокурор
<variant> жоғарғы сот
<question> Белгілі бір жеке адамға кешірім жасау туралы актіні кім қабылдайды?
<variant> президент
<variant> парламент
<variant> жоғарғы сот
<variant> бас прокурор
<variant> үкімет
 
<question> Тұлғаның соттылығы қашан тоқтатылады?
<variant> соттылықтың жойылуы немесе алып тастау жүзеге  асырылғаннан кейін
<variant> тағайындалған жазаны өтегеннен кейін
<variant> жазасын өтегеннен кейін бір жыпөтсе
<variant> соттылық ешқашан тоқтатылмайды
<variant> сотталған адам өзі талап еткен жағдайда ғана
<question> Тұлғаның  соттылығының  алынуы дегеніміз;
<variant> соттылықты алу туралы соттың жеке шешімінің шығарылуы
<variant> тағайындалған  жазаны  өтегеннен  кейін соттылықтың жойылуы.
<variant> жазасын  өтегеннен  кейін  бір  жыл  өтуі.
<variant> соттылық  ешқашан  алынбайды.
<variant> заңда соттылықтың алынуы деген ұғым жоқ.
<question> Шартты  түрде  сотталған  адамға  төмендегілердің  қайсысын  қосымша  жаза  ретінде  қолдануға  болмайды?
<variant> мүлкін  тәркілеу.
<variant> айыппұл  салу.
<variant> белгілі  бір  лауазымды  атқару  құқығынан  айыру.
<variant> белгілі  бір  қызметпен  айналысу  құқығынан  айыру.
<variant> арнаулы  немесе  құрметті  атағынан  айыру.
<question> Төмендегілердің  ішінен  қылмыстық  жауаптылықтан  босатуға 
         мүмкіндік  беретін  мән-жайды  көрсетіңіз?
<variant> қорқу, үрейлену,сасқалақтау  салдарынан  қажетті  қорғану   шегінен  асу.
<variant> қажетті  қорғану.
<variant> аса  қажеттілік.
<variant> жәбірленушіден кешірім сұрау.
<variant> жан күйзелісі жағдайында қылмыс жасау.
<question> Жеке  адамға  қарсы  қылмыс  жасаған  адам,  жәбірленушімен  татуласса,  ол  қылмыстың  жауаптылықтан  босатылуы  мүмкін  бе?
<variant> мүмкін.
<variant> прокурор  келісім  берсе  ғана.
<variant> оны  тек  сот  шешеді.
<variant> келтірілген  зиянның  есесін  толтырса.
<variant> заңда  ондай  мүмкіндік  қарастырылмаған.
<question> Жәбірленушімен  татуласуына  байланысты  қылмыстық  жауаптылықтан  босатудың  шарттарын  көрсетіңіз.
<variant> жоғарыда  аталғандардың   барлығы.
<variant> жасалған  қылмыс  онша  ауыр  емес  болуы  тиіс.
<variant> қылмыс  орташа  ауырлықта  болуы  тиіс.
<variant> қылмыс  бірінші  рет  жасалуы  тиіс.
<variant> жәбірленушіге келтірілген зиянның орны   толтырылуы  тиіс.   
<question> Төмендегілердің қайсысы сотталғандық атағынан айырылады?
<variant> айыппұлға  сотталып  оны  уақытында  төлесе.
<variant> түзеу  жұмыстарына  сотталса.
<variant> қоғамдық  жұмыстарға  тартылса.
<variant> шартты  түрде  сотталып  сынақ  мерзімін  өтесе.
<variant> ауыр  қылмысы  үшін  бас  бостандығынан айыруға  сотталған  адамның  жазаны  өтеуіне  бес  жыл  өтсе.             
<question> Төмендегілердің  ішінен  шартты  түрде  өтеуге  жатпайтын  жаза  түрін  көрсетіңіз?
<variant> айыппұл  салу.
<variant> түзеу  жұмыстары.
<variant> әскери  қызмет  бойынша  шектеу.
<variant> бас  бостандығын  шектеу.
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<question> Төмендегілердің  ішінен  шартты  түрде  өтеуге  болатын  жаза  түрін  көрсетіңіз?
<variant> бас  бостандығынан  айыру.
<variant> айыппұл.
<variant> қоғамдық  жұмыстарға  тарту.
<variant> белгілі бір лауазымды атқару құқығынан айыру.
<variant> белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру
<question> Бас  бостандығынан  айырмай  қолданылатын  түзеу  жұмыстарының  ең  төменгі  шегін  көрсетіңіз?
<variant> екі  ай.
<variant> бір  жыл.
<variant> екі  жыл.
<variant> алты  ай.
<variant> төрт  ай.
<question> Әскери  қызмет  бойынша  шектеу  жазасының  заңда  бекітілген  ең  жоғарғы  мерзімі  қандай
<variant> екі  жыл.
<variant> үш  жыл.
<variant> алты  ай.
<variant> екі  ай.
<variant> төрт жыл.
<question> Белгілі бір лауазым иесі болу құқығынан айыру жазасы  қосымша жаза ретінде қандай мерзімге тағайындалуы  мүмкін?
<variant> алты  айдан  үш  жылға  дейін.
<variant> алты  ай.
<variant> үш  жылға.
<variant> екі  жылға.
<variant> екі  айдан  үш  жылға  дейін.
<question> Күндізгі  бөлімде  оқитын  студентке  түзеу  жұмыстары  қылмыстық  жаза  ретінде  тағайындала  ма?
<variant> тағайындалмайды.
<variant> тағайындалады.
<variant> прокурор  талап  етсе.
<variant> сотталушының  өзі  келісім  берсе.
<variant> адвокат  өтініш  жасаса.
<question> Қол  сұғушылықтың  сипаты  мен  қоғамдық  қауіптілік  дәрежесіне  қорғанудың  көрінеу  сай  келмеуі  бұл:
<variant> қажетті  қорғану  шегінен  шығу.
<variant> жазықсыз  зиян  келтіру.
<variant> аса  қажеттілік.
<variant> орынды  тәуекл  ету.
<variant> қол  сұғушылықты  арандату  болып  табылады.
<question> Көрінеу  заңсыз  бұйрықты  немесе  өкімді  орындау  барысында  қасақана  қылмыс  жасаған  адам:
<variant> жалпы негіздерде қылмыстық жауапқа тартылады
<variant> қылмыстық  жауапқа  тартылмайды.
<variant> қылмыс  ауыр  болса  тартылады.
<variant> қылмыс  аса  ауыр  болса.
<variant> жәбірленуші  талап  етсе  ғана.
                      
<question> Құқық  қорғау  мүдделеріне  алды  алынғанға  тең  немесе  одан  артық  зиян  келтірген,  төнген  қатердің  сипаты  мен  дәрежесіне   және  қатер  жойылған  жағдайға  көрінеу  сәйкес  келмейтін  зиян  келтіру  бұл:
<variant> аса  қажеттілік  шегінен  шығу.
<variant> қажетті  қорғаныс  шегінен  шығу.
<variant> орынсыз  тәуекел  ету.
<variant> қылмыскерді  ұстау  шараларын  асыра  сілтеу.
<variant> күштеп  немесе  психикалық  мәжбүрлеу  болып  табылады.
                             
<question> Егер  адам  бұрын  қасақана  жасаған  қылмысы  үшін сотталған  болса,  және  ол  алынып  тасталмаған  немесе   жойылмаған  болса  онда  бұл:
<variant> ресми  сотталғандық  деп  танылады.
<variant> фактілі  сотталғандық.
<variant> жалпы.
<variant> пенитенциарлық.
<variant> нақты.
 
<question> ҚК-тің  69  және 75  баптарында  көзделген  ескіру  мерзімі кәмелетке  толмағандарға  қатысты  қандай  мерзімге  қысқартылады?
<variant> жартысына.
<variant> үштен  біріне.
<variant> үштен  екісіне.
<variant> төрттен  біріне.
<variant> төрттен  екісіне.
<question> Жеке  тұлғаның  жасаған  қоғамға  қауіпті  іс-әрекетінің  белгілері  мен  Ерекше  бөлімнің  нақты  нормасында  жазылған  белгілердің  арасындағы  сәйкестікті  анықтау  бұл:
<variant> қылмысты  саралау.
<variant> субъектіні  анықтау.
<variant> қылмысты  ашу.
<variant> қылмыскерді  қудалау.
<variant> жаза  тағайындау.
<question> Қоғамға  қауіпті  іс-әрекетті  қылмыс  ретінде  бағалайтын,  заңмен  бекітілген  міндетті  объективтік  және  субъективтік  белгілердің  жиынтығы  бұл:
<variant> қылмыс  құрамы.
<variant> қылмыс  субъектісі.
<variant> қылмыс  объектісі.
<variant> қылмыстың  субъективтік  жағы.
<variant> қылмыстың  объективтік  жағы.
<question> Қоғамдық  қауіптілік  дәрежесі  бойынша  қылмыс  құрамдары   қалай  бөлінеді?      
<variant> негізгі  құрам, сараланған, ерекше сараланған құрам.
<variant> формальдық.
<variant> материалдық.
<variant> күрделі.
<variant> балама.
<question> Төмендегілердің  қайсысы сипатталу  тәсіліне  қарай  қылмыс  құрамын  бөлуге  жатады?
<variant> жай,  күрделі,  баламалы.
<variant> формальдық.
<variant> материалдық.
<variant> жеңілдетілген.
<variant> сараланған  қылмыс  құрамы.
    
   <question> Құрылысына  қарай  қылмыс  құрамы  қандай  түрлерге  бөлінеді?
<variant> формальдық, материалдық,  келте  құрам.
<variant> жай,  күрделі,  баламалы.
<variant> негізгі,  жауаптылықты  ауырлататын.
<variant> формальдық.
<variant> материалдық.
  
<question> Шартты  түрде  сотталған  адам  сол  үшін  өзіне  әкімшілік  жаза  
     салынған  қоғамдық  тәртіпті  бұзса,  сот   сынақ  мерзімін  қандай  
     уақытқа  ұзарта  алады?
<variant> бір  жылдан  аспайтын  мерзімге.
<variant> алты  айға.
<variant> екі  жылға.
<variant> үш  жылға.
<variant> сегіз  жылға.
 
 <question> Әскери  қызмет  бойынша  шектеу  қандай  жазаның  орнына  қолданылуы  мүмкін?
<variant> түзеу  жұмыстарының.
<variant> бас  бостандығынан  айырудың.
<variant> бас  бостандығын  шектеудің.
<variant> қамаудың.
<variant> қоғамдық  жұмыстарға  тартудың.
<question> Қандай  адамдарға  қоғамдық  жұмыстарға  тарту  жазасы    қолданылмайды?
<variant> әскери қызметшілерге.                            
<variant> тұрмыстағы әйелдерге.
<variant> қырық  жастан  асқан  әйелдерге.
<variant> қырық бес  жастан  асқан  еркектерге.
<variant> бойдақ  әйелдерге.
 
 <question> Әдісіне  қарай  қылмыстық  заңды  түсіндіру  қандай  түрлерге   бөлінеді?
<variant> грамматикалық, жүйелі,  тарихи.
<variant> аутентикалық, соттық, доктриналдық.
<variant> дәлме-дәл, тар  көлемді,  кең  көлемді.
<variant> нормативті,  казуалды.
<variant> ресми,  бейресми,  жартылай  ресми.
<question> Егер  қылмыстық-құқықтық  норманың  диспозициясында  сол  актінің  басқа  бабына  жүгіну  белгіленсе  ол  қандай  диспозиция?
<variant> сілтемелі.
<variant> жай.
<variant> баламалы.
<variant> бланкеттік.
<variant> баламалы.
 
<question> Қазіргі  қылмыстық   заңда  қандай  санкция түрі  бекітілмеген?
<variant> баламалы.
<variant> салыстырмалы.
<variant> абсолютті  айқындалған.
<variant> салыстырмалы-баламалы.
<variant> баламалы-салыстырмалы.
<question> Қандай  адам “персона  нон  грата”  (жағымсыз  тұлға)  деп   жариялануы  мүмкін?
<variant> экстерриториялық  иммунитетті  пайдаланып  жасаған.
<variant> аса  қатыгездікпен  қылмыс жасаған  адам.
<variant> аса  қауіпті  рецидивист.
<variant> жас  балаларға  қарсы  қылмыс  жасаған.
<variant> Қазақстанда қылмыс жасаған кез келген шетелдік азамат
<question> Диспозиция  бойынша  көрсетілген  қылмысты  анықтау  үшін басқа  нормативтік  актіге  жүгіну  қажет  болса,  ол  қандай  диспозиция?
<variant> бланкеттік.
<variant> жай.
<variant> сипаттамалы.
<variant> сілтемелі.
<variant> баламалы.
<question> ҚК-тің 175-бабы (Ұрлық, яғни мүлікті жасырын ұрлау) 178-бабы (Тонау,  яғни  бөтен  мүлікті  ашық  ұрлау) деп  көрсетілген  аталған  қылмыстарды 
ажыратудағы  басты  негіз  не  бойынша  жүзеге  асырылыды?
<variant> жасау  тәсілі.
<variant> қылмыстың  объектісі  бойынша.
<variant> субъектісі.
<variant> объективтік  жағы.
<variant> субъективтік  жағы.
<question> Қылмыстық  заң  арқылы  қорғалатын  қоғамдық  қатынастардың 
    жиынтығы,  ол  қандай  объекті?
<variant> жалпы  объект.
<variant> негізгі  тікелей  объект.
<variant> қосымша  тікелей  объект.
<variant> факультативті  тікелей  объект.
<variant> топтық  объект.
<question> ҚР-сы  ҚК-нің  Ерекше  бөлімінің  1-тарауы  “Жеке  адамға  қарсы  қылмыстар” –деп  аталады.  Осыған  сәйкес  жеке  адамды  қылмыс  объектісінің  қай  түріне  жатқызамыз?
<variant> топтық  объект.
<variant> жалпы  объект.
<variant> қосымша  объект.
<variant> негізгі  тікелей  объект.
<variant> факультативті  тікелей  объект.
<question> Жазаның  өтелмеген  бөлігі  неғұрлым  жеңіл  түріне  ауыстырылуы  үшін,  сотталған  адам  алғашқы  тағайындалған  жазаның  кем  дегенде  қандай  бөлігін  нақты  өтеуі  тиіс?
<variant> үштен  бірін.
<variant> жартысын.
<variant> үштен  екісін.
<variant> төрттен  екісін.
<variant> жаза әрдайым тек толықтай өтелуі тиіс.
 
 
<question> ҚР Президенті берген құрметті атақтан айыпты адамды айырады:
<variant> ҚР Президенті.
<variant> сот,
<variant> прокурор,
<variant> Парламент,
<variant> Үкімет
 
<question> Қамаудың жоғарғы шегі мына мерзімнен жоғары болмауы керек?                    
<variant> 6 айдан
<variant> 5 жылдан
<variant> 2 жылдан
<variant> 3 айдан
<variant> 8 айдан
<question> Абайсызда жасалған қылмыстар үшін бас бостандығынан айырудың жыл мөлшері аспау керек.
<variant> 10 жылдан
<variant> 2 жылдан
<variant> 12 жылдан
<variant> 5 жылдан
<variant> 30 жылдан
<question> Рақымшылық актісі жарияланады:
<variant> ҚР Парламентімен
<variant> ҚР Президентімен
<variant> сотпен
<variant> прокуратурамен
<variant> бейресми құқық қорғау ұйымдарымен
<question> Қылмыс жиынтығы бойынша бас бостандығынан айыру мерзімі аспау керек:
<variant> 25 жылдан
<variant> 12 жылдан
<variant> 10 жылдан
<variant> 15 жылдан
<variant> 30 жылдан
 
<question> Істеген ауыр қылмысы үшін адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады, егер қылмыс істеген күннен бастап:
<variant> 10 жыл өтсе
<variant> 5 жыл өтсе
<variant> 15 жыл өтсе
<variant> 2 жыл өтсе
<variant> ауыр қылмыс жасаған адам ешқашан жауаптылықтан босатылмайды.
<question> Адам істеген орташа ауыр қылмысы үшін жазасын өтеуден босатылады, егер айыптау үкімінің орындалу мезгілі келесі уақытта орындалмаса:
<variant> 6 жылда
<variant> 20 жылда
<variant> 10 жылда
<variant> 3 жылда
<variant> 8 жылда
<question> Қылмыстық Кодекс негізгі жазалар түріне жатқызбайды:
<variant> мүлкін тәркілеуді
<variant> бас бостандығынан айыруды
<variant> түзеу жұмыстарын
<variant> айыппұлды
<variant> бас бостандығы шектеуді
 
<question> Заңи қате – бұл:
<variant> адамның қылмыстылық және жасаған қылмыс үшін жазалануы туралы бұрыс көзқарастың қалыптасуы
<variant> қылмысты саралаудағы тергеушінің қатесі
<variant> адамның жасаған қоғамға қауіпті әрекетінің нақты мән-жайлары туралы бұрыс көзқарасы
<variant> жаза тағайындардағы соттың қатесі
<variant> жарамсыз объектіге қол сұғу.
<question> Орындаушыны қылмыстың құралымен қамтамасыз еткен адамды танимыз:
<variant> жанасушы деп
<variant> заттай көмектесуші деп
<variant> ұйымдастырушы деп
<variant> азғырушы деп
<variant> бірігіп орындаушы деп
<question> Қылмысқа оқталғаны үшін қылмыстық жазаның қолдану мерзімі аяқталған қылмыс үшін қолданылатын жаза мөлшерінің жоғарғы шегінің келесі бөлігінен аспау керек:
<variant> төрттен үш (3/4)
<variant> алтыден бес (5/6)
<variant> үштен бір бөлігі (1/3)
<variant> үштен екі (2/3)
<variant> жартысынан
<question> Материалды құрамды қылмыстар аяқталды деп танылады:
<variant> қоғамға – қауіпті зардап басталғанда
<variant> қоғамға – қауіпті әрекетті істегенде
<variant> қылмысқа дайындалғанда
<variant> әрекеттің орындалуы басталғанда
<variant> материалдық құрам деген ұғым болмайды.
<question> 16 жасқа толмағанға жазаның келесі түрі тағайындалмайды:
<variant> қамау
<variant> түзеу жұмыстары
<variant> айыппұл
<variant> бостандығынан шектеу
<variant> бас бостандығынан айыру.
<question> Бұрын қасқана қылмысы үшін сотталған адам, тағы да қасақана осындай әрекет істегені үшін танылады:
<variant> арнаулы рецидивті деп
<variant> жалпы рецидивті деп
<variant> аса қауіпті рецидивті деп
<variant> көп қайталанған рецидивті деп
<variant> қауіпті қайталану болып танылады.
<question> Күрделі қатысу:
<variant> бірнеше адамдардың алдын ала сөз байласуынсыз болатын қатысуда мүмкін емес
<variant> ұйымдасқан топта мүмкін емес
<variant> тек қылмыстық қауымдастықта мүмкін
<variant> қатысудың барлық нысанында мүмкін
<variant> жемқорлық қылмыста мүмкін
<question> Адам қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды:
<variant> ауруға шалдықса
<variant> шын жүрекпен өкінсе
<variant> жәбірленушімен татуласса
<variant> қажетті қорғанудың шегінен шықса
<variant> ескіру мерзімі өтіп кетсе.
<question> Үкімдер жиынтығында бас бостандығынан айырудың жыл мерзімі аспау керек:
<variant> 30 жылдан
<variant> 12 жылдан
<variant> 20 жылдан
<variant> 10 жылдан
<variant> 50 жылдан
<question> Объективтік жағының конструкциясы бойынша қылмыс құрамы келесіге бөлінеді:
<variant> үш түрге
<variant> қылмыс құрамы бұл белгілер бойынша бөлінбейді
<variant> төрт түрге
<variant> алты түрге
<variant> бес түрге
<question> Орташа ауыр қылмысы үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың соттылығы жойылады, егер жазасын өтегеннен кейін келесі жыл мерзімі өтсе:
<variant> үш жыл
<variant> бір жыл
<variant> бес жыл
<variant> алты жыл
<variant> сегіз жыл.
<question> Қылмыстық құқықтың формалды қайнар көзі болады:
<variant> қылмыстық заң
<variant> әдет-ғұрып
<variant> құқықтық сана
<variant> сот шешімі
<variant> құқықтық мәдениет.
<question> Қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының өзге де шаралары қатарына жатады:
<variant> тәрибелік әсері бар мәжбүрлеу шаралары
<variant> әкімшілік ықпал ету шаралары
<variant> шығарып жіберу
<variant> көптің алдында масқаралау
<variant> сөгіс жариялау
<question> Қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесіне қарай қылмыстардың санатталуы ҚР ҚК келесідей көрсетілген:
<variant> онша ауыр емес қылмыстар, орташа ауыр қылмыстар, ауыр қылмыстар, аса ауыр қылмыстар
<variant> қылмыстық құқық бұзушылық ұсақ қылмыстар, үлкен қоғамдық қауіптілік туғызбайтын қылмыстар
<variant> елеулі емес қылмыстар, қауіпті қылмыстар, аса қауіпті қылмыстар
<variant> ұсақ қылмыстар, онша ауыр емес қылмыстар, ауыр қылмыстар
<variant> тәртіптік қылмыстар, әкімшілік қылмыстар, азаматтық деликтер.
<question> Қылмыстар көптігінің түрі болады:
<variant> бірнеше рет
<variant> жиілігі
<variant> қайталануы (повторность)
<variant> кәсібі
<variant> топтанып жасау.
<question> Жалпы қылмыстық жауаптылық жас мөлшерінің басталуы:
<variant> 16 жас
<variant> 12 жас
<variant> 14 жас
<variant> 18 жас
<variant> 20 жас
<question> Маскүнемдік жағдайы:
<variant> қылмыстық жауаптылықты ауырлатады
<variant> қылмыстық-құқықтық маңызы болмайды
<variant> есі дұрыс еместің заңи негізі болады
<variant> қылмыстық жауаптылықты жеңілдетеді
<variant> қылмыстық жауаптылықтан босатады.
<question> Қылмыстық жауаптылықтан босатудың негізі болады:
<variant> жәбірленушімен татуласқанда
<variant> айыпты науқастанса
<variant> шартты жаза
<variant> әкімшілік жауаптылыққа тартқанда
<variant> тәртіптік шара алынғанда
<question> ҚР-ның қолданыстағы заңына сәйкес санкцияның түрлері
<variant> баламалы
<variant> сипаттамалық
<variant> баланкеттік
<variant> анықтамалы
<variant> абсолюттік
<question> ІС-әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай болады:
<variant> аса қажеттілік
<variant> қылмыстан өз еркімен бас тарту
<variant> шын ниетпен өкіну
<variant> келтірілген зиянның орынын толтыру
<variant> жәбірленушімен татуласу.
<question> Қылмысқа дайындалғаны үшін жауаптылық туындайды
<variant> туындайды, егер ауыр және аса ауыр қылмыс істеуге дайындалу болса
<variant> соттың саралауы бойынша
<variant> қылмыстық жауаптылық туындамайды
<variant> барлық қылмысы үшін
<variant> тек мемлекетке қарсы қылмыстарға дайындалса ғана.
<question> Қылмысқа қатысушылыр болып танылады:
<variant> орындаушы, ұйымдастырушы, азғырушы, көмектесуші
<variant> орындаушы, көмекші, ұйымдастырушы, демеуші
<variant> орындаушы, жетекші, азғырушы, көмектесуші
<variant> орындаушы, жетекші, демеуші, көмектесуші
<variant> жанасушы, кеңесші, қолдаушы.
<question> Заңды түсіндірудің түрлерінің қайсысы міндеттілік сипатқа ие
<variant> легалдық
<variant> күнделікті
<variant> логикалық
<variant> доктриналдық
<variant> бейресми.
<question> Қылмыс істеу сатысына жатады:
<variant> оқталу
<variant> қасақаналықты табу
<variant> өз еркімен бастарту
<variant> мақсатты табу
<question> ҚР ҚК бойынша рецидивтік түріне жатады:
<variant> қауіпті рецидив
<variant> күрделі рецедив
<variant> рецидивтіліктің көп қайталануы
<variant> бірнеше реттегі рецедив
<variant> кәсіби рецидив
<question> ҚР ҚК бойынша қылмысқа қатысудың нысаны болады:
<variant> қылмыстық қауымдастық
<variant> күрделі қатысу
<variant> картель
<variant> синдикат
<variant> трест
 
<question> ҚР Қылмыстық кодексі күшіне енгізілді
<variant> заңда көрсетілген
<variant> қабылданған күннен бастап
<variant> ҚК-тің Жалпы бөлімі 1 қаңтар 1998 ж.
<variant> ҚК-тің Ерекше бөлімі 1 қаңтар 1999 жылы.
<variant> 2000 жылғы 20 маусым.
<question> Өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады:
<variant> өмірге қауіп төндіретін істеген аса ауыр қылмысы үшін тағайындалатын өлім жазасын ауыстыратын балама түрінде
<variant> қылмыс рецидивінде
<variant> қылмыс жиынтығында
<variant> ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін
<variant> аса ауыр қылмыстардың барлығына
<question> Бас бостандығынан айыруды қоныс-колонияларында өткізу тағайындалады:
<variant> абайсызда істеген қылмысы үшін сотталғандарға
<variant> орташа ауыр қылмысты істеген адамдарға
<variant> онша ауыр емес қылмыс істегені үшін сотталғандарға
<variant> ауыр қылмыстары үшін бес жылдан аспайтын мерзімге сотталғандарға
<variant> кез келген қылмысты жасаған адамды жіберуге болады.
<question> Бас бостандығынан айыруды қатаң ережедегі түзеу колониясында өтеу тағайындалады:
<variant> қылмыс рецидивінде, егер сотталған адам бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтесе
<variant> аса қауіпті рецидивтілікте
<variant> орташа ауыр дәрежедегі істеген қылмысы үшін сотталғандарға
<variant> ауыр қылмысы үшін 6 жылдан аспайтын жыл мерзімге бас бсотандығынан айыруға алғашқы рет сотталғандарға
<variant> қатаң ережедегі түзеу колониясы қазір жоқ.
<question> Жазаның негізгі түрі ретінде тағайындалатын айыппұлды төлеуден әдейі бұлтарса, бұл жаза ауыстырылады:
<variant> қамаумен, 10 күндік қамаудың орташа айлық есептік көрсеткіштің үш есе артық мөлшеріндегі айыппұлға сәйкес болса
<variant> бас бостандығынан айырумен
<variant> қамаумен
<variant> бостандығынан шектеумен
<variant> тәртіптік әскери бөлімге жіберумен.
<question> Кәмелекте толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан немесе жазасын өтеуден босатарда ҚК 69 және 75 бб. Көзделген жалпы ескеру мерзімдері:
<variant> 1/2 қысқарады (жартысына)
<variant> 1/3 қысқарады
<variant> 2/3 қысқарады
<variant> өзгерусіз қалады
<variant> 3/4 қысқарады
 
<question> Қылмысқа дайындалу және оқталу субъективті жағы бойынша сипатталады:
<variant> тікелей қасақаналықпен
<variant> жанама қасақаналықпен
<variant> тікелей және жанама қасқаналықпен
<variant> қылмыстық менмендікпен
<variant> қылмыстық немқұрайымдылықпен.
<question> Қылмысқа оқталғаны үшін тағайындалмайды:
<variant> өлім жазасы
<variant> қамау
<variant> айыппұл
<variant> бас бостандығынан айыру
<variant> тәртіптік әскери бөлімде ұстау.
<question> Есі дұрыс емес адамды пайдаланып қылмыс істеген адам танылады:
<variant> орындаушы болып
<variant> көмектесуші болып
<variant> ұйымдастарыушы болып
<variant> жанасушы болып
<variant> айдап салушы деп танылады
<question> Тәрбиелік сипаттағы мәжбүрлеу шараларына жатпайды:
<variant> қоғамдық жұмыстарға тарту
<variant> ескерту
<variant> арнаулы тәрбиелік мекемеге өткізу
<variant> келтірілген зиянның орнын толтыруға міндеттеу
<variant> түзеу жұмыстары.
<question> Қылмыс заты сипаттаудың түріне жатады:
<variant> объектісі бойынша
<variant> субъектісі бойынша
<variant> қылмыс бойынша
<variant> субъективтік жағы бойынша
<variant> заттың қылмыс құрамына ешқандай қатысы болмайды.
<question> Қылмыстық құқықта объективтік түрде айыптау:
<variant> қарастырылмайды
<variant> қолданылады
<variant> ерекше жағдайларда қолданылады
<variant> құқық қорғау органдарының көзқарасына байланысты болады
<variant> сот қажет деп тапса ғана
<question> Қылмыс істеудің уақыты болып танылады:
<variant> қоғамға қауіпті іс-әрекеттің жасалу уақыты
<variant> қылмысқа дайындалудың басталу уақыты
<variant> қоғамға – қауіпті зардаптың басталу уақыты
<variant> қылмысты істің қозғалу уақыты
<variant> айып тағылған уақыт
<question> Қылмыстық Кодекс сипатталады:
<variant> кодификацияланған заңи акт ретінде
<variant> негізгі заң ретінде
<variant> кәдуілгі заң ретінде
<variant> конституциялық заң ретінде
<variant> инкорпорацияланған жүріс-тұрыс ережесі ретінде.
<question> Қылмыстық жауаптылық тоқтатылады:
<variant> соттылығынан арылғаннан немесе жойылған кезден бастап
<variant> жазаны өтеген кезден бастап
<variant> жаза тағайындалған кезден бастап
<variant> үкім заңды күшіне енген кезден бастап
<variant> тағайындалған жазаны өтегеннен кейін.
<question> Қылмыстық жауаптылықтың негізі болады:
<variant> істелген әрекетте қылмыс құрамының болуы
<variant> қоғамға – қауіпті әрекеттің болуы
<variant> қоғамға – қауіпті зардаптың болуы
<variant> тұлғаның әрекетінде кінәнің болуы
<variant> тұлғаның объектіге қол сұғуы.
<question> Қылмыс жасаудағы нәтиженің саналық белгісі – ол:
<variant> қылмыс мақсаты
<variant> кінә
<variant> қылмыс ниеті
<variant> қылмыс объектісі
<variant> қылмыс эмоциясы.
<question> Қылмыстан өз еркімен бас тарту:
<variant> қылмыстың дайындалу және оқталу сатысында болады
<variant> тек қылмыстың дайындалу сатысында болады
<variant> шын жүректен өкіну ретінде танылады
<variant> қылмыстың барлық сатысында болады
<variant> тек аяқталған оқталу сатысында болады.
<question> Басқа адамды қылмыс істеуге тартқан адам танылады:
<variant> азғырушы болып
<variant> орындаушы болып
<variant> ұйымдастырушы болып
<variant> көмектесуші болып
<variant> жанасушы болып.
<question> Ортақ қасақаналықпен біріккен екі немесе оданда көп ұқсас қылмыстық әрекеттер:
<variant> жалғаспалы болып
<variant> аралас болып
<variant> құрамдас болып
<variant> аяқталмаған болып
<variant> созылған қылмыс болып табылады.
<question> ҚазақстанРеспубликасында өлім жазасына мараторий жарияланды
<variant> 1 қаңтар 2004 жыл
<variant> 1 қаңтар 2001 жыл
<variant> 1 қаңтар 2002 жыл
<variant> 1 қаңтар 2005 жыл
<variant> 1 қаңтар 2006
<question> Айыппұл сипатталады:
<variant> жазаның негізгі, әрі қосымша түрі ретінде
<variant> медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы ретінде
<variant> жазаның негізгі түрі болып
<variant> жазаның ерекше түрі ретінде
<variant> жазаның тек қосымша түрі ретінде.
 
<question> ҚР ҚК бойынша көптіліктің түрлері:
<variant> бірнеше рет қылмыс жиынтығы рецидив
<variant> қайталануы, жиілігі
<variant> созылмалы қылмыс, кәсіп
<variant> жалғаспалы қылмыстар, күрделі құрамды қылмыстар
<variant> қасақаналық, абайсыздық және кінәнің екі нысанымен жасалға қылмыс.
<question> Қылмысқа жанасу болып табылады:
<variant> алдын-ала уәделеспей қылмысты жасыру
<variant> алдын-ала уәделесіп қылмысты хабарламау
<variant> алдын-ала уәделескен қылмысты жасыру
<variant> интелектуалды көмектесу
<variant> қылмыстың құралдарын дайындап беру.
<question> Қылмыстық құқықтың материалдық қайнар көзіне жатады
<variant> ҚР Конституциясы
<variant> әдет-ғұрып
<variant> рақымшылық туралы акт
<variant> қылмыстық заң
<variant> азаматтық кодекс
<question> ҚР ҚК сәйкес қылмыстың белгілеріне жатпайды
<variant> аморальдық
<variant> жазаланушылық
<variant> кінәлілік
<variant> құқыққа қайшылық
<variant> қоғамға қауіптілік
<question> Өмір бойы бас бостандығынан айыру жазаның түрі ретінде қолданылады
<variant> 1 қаңтар 2004 жыл
<variant> 1 қаңтар 1998 ж
<variant> 1 қаңтар 2002 ж
<variant> 1 қаңтар 2003 жыл
<variant> 1 қаңтар 2030 ж.
<question> Қылмыстық заңда қылмыстардың санатталуы келесі жағдайға байланысты болады:
<variant> кінә нысаны және қылмыстың қоғамға қауіпті сипаты дәрежесіне қарай
<variant> субъектісі және объективті жағы бойынша
<variant> ниеті және мақсаты бойынша
<variant> тек субъективті жағы бойынша
<variant> тек мемлекет мүддесінің зардап шегуіне байланысты.
<question> Диспозиция болады
<variant> бланкеттік
<variant> анықталмаған
<variant> баламалы
<variant> абсолютті анықталған
<variant> ескіріп қалған.
<question> Айыппұл тағайындалады:
<variant> 25-тен 20000 дейінгі айлық есептік көрсеткіштен
<variant> 50-ден 500-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіштен
<variant> 30-дан 1000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткішпен
<variant> 10-нан 10000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткішпен
<variant> сотталушының табысына қарай белгіленеді.
<question> Жазаның негізгі түріне жатпайды:
<variant> мүлкін тәркілеу
<variant> қамау
<variant> бостандығын шектеу
<variant> өлім жазасы
<variant> бас бостандығынан айыру
<question> Қоғамдық жұмысқа тару тағайындалуы мүмкін:
<variant> кәмлетке толмағандарға
<variant> 55 жастан асқан әйел адамдарға
<variant> әскери қызметкерлерге
<variant> 60 жастан асқан ер адамдарға
<variant> бірінші топтағы мүгедектерге.
<question> Түзеу жұмыстары тағайындалады:
<variant> 2 айдан 2 жылға дейін
<variant> 5 айдан 3 жылға дейін
<variant> 1 айдан 6 айға дейін
<variant> 3 айдан 3 жылға дейін
<variant> 6 айдан 6 жылға дейін
<question> Қылмыстық Заң сараланған белгілерге жатқызады:
<variant> жауаптылық ауырлататын белгілер
<variant> негізгі құрамда ғана кездесетін белгілерді
<variant> жауаптылықты ауырлататын да және жеңілдететін де белгілер
<variant> жеңілдетілген құрамда кездесетін белгілер
<variant> тек негізгі құрамдағы белгілерді.
<question> Арнаулы субъект белгісіне жатпайды:
<variant> есі дұрыстық
<variant> жынысы
<variant> лауазымды қызметі
<variant> мемлекетпен саяси құқықтық байланысы
<variant> азаматтығы
<question> Аяқталмаған қылмыстарға жатады
<variant> дайындалу
<variant> үгіттеу
<variant> насихаттау
<variant> қасақаналықты табу
<variant> пайдакүнемдік ниетті анықтау.
<question> Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары табылады
<variant> қылмыстық-құқық
<variant> тәртіптік шара ретінде
<variant> қосымша жаза ретінде
<variant> жаза ретінде
<variant> әкімшілік жаза болып.
<question> Қылмыс жасауға тура бағытталған ниетпен жасалған іс-әрекет, егер қылмыс адамға байланыссыз мән жайлар бйынша ақырына дейін жеткізілмесе танылады:
<variant> қылмысқа оқталу
<variant> жарамсыз оқталу
<variant> қасақаналықты табу
<variant> аяқталмаған оқталу
<variant> қасақаналық ниеттің анықталуы.
<question> Егер бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшін соттылығы бар адамның ауыр қылмыс жасауы қайталанудың қай түрі
<variant> қауіпті қайталану
<variant> жай қайталану
<variant> аса қауіпті қайталану
<variant> бірнеше рет қайталану
<variant> қылмыстың жалғасуына жатады.
<question> Санкцияның қай түрінде жазаның екі немесе одан да көп түрі көрсетіледі:
<variant> баламалы
<variant> салыстырмалы-анықталған
<variant> абсолютті анықталған
<variant> сілтеме
<variant> ондай санкция болмайды.
<question> Төмендегі түзеу мекемелерінің режимдерінің қайсысы кәмлетке толмаған сотталғандарға ҚР ҚК бойынша көзделмеген
<variant> күшейтілген режимдегі түзеу колониялары
<variant> жалпы режимдегі түзеу колониялары
<variant> қатаң режимдегі түзеу колониялары
<variant> колония-қоныстар
<variant> ерекше режимдегі
<question> Төмендегі көрсетілген қандай адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалмауы мүмкін:
<variant> физиологиялық аффект жағдайында қылмыс істесе
<variant> қылмыс істегеннен кейін жүйке ауруына шалдыққан адамдарға
<variant> жүйке ауруымен ауратын адамдар қылмыс істесе және дұрыстық жағдайы ескерілмейтін кезеңде
<variant> ішімдік пен нашақорлықтан және уытқұмарлықтан емделу керек деп танылған адамдар қылмыс істесе
<variant> шектеулі есі дұрыстық жағдайында қылмыс жасаса.
<question> Қылмысқа оқталу:
<variant> тек орташа ауыр, ауыр, аса ауыр қылмыстарға оқталғанда ғана жауаптылықты көздейді
<variant> барлық жағдайда жауаптылықты көздейді
<variant> қылмыстық жауаптылық кқздемейді
<variant> тек аса ауыр қылмыстарға оқталғанда ғана жауаптылықты көздейді
<variant> қылмысқа оқталу жауаптылықты туындатпайды.
<question> Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары болып табылмайды:
<variant> ерекше типтегі психиатриалық стационарда мәжбүрлі емделу
<variant> жалпы типтегі психиаторлық стационарда мәжбүрлі емделу
<variant> емханалық мәжбүрлеп қадағалау және психиатрда емделу
<variant> арнаулы типтегі психиатриалық стационарда мәжбүрлі емделу
<variant> аса ерекше типтегі психиатриялық стационарда емделу.
<question> Қылмыстың орындаушысы болып табылмайды:
<variant> қылмыс істеуге маскүнемдік жағдайындағы адамды пайдаланған адам
<variant> жас мөлшеріне байланысты қылмыстық жауаптылыққа тартылмайтын адамдарды пайдалану арқылы қылмыс істеген адам
<variant> қылмысты тікелей істеген және басқалармен бірге қылмыс істеуге тікелей қатысқан адам
<variant> есі дұрыс еместігіне байланысты қылмыстық жауаптылыққа тартылмайтын адамдарды пайдалану арқылы қылмыс істеген адам
<variant> кез келген басқа адамды пайдаланып қылмыс істеген адам.
<question> Диспозицияның қай түрі нақты қылмыстың заңдағы негізгі белгілерін анықтайды
<variant> сипаттамалық
<variant> бланкеттік
<variant> сілтеме
<variant> жәй
<variant> баламалы.
<question> ҚР ҚК бойынша қылмысқа қатысудың нысынына жатпайды:
<variant> қылмыстық тобыр
<variant> бірнеше адамның алдын-ала байланысуымен қылмысқа
<variant> бірнеше адамның алдын-ала байланысуынсыз қылмысқа
<variant> ұйымдасқан топ
<variant> қылмыстық қауымдастық
<question> Қамау жазаның түрі ретінде
<variant> жазалаудың осы түрін орындау үшін қажетті жағдайлардың жасалуына орай, бірақ 2003 жылдан кешіктірілмей күшіне енгізілді
<variant> ҚР Қылмыстық кодексіне қарастырылмаған
<variant> ҚР қылмыстық кодексі күшіне енген сәттен бастап қолданылады
<variant> 2004 жылдан бастап қолданылады
<variant> 2030 бағдарламасы жүзеге асырылғаннан кейін қолданылады.
<question> Қоғамға қауіптілік дәрежесіне орай қылмыс құрамдарының түрі
<variant> жеңілдетілген
<variant> формалдық
<variant> күрделі
<variant> келте
<variant> материалдық.
<question> Қылмыстың заты бұл:
<variant> қауіп төндіру объектісі арқылы қылмыскердің зиян келтіретін сыртқы дүниенің материалды құндылығы
<variant> қылмыстан зардап шеккен адам
<variant> қылмыскердің қылмыс істегенде қолданатын әдістері
<variant> қылмыскердің қылмыс істегенде қолданатын қаруы мен құралы
<variant> қылмыс жасауға түрткі болатын ішкі ниет.
<question> ҚР қылмыстық заңдарын шығару қай органның құзыретіне жатады?
<variant> ҚР Парламентінің
<variant> ҚР Президентінің
<variant> ҚР Үкіметінің
<variant> ҚР Жоғарғы Сотының
<variant> Бас Прокуратураның
<question> Әйел зорлаудың негізгі құрамының санкциясында  ең көп жазаның мөлшері 5 жыл бас бостандығынан айыру деп белгіленген. Бұл қылмыстардың қай санатына жатады:
<variant> орташа ауырлықтағы қылмыстарға
<variant> онша ауыр емес қылмыстарға
<variant> аса ауыр қылмыстарға
<variant> ауыр қылмыстарға
<variant> әйел адамға қарсы жасалатын аса ауыр қылмыс қатарына жатады.
<question> Қылмысқа оқталу дегеніміз:
<variant> қылмыс жасауға бағытталған, бірақ қылмыс жасаушы адамның еркінен тыс жағдайларға байланысты ақырына дейін жеткізілмеген әрекет
<variant> қылмыс жасауға бағытталған абайсыздық әрекеттері
<variant> кісі өлтіру үшін қаруды сатып алу
 <variant> қылмыс істеуге сөз байласу
 <variant> адамның ойында қылмыс жасауға деген ниеттің болуы.
<question> Заңның рухы мен сөзіне дәлме-дәлдігі бойынша талқылаудың келесі түрлері ажыратылады:
<variant> кең мағынада, тар мағынада, сөзбе-сөз
<variant> соттық, доктриналдық
<variant> аутенитикалық, жүйелілік, легальды
<variant> тарихи, күнделікті, тарихи
<variant> грамматикалық, логикалық, филологиялық.
<question> ҚК 59-бабына сәйкес рецидивистке жаза тағайындауда не ескеріледі?
<variant> бұрынғы қылмыстардың қоғамдық қауіптілік дәрежесі мен сипаты
<variant> сотталуының жасы
<variant> сотталушының жанұялық жағдайы
<variant> қылмыстың ниеті
<variant> қылмыскердің лауазымы.
<question> Қылмысқа оқталу үшін тағайындалатын жаза аяқталған қылмыстар үшін тағайындалатын жаза мерзімінің, ең жоғарғы мөлшерін салыстырғанда мынандай мерзімдерден аса алмайды:
<variant> төрттен үшінен (3/4)
<variant> алтыдан бесінен (5/6)
<variant> үштен бірінен (1/3)
<variant> үштен екісінен (2/3)
<variant> жартысынан (1/2)
<question> Үкім заңды күшіне енгенде дейін сотталушыны қамауда ұстау бас бсотандығынан айыру жазасы тағайындалғанда қанша мерзімге есептеледі?
<variant> бір күні бір күнге
<variant> бір күні екі күнге
<variant> бір күні үш күнге
<variant> бір күні төрт күнге
<variant> бір күні бір аптаға
<question> Мединциналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасының уақыты:
<variant> жаза мерзіміне есептелінеді
<variant> жаза мерзіміне есептелінбейді
<variant> заңда арнайы көрсетілген жағдайларда ғана жаза мерзіміне есептеледі
<variant> соттың қарауына байланысты есептеледі
<variant> мәжбүрлеу шарасының бір күні жазаның бір айына есептелінеді.
<question> Шартты сотталуда сынақ мерзімі бір жылдан бастап:
<variant> 3 жылға дейін тағайындалады
<variant> 6 жылға дейін тағайындалады
<variant> 4 жылға дейін тағайындалады
<variant> тағайындалу мерзімі соттың қарауы бойынша анықталады
<variant> тек бір жылдан аспайтын мерзімге тағайындалады.
<question> Шартты соттау кезінде қосымша жазаның түрі:
<variant> соттың қарауы бойынша тағайындалуы мүмкін
<variant> ерекше жағдайларда тағайындалады
<variant> шартты соттау кезінде қосымша жаза міндетті түрде тағайындалады
<variant> тағайындалмайды
<variant> прокурор талап етсе тағайындалады.
<question> Өлім жазасына кесу туралы үкім: мына мерзім өткеннен кейін орындалуға жатады:
<variant> бір жыл
<variant> екі ай
<variant> үш ай
<variant> алты ай
<variant> үкім күшіне енгеннен кейін бірден орындалады.
<question> Қылмыстық заң мыналарды қосымша жазалар қатарына жатқызбайды:
<variant> әскери қызметі бойынша шектеу
<variant> айыппұл
<variant> белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызмет түрімен айналысу құқықтарынан айыру
<variant> арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру
<variant> мүлікті тәркілеу
<question> Мына жағдайларда қылмыстың жиынтығы кезінде ақырғы жаза, жеңіл жазаны ауыр жазаның сіңіруі жолымен тағайындалады:
<variant> егер де қылмыстардың жиынтығы онша ауыр емес және орташа ауыр қылмыстарды құрса
<variant> заңда көрсетілген ерекше жағдайларда
<variant> егер де қылмыстардың жиынтығын орташа ауырлықтағы қылмыстар құрса
<variant> соттың қарауы бойынша
<variant> қорғаушы талап еткен жағдайда.
<question> Жазаның өтелмеген бөлігі егер сотталушы келесі жаза мерзімдерін фактілі түрде өтесе, жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстырылуы мүмкін:
<variant> үштен бірін
<variant> төрттен бірін
<variant> төрттен үшін
<variant> үштен екісін
<variant> жартысын өтеген жағдайда.
<question> ҚР-ның ҚК-нің 15 бабының 2 тармағында көрсетілген қылмыстар үшін басталатын жауапкершілік жасы:
<variant> 14 жас
<variant> 16 жас
<variant> 12 жас
<variant> 18 жас
<variant> 20 жас
<question> ҚР ҚК қылмыс жасаған тұлғаны ұстап беру (экстрадиция) мүмкін емес, егер:
<variant> кінәлі тұлға ҚР-ның азаматы болса
<variant> қылмыс ҚР-нан тыс жерлерде жасалса
<variant> қылмыс ҚР-нан тыс жерлерде жасалса, бірақ ҚР-ның мүдделеріне қарсы бағытталса
<variant> кінәлі тұлғаның азаматтығы жоқ болса
<variant> кінәлі адам шетел азаматы болса
 
 

Приложенные файлы

  • docx 11905499
    Размер файла: 125 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий